Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์จีน : ZCSX06 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5D3N (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) (281019)

รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-12APR-28OCT19

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านหยก-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
15 – 19 พฤษภาคม 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 – 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984