Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (281019)

รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-15MAR-28OCT19

เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-18 MAR 19
17-19 MAR 19
22-24 MAR 19
23-25 MAR 19
24-26 MAR 19
30 MAR-1 APR 19
12-14  MAY 19
26-28  MAY 19
2-4 JUN 19
16-18 JUN 19
7-9 JUL 19
21-23 JUL 19
4-6 AUG 19
18-20 AUG 19
1-3 SEP 19
8-10 SEP 19
ราคา 9,999.- (Option A) / 11,999.- (Option B)
15-17 MAR 19
20-22 MAR 19
21-23 MAR 19
28-30 MAR 19
29-31 MAR 19
18-20 APR 19
19-21 APR 19
20-22 APR 19
25-27 APR 19
26-28 APR 19
27-29 APR 19
28-30 APR 19
3-5 MAY 19
9-11 MAY 19
10-12  MAY 19
11-13  MAY 19
23-25  MAY 19
24-26  MAY 19
25-27  MAY 19
30 MAY – 1 JUN 19
31 MAY – 2 JUN 19
1-3 JUN 19
6-8 JUN 19
7-9 JUN 19
8-10 JUN 19
9-11 JUN 19
13-15 JUN 19
14-16 JUN 19
15-17 JUN 19 
20-22 JUN 19
21-23 JUN 19
22-24 JUN 19
23-25 JUN 19
27-29 JUN 19
28-30 JUN 19
29 JUN – 1 JUL 19
30 JUN – 2 JUL 19
4-6 JUL 19
5-7 JUL 19
6-8 JUL 19
18-20 JUL 19
19-21 JUL 19
20-22 JUL 19
1-3 AUG 19
2-4 AUG 19
3-5 AUG 19
15-17 AUG 19
16-18 AUG 19
17-19 AUG 19
22-24 AUG 19
23-25 AUG 19
24-26 AUG 19
29-31 AUG 19
30 AUG – 1 SEP 19
31 AUG – 2 SEP 19
5-7 SEP 19
6-8 SEP 19
7-9 SEP 19
12-14 SEP 19
13-15 SEP 19
14-16 SEP 19
15-17 SEP 19
26-28 SEP 19
27-29 SEP 19
28-30 SEP 19
29 SEP – 1 OCT 19
1-3 OCT 19
2-4 OCT 19
3-5 OCT 19
4-6 OCT 19
5-7 OCT 19
6-8 OCT 19
7-9 OCT 19
8-10 OCT 19
15-17 OCT 19
16-18 OCT 19
17-19 OCT 19
18-20 OCT 19
19-21 OCT 19
20-22 OCT 19
24-26 OCT 19
25-27 OCT 19
26-28 OCT 19
27-29 OCT 19
28-30 OCT 19
ราคา 10,999.- (Option A) / 12,999.- (Option B)
15-17 APR 19
2-4 MAY 19
4-6 MAY 19
5-7 MAY 19
11-13 JUL 19
12-14 JUL 19
13-15 JUL 19
14-16 JUL 19
15-17 JUL 19
21-23 OCT 19
ราคา 12,999.- (Option A) / 14,999.- (Option B)
06-08 APR 19
12-14 APR 19
17-19  MAY 19
18-20  MAY 19
26-28 JUL 19
27-29 JUL 19
9-11 AUG 19
10-12 AUG 19
11-13 OCT 19
12-14 OCT 19
ราคา 13,999.- (Option A) / 15,999.- (Option B)
13-15 APR 19
14-16 APR 19
ราคา 14,999.- (Option A) / 16,999.- (Option B)

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984