Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ118 NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (200919)

รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-5JUN-20SEP19

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ-ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ-เมืองมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองยามานาชิ
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)
เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-22,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
14 - 18 มิถุนายน 2562
12 - 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,888.-
05 - 09 มิถุนายน 2562
21 - 25 มิถุนายน 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
04 - 08 สิงหาคม 2562
18 - 22 สิงหาคม 2562
25- 29 สิงหาคม 2562
03- 07 กันยายน 2562
10- 14 กันยายน 2562
15- 19 กันยายน 2562
ราคา 19,888.-
07 - 11 มิถุนายน 2562
13- 17 กันยายน 2562
20- 24 กันยายน 2562
ราคา 21,888.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
05 - 09 กรกฎาคม 2562
07 - 11 กรกฎาคม 2562
19 - 23 กรกฎาคม 2562
26- 30 กรกฎาคม 2562
02 - 06 สิงหาคม 2562
09 - 13 สิงหาคม 2562
16 - 20 สิงหาคม 2562
23- 27 สิงหาคม 2562
ราคา 22,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984