Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์จีน : ZKMG05 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4D3N (เลสโก กุหลาบพันปี) (310519)

รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-20APR-31MAY19

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน
แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า)
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ 
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 – 26 เมษายน 2562
ราคา 7,999.-
20 – 23 เมษายน 2562
21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
ราคา 8,999.-
03 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
05 – 08 พฤษภาคม 2562
06 – 09 พฤษภาคม 2562
07 – 10 พฤษภาคม 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
13 – 16 พฤษภาคม 2562
14 – 17 พฤษภาคม 2562
15 – 18 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
20 – 23 พฤษภาคม 2562
21 – 24 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
28 – 31 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984