Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 6300.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (300919)

รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30SEP19

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา-ร้านน้ำมันสน
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,300 -11,400 บาท
กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค.-3 ก.ย.62
1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 ก.ย.62
16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคา 10,800.-
4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 ก.ย.62
21-24 , 25-28 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.62
30 ก.ย.-3 ต.ค.62
ราคา 11,100.-
5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 ก.ย.62
20-23 , 26-29 , 27-30 ก.ย.62
ราคา 11,400.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984