Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 5888.-

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260519)

รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-12-26MAY19

มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล
THE VENETIAN – จูไห่
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ
บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม
พระราชวังหยวนหมิง-วัดไป๋หลิน
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
12-14 พ.ค.62
19-21, 24-26 พ.ค.62
25-27, 26-28 พ.ค.62
ราคา 5,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984