Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16899.-

ทัวร์จีน : CSKMGMU05 คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (260619)

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-4APR-26JUN19

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-24,899 บาท
กำหนดการเดินทาง
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 16,899.-
04-08 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
05-09 มิถุนายน 2562
14-18 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 17,899.-
17-21 เมษายน 2562
ราคา 18,899.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 21,899.-
14-18 เมษายน 2562
ราคา 22,899.-
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
ราคา 24,899.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984