Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT15 TOKYO PINKMOSS ลา ลา ลอย! 4D3N (310519)

รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-16APR-31MAY19

โตเกียว – วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-PINK MOSS PARK
หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-23,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
06 – 09 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
07 – 10 พฤษภาคม 2562
13 – 16 พฤษภาคม 2562
20 – 23 พฤษภาคม 2562
27 – 30 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
09 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
14 – 17 พฤษภาคม 2562
21 – 24 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 20,999.-
16 – 19 เมษายน 2562
17 – 20 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
23 – 26 เมษายน 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 23,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984