Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มองโกเลีย เที่ยวมองโกเลีย
เริ่มต้น 30999.-

ทัวร์มองโกเลีย : SH3UHET2 มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (130919)

รหัสทัวร์ : THS3-3U-MN-17MAY-13SEP19

เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน
วัดต้าเจา-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)
ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า
ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)
การแสดงรอบกองไฟ-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย
เขตเมืองใหม่คังปาสือ-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999-32,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2562
7-12 มิถุนายน 2562
21-26 มิถุนายน 2562
ราคา 30,999.-
13-18 กันยายน 2562
ราคา 32,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984