ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

พบ 11 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA WONDER 8 วัน (101019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 56,900


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-12JUL-16OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค - พลิตวิเซ่
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-12JUL-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill – ซิเบนิก – โวดิเซ่ -พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ -สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT-23NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา45,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ -ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ
มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น-เนินเขากอร์นจิกราด
โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - พระราชวัง - ย่านโลเวอร์ทาวน์
จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค
สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์
โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท
โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน
ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก
ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก
เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2
ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก
มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
ตลาดโดลาค
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 45,999-48,999 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-11SEP-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา52,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
–อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่– ซาดาร์
– สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน 
– นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค 
–โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THV3-TK-HR-4SEP-2DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิสตันบลู - ซาเกรบ –โอพาเทีย
-โทปุสโก้-พลิตวิเซ่-ซาดาร์
-สปลิท-ดบูรอฟนิค-โทรเกียร์
-ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ
-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THB15-EK-HR-13JUN-7OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา54,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ซาเกรบ
ตลาดกลางเมือง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 54,900-61,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THV3-EK-HR-4SEP-10OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา56,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-ซาเกรบ-โทปุสโก้(โครเอเชีย) -อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท-ดบูรอฟนิค -โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ -ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia-ซาเกรบ (โครเอเชีย)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THV3-EK-HR-4SEP-10OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา56,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ-โทปุสโก้-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
-ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค
-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย
-ซิเบนิค-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia
กันยายน
04 - 11 ก.ย. 62,
ตุลาคม
10 - 17 ต.ค. 62,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THS13-TK-EU-13JUL-4DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา66,950
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิสตันบูล ประเทศตุรกี – ซาราเยโว
- โมสตาร์ - เมจูกอร์เลีย ประเทศบอสเนีย
–ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย
–สตอน – สปริท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
- พลิตวีเซ่-อุทยานแห่งชาติพลิตวีเซ่
– เมืองโอพาเทีย- เบล็ด – ลูบลิยาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์โครเอเชีย
รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-18MAY-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
TK
 
ราคา74,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย)
ล่องเรือทะเลสาบเบลด-ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาร์ดาร์
ซิบินิค-โทรเกียร์-สปลิท-สตอน
ดูบรอฟนิค-โมสตาร์-ซาราเยโว
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 74,900-79,900 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA WONDER 8 วัน (101019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 56,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top