Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7989.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)

รหัสทัวร์ : THG15-MS-HK-30APR-22OCT19

เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก
ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ
โรงงานเครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,989-8,989 บาท
กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
ราคา 7,989.-
09-11 พฤษภาคม 2562
23-25 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค.- 01 มิ.ย. 62
20-22 มิถุนายน 2562
27-29 มิถุนายน 2562
04-06 กรกฎาคม 2562
16-18 กรกฎาคม 2562
18-20 กรกฎาคม 2562
01-03 สิงหาคม 2562
15-17 สิงหาคม 2562
29-31 สิงหาคม 2562
12-14 กันยายน 2562
26-28 กันยายน 2562
10-12 ตุลาคม 2562
17-19 ตุลาคม 2562
22-24 ตุลาคม 2562
ราคา 8,989.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984