ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

พบ 13 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค
สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน
โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน
เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา
มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก
จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค
ตุลาคม
17 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 15 พ.ย. 62, 16 - 22 พ.ย. 62, 23 - 29 พ.ย. 62,
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63, 07 - 13 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 16 - 22 ก.พ. 63,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-04APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน- ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์-
เมืองโทรเกียร์ 
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
- รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค 
ตุลาคม
17 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 15 พ.ย. 62, 16 - 22 พ.ย. 62, 23 - 29 พ.ย. 62,
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63, 07 - 13 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 16 - 22 ก.พ. 63,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-21NOV19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ – ซาดาร์ 
สปลิต – ดูบรอฟนิก 
เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill
ซิเบนิก – โวดิเซ่ - พลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด
จัตุรัสเซนต์มาร์ค
พฤศจิกายน
21 - 28 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 12 ธ.ค. 62,
มกราคม
23 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 13 ก.พ. 63, 20 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 12 มี.ค. 63, 19 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-28NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
13 - 20 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
12 - 19 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-EK-HR-22NOV-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา46,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโอพาเทีย | อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์ 
เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิก | เมืองซาเกรบ
พฤศจิกายน
22 - 30 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 14 ธ.ค. 62,
กุมภาพันธ์
07 - 15 ก.พ. 63, 21 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
06 - 14 มี.ค. 63, 20 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-23OCT19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา52,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่
ซาดาร์-สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
มาลี สตอน - นีอุม – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค 
โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ตุลาคม
23 - 30 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
06 - 13 พ.ย. 62, 20 - 27 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 11 ธ.ค. 62, 07 - 14 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
20 - 27 ม.ค. 63, 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 10 - 17 ก.พ. 63, 17 - 24 ก.พ. 63, 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 09 มี.ค. 63, 16 - 23 มี.ค. 63, 23 - 30 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV3-TK-HR-4SEP-2DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิสตันบลู - ซาเกรบ –โอพาเทีย
-โทปุสโก้-พลิตวิเซ่-ซาดาร์
-สปลิท-ดบูรอฟนิค-โทรเกียร์
-ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ
-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia
| เวียนนา | ซาเกรบ | อุทยานแห่งชาติพลิตวิตเซ่ | เวนิส | มิลาน | 
| ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิร์น |
ตุลาคม
25 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 27 ต.ค. - 05 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 08 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
22 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 24 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
22 - 31 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
เมืองโอพาเทีย | อุทยานพลิตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์ 
 เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิค | เมืองซาเกรบ
พฤศจิกายน
04 - 12 พ.ย. 62, 18 - 26 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THS13-TK-HR-19OCT-4DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา66,950
รายละเอียดเพิ่มเติม
สัมผัสความคลาสิคกับธรรมชาติที่งดงาม 1 ในยุโรปบอลข่าน
ซาเกรซ- เมืองโอพาเทียโอพาเทีย –ซาดาร์-อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่- โทรเกียร์-– สปลิท
ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-สตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรมพร้อมไวน์ขึ้นชื่อ-ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าชมวิวพาโนรามา- คอนยิค- โมสตาร์-ซาราเยโว
ตุลาคม
19 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 16 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 11 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top