Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 42999.-

ทัวร์ยุโรป : CZFCO03 TI AMO ITALY 6D3N (060619)

รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-7FEB-6JUN19

เมืองโรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซียม
น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเวนิส - มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
สะพานเวคคิโอ - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองมิลาน - ศูนย์การค้าแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,999-43,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
06 - 10 มิถุนายน 2562
ราคา 42,999.-
07 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 19 มีนาคม 2562 
21 - 26 มีนาคม 2562
16 - 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 43,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984