Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 47999.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)

รหัสทัวร์ : THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
19-24 มิถุนายน 2562
22-27 มิถุนายน 2562
20-25 สิงหาคม 2562
21-26 กันยายน 2562
ราคา 47,999.-
12-17 กรกฎาคม 2562
25-30 กรกฎาคม 2562
10-15 สิงหาคม 2562
11-16 สิงหาคม 2562
ราคา 49,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984