ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มองโกเลีย
รหัสทัวร์ : THS3-3U-MN-21JUN-13SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
3U
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ (ไม่รวมค่า ขี่ม้า ขี่อูฐ)
-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)
-การแสดงรอบกองไฟ- ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
-อิสระกับกิจกรรมทะเลทรายเมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน
-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ
-ถนนโบราณจินหลี่

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มองโกเลีย
รหัสทัวร์ : THB15-3U-MN-20SEP-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
3U
 
ราคา30,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู - พิพิธภัณฑ์มองโกล
- ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง
- โฮฮอต - ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน 
- กิจกรรมทุ่งหญ้า(สวมชุดมองโกล ,ลิ้มรสชาติพื้นบ้านมองโกล)
- การแสดงรอบกองไฟ - ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน
- วัดอู่ตังเจา - เมืองเปาโถว 
- เนินทรายเสี่ยงซาวาน- สุสานเจงกิสข่าน 
- เออร์ดอส - ถนนคนเดินจิงหลี่
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มองโกเลีย
รหัสทัวร์ : THS3-3U-MN-17MAY-13SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
3U
 
ราคา30,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน
วัดต้าเจา-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)
ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า
ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)
การแสดงรอบกองไฟ-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย
เขตเมืองใหม่คังปาสือ-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999-32,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มองโกเลีย
รหัสทัวร์ : THE9-CX-MN-29APR-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
CX
 
ราคา59,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อูลันบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์
พักกระโจมเกอร์แบบลักซูรี่ (ห้องน้ำในตัว)
ขี่ม้ามองโกล – อนุสาวรีย์ เจงกีสข่าน
อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู – ขี่อูฐในทะเลทราย
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวังฤดูหนาว
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX) / MONGOLIAN AIRLINES (OM)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-61,500 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มองโกเลีย
รหัสทัวร์ : THP21-OM-MN-16JUN-24AUG19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
OM
 
ราคา69,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มองโกเลีย-อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ – เขาหินรูปเต่า – วัดวิปัสสนา อริยบาล – ทดลองขี่ม้าทากิ -อนุสาวรีย์ไซซาน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านโบด์ก – จัตุรัสซุคบาตอร์-วัดกานดาน - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ -อูรัน อูเด - เอียร์คุตส์– ลิสท์เวียงก้า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพื้นเมืองลิสต์ วิยันก้า - ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา-เอียร์คุตส์– โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Market และย่าน 130 quarter -เมืองเอียคุตส์
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top