Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์จีน : XW-S22 เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (191019)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-9MAR-19OCT19

เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88
ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
9-13 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
4-8 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
1-5 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31 ส.ค.-4 ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
30 มี.ค.-3 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27 เม.ย.-1 พ.ค.62
10-14 ส.ค.62
ราคา 12,888.-
18-22 พ.ค.62
ราคา 13,888.-
6-10 เม.ย.62
13-17 ก.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
13-17 เม.ย.62
ราคา 16,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984