Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : ZSIN02 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดโอ 3D2N (291219)

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-SG-5JUL-29DEC19

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว
ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
05 – 07 กรกฎาคม 2562
02 – 04 สิงหาคม 2562
03 – 05 สิงหาคม 2562
06 – 08 กันยายน 2562
07 – 09 กันยายน 2562
13 – 15 กันยายน 2562
14 – 16 กันยายน 2562
27 – 29 กันยายน 2562
28 – 30 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
06 – 08 กรกฎาคม 2562
12 – 14 กรกฎาคม 2562
19 – 21 กรกฎาคม 2562
20 – 22 กรกฎาคม 2562
16 – 18 สิงหาคม 2562
17 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 25 สิงหาคม 2562
24 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
04 – 06 ตุลาคม 2562
05 – 07 ตุลาคม 2562
19 – 21 ตุลาคม 2562
25 – 27 ตุลาคม 2562
26 – 28 ตุลาคม 2562
01 – 03 พฤศจิกายน 2562
02 – 04 พฤศจิกายน 2562
08 – 10 พฤศจิกายน 2562
09 – 11 พฤศจิกายน 2562
15 – 17 พฤศจิกายน 2562
16 – 18 พฤศจิกายน 2562
22 – 24 พฤศจิกายน 2562
23 – 25 พฤศจิกายน 2562
ราคา 12,999.-
13 – 15 กรกฎาคม 2562
15 – 17 กรกฎาคม 2562
16 – 18 กรกฎาคม 2562
26 – 28 กรกฎาคม 2562
09 – 11 สิงหาคม 2562
11 – 13 ตุลาคม 2562
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
05 – 07 ธันวาคม 2562
06 – 08 ธันวาคม 2562
07 – 09 ธันวาคม 2562
13 – 15 ธันวาคม 2562
14 – 16 ธันวาคม 2562
20 – 22 ธันวาคม 2562
21 – 23 ธันวาคม 2562
27 – 29 ธันวาคม 2562
ราคา 13,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2562
10 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 14 ตุลาคม 2562
28 – 30 ธันวาคม 2562
29 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984