Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : BZSIN01 SINGAPORE SUPER PEAK 3D2N (280619)

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-SG-18JAN-28JUN19

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show 
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว
ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
18 – 20 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย.62
05 – 07 เมษายน 2562
06 – 08 เมษายน 2562
19 – 21 เมษายน 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
03 – 05 พฤษภาคม 2562
04 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
11 – 13 พฤษภาคม 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
18 – 20 พฤษภาคม 2562
24 – 26 พฤษภาคม 2562 
25 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
01 – 03 มิถุนายน 2562
14 - 16 มิถุนายน 2562
15 – 17 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
22 – 24 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
12 – 14 เมษายน 2562
13 – 15 เมษายน 2562
14 – 16 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984