Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : SHOCK! PRICE TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 3D2N (290519)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-JP-13MAR-29MAY19

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก)-มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
13-15 มี.ค.62
ราคา 18,888.-
08-10 พ.ค.62
15-17 พ.ค.62
29-31 พ.ค.62
ราคา 19,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984