Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ32-S02 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3D2N (300719)

รหัสทัวร์ : THH3-VZ-VN-17MAY-30JUL19

บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
แฟนตาซีพาร์ค-Golden Bridge
หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน
พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง
สะพานแห่งความรักดานัง
ช๊อปปิ้งตลาดห่าน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-12,998 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-19 พฤษภาคม 2562
ราคา 12,998.-
19-21 พฤษภาคม 2562
21-23 พฤษภาคม 2562
27-29 พฤษภาคม 2562
29-31 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,998.-
23-25 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
02-04 มิถุนายน 2562
06-08 มิถุนายน 2562
08-10 มิถุนายน 2562
12-14 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
16-18 มิถุนายน 2562
18-20 มิถุนายน 2562
20-22 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
24-26 มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
02-04 กรกฎาคม 2562
04-06 กรกฎาคม 2562
06-08 กรกฎาคม 2562
08-10 กรกฎาคม 2562
10-12 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
14-16 กรกฎาคม 2562
16-18 กรกฎาคม 2562
18-20 กรกฎาคม 2562
20-22 กรกฎาคม 2562
22-24 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม2562
26-28 กรกฎาคม 2562
28-30 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค.-01 ส.ค. 62
ราคา 11,998.-
04-06 มิถุนายน 2562
10-12 มิถุนายน 2562
ราคา 8,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984