Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 26 รายการ

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Genting Dream Cruise สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (301019)


THS12-SL-SG-26JUN-30OCT19

ID : 27919

ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ มะละกา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 มิ.ย.62
10-12 ก.ค.62
24-26 ก.ค.62
7-9 ส.ค.62
21-23 ส.ค.62
4-6 ก.ย.62
9-11 ต.ค.62
30 ต.ค.-1 พ.ย.62
 
*ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่เลือก*
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 11099.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Genting Dream Cruise สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี 4 วัน 3 คืน (061019)


THS12-SL-SG-7JUL-6OCT19

ID : 27918

ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ ปีนัง-ท่าเรือ ลังกาวี
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,099-17,099 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-10 ก.ค. 62
21-24  ก.ค. 62
4-7 ส.ค. 62
15-18 ก.ย. 62
6-9 ต.ค. 62
 
*ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่เลือก*
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Genting Dream Cruise สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (301019)


THS12-SL-SG-26JUN-30OCT19

ID : 27921

ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ 
ท่าเรือ มะละกา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 มิ.ย.62
10-12 ก.ค.62
24-26 ก.ค.62
7-9 ส.ค.62
21-23 ส.ค.62
4-6 ก.ย.62
9-11 ต.ค.6
30 ต.ค.-1 พ.ย.62
 
*ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่เลือก*
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 14099.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Genting Dream Cruise สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี 4 วัน 3 คืน (061019)


THS12-SL-SG-7JUL-6OCT19

ID : 27920

ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ ปีนัง-ท่าเรือ ลังกาวี 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,099-20,099 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-10 ก.ค. 62
21-24 ก.ค. 62 
4-7 ส.ค. 62
15-18  ก.ย. 62
6-9 ต.ค. 62
 
*ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่เลือก*
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG10 ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (260619)


THS3-WE-CN-17MAY-26JUN19

ID : 27593

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
ราคา 27,999.-
7-11 มิถุนายน 2562
21-25 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM สิงคโปร์–สุราบายา-บาหลี 6 วัน 5 คืน (280719)


THV3-TR-SG-28JUL-2AUG19

ID : 27461

สิงคโปร์ –สุราบายา – บาหลี
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2562
ราคา 29,900.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG12 ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (191019)


THS3-WE-CN-13JUL-19OCT19

ID : 27859

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน-เสียต้าป้า
ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ)
เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 31,999-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
10-14 สิงหาคม 2562
ราคา 31,999.-
12-16 ตุลาคม 2562
ราคา 39,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 35999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน (251119)


THM4-WE-CN-28OCT-25NOV19

ID : 27973

ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-หอเจดีย์สือเป่าไจ้
เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับ
ชวีถังเซี๋ย-อูเซี๋ย-เสินหนุงซี(ลงเรือเล็ก)
งานเลี้ยงอำลา-เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่)
อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-สวนเอ่อหลิ่ง
ศาลาประชาคม(ด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์สามผา
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน :THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
ราคา 35,999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 35999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG13 ฉงชิ่ง ขนมหน้านวล ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน (230919)


THS3-WE-CN-23-27SEP19

ID : 27860

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ลงเรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน-เสียต้าป้า
ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ)
เมืองอี๋ชาง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 กันยายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 38888.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : QE2FUK-TG004 COSTA เรือสำราญเจ้าเอ๋ย Japan Korea 6D4N (080719)


THB15-TG-JP-8-13JUL19

ID : 26461

วัดดาไซฟุ-ท่าเรือฮากาตะ-ล่องเรือ
ท่าเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น-ชมการแสดงโชว์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-13 กรกฎาคม 2562
ราคา 38,888.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 39999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : QE2FUK-TG003 COSTA เรือสำราญเจ้าข๋า Japan-Korea 7D5N (170719)


THB15-TG-JP-28JUN-17JUL19

ID : 26798

วัดดาไซฟุ – ท่าเรือฮากาตะ - ท่าเรือ ไมซูรุ
ท่าเรือ คานาซาว่า-ท่าเรือ ซากาอิมินาโตะ
ท่าเรือปูซาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2562
03-09 กรกฎาคม 2562
12-18 กรกฎาคม 2562
17-23 กรกฎาคม 2562
ราคา 39,999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 109900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Oasis Of The Seas (140919)


THE9-TK-EU-22JUN-14SEP19

ID : 26666

บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา
โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย-โรม – เนเปิ้ลส์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 มิ.ย.–1 ก.ค./13-22 ก.ค.62
10-19 ส.ค./14-23 ก.ย.62
ราคา 109,900.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 119900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : WBR6111R RUBY PRINCESS CRUISE 11 DAY ล่องอลาสก้า (060919)


THW6-BR-US-10MAY-6SEP19

ID : 26965

วิคตอเรีย – ซีแอตเติ้ล – ซีแอตเติ้ล
ล่องเรืออลาสก้ – เมืองจูโน่-เมนเดลฮอลล์
กราเซีย-กระเช้าเมาท์โรเบิร์ต
ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา-เมืองสแก๊กเวย์
อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์-เมืองเค็ทชิเกน
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 119,900-136,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 20 พ.ค. 62
ราคา 119,900.-
14 - 24 มิ.ย.62
09 - 19 ส.ค.62
ราคา 128,900.-
19 - 29 ก.ค.62
ราคา 136,900.-
06 - 16 ก.ย. 62
ราคา 125,900.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 119900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค (Royal Caribbean-Serenade Of The Seas) (130719)


THE9-TG-EU-13-22JUL19

ID : 26665

สวีเดน – ฟินแลนด์
รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
เอสโตเนีย –วิสบี
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 22 ก.ค. 62
ราคา 119,900.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 119999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : เส้นทางอลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู Norwegian Joy 11 วัน 8 คืน (130919)


THV3-CX-US-13-23SEP19

ID : 28339

ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่
Glacier Bay – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 119,999-139,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-23 ก.ย.62
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ราคา 119,999.- / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง ราคา 139,999.- / ท่าน

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก