ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
TAG


รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค
สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน
โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน
เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา
มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก
จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63, 07 - 13 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 16 - 22 ก.พ. 63,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-04APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน- ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์-
เมืองโทรเกียร์ 
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
- รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค 
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63, 07 - 13 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 16 - 22 ก.พ. 63,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63, 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-5DEC19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ - ซาดาร์ - สปลิต - ดูบรอฟนิก 
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - Srd Hill
ซิเบนิก - โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
สะพานสีเลือด - จัตุรัสเซนต์มาร์ค
มกราคม
23 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 13 ก.พ. 63, 20 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 12 มี.ค. 63, 19 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-28NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
กุมภาพันธ์
13 - 20 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
12 - 19 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-EK-HR-22NOV-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา46,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโอพาเทีย | อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์ 
เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิก | เมืองซาเกรบ
กุมภาพันธ์
07 - 15 ก.พ. 63, 21 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
06 - 14 มี.ค. 63, 20 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-TK-HR-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา47,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - เมืองซิบีนิค
เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท- เมืองดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว
มกราคม
17 - 24 ม.ค. 63, 24 - 31 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 14 ก.พ. 63,
มีนาคม
06 - 13 มี.ค. 63, 13 - 20 มี.ค. 63, 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
08 - 15 พ.ค. 63, 22 - 29 พ.ค. 63,
มิถุนายน
05 - 12 มิ.ย. 63, 19 - 20 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-TK-HR-17FEB-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TK
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ - พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ - ซิเบนิค -  โทรเกียร์ -  สปลิท  - ดูโกโพลิเย     
ดูโกโพลิเย  -  โมสตาร์ -  สตอน  - นีอุม
ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า 
กุมภาพันธ์
17 - 23 ก.พ. 63,
มีนาคม
23 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
28 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
06 - 12 พ.ค. 63,
มิถุนายน
02 - 08 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-23OCT19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา52,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่
ซาดาร์-สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
มาลี สตอน - นีอุม – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค 
โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ธันวาคม
28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
20 - 27 ม.ค. 63, 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 10 - 17 ก.พ. 63, 17 - 24 ก.พ. 63, 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 09 มี.ค. 63, 16 - 23 มี.ค. 63, 23 - 30 มี.ค. 63,
| เวียนนา | ซาเกรบ | อุทยานแห่งชาติพลิตวิตเซ่ | เวนิส | มิลาน | 
| ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิร์น |
ธันวาคม
22 - 31 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS13-TK-HR-19OCT-4DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา66,950
รายละเอียดเพิ่มเติม
สัมผัสความคลาสิคกับธรรมชาติที่งดงาม 1 ในยุโรปบอลข่าน
ซาเกรซ- เมืองโอพาเทียโอพาเทีย –ซาดาร์-อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่- โทรเกียร์-– สปลิท
ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-สตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรมพร้อมไวน์ขึ้นชื่อ-ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าชมวิวพาโนรามา- คอนยิค- โมสตาร์-ซาราเยโว
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top