Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน (200619)

รหัสทัวร์ : THN1-TG-NZ-11APR-20JUN19

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์
Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ
น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – หมู่บ้านฮอบบิตัน
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-Mt. Eden
Parnell Village-ช้อปปิ้งคาสิโน  Sky City
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 79,900-81,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
11 – 16, 18 - 23 เมษายน 2562
ราคา 81,900.-
16 - 21, 23 - 28 พฤษภาคม 2562   
6 – 11, 20 - 25 มิถุนายน 2562
ราคา 79,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984