ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โรมาเนียขายดี


รหัสทัวร์ : THW6-QR-RO-25FEB-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี–อารามรีล่า 
พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน
เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า-บราซอฟ
โบสถ์กำ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
รหัสทัวร์ : THG1-EK-RO-3MAR-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา 
ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ
โบสถ์ดำ –  เมืองบราน 
ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา 
วิหารซินายา - ปราสาทเปเลส 
สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค 
ประตูชัยโรมาเนียน - โซเฟีย
ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู 
เวลีโค ทาร์โนโว 
ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้
เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า 
อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า 
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด
รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
LH
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แฟรงก์เฟิร์ต - โซเฟีย – ชมเมืองเก่า
อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองพลอฟดิฟ 
เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ 
ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์ 
เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า 
บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส 
วิหารซินายา - สลานิค - ย่านเมืองเก่า  
เหมืองเกลือสลานิค - อาคารรัฐสภา 
ประตูชัยโรมาเนียน 
รหัสทัวร์ : THG1-OS-RO-17MAR-5MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
OS
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า 
พิพิธภัณฑ์ริล่า เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์ 
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก 
ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - เวลีโค ทาร์โนโว
ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ 
เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า 
บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส 
วิหารซินายา - สลานิค – ย่านเมืองเก่า 
เหมืองเกลือสลานิค - อาคารรัฐสภา 
ประตูชัยโรมาเนียน 

รหัสทัวร์ : THW6-QR-RO-12-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา59,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ
โรงละครกลางแจ้ง - พลอฟดิฟ
เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน
เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ
โบสถ์ดำ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
รหัสทัวร์ : THW6-QR-RO-5-13JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
QR
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – ฟลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ
โรงละครกลางแจ้ง - พลอฟดิฟ
คาซานลัค – เทศกาลดอกกุหลาบ
เวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์
บูคาเรสต์ – ฮุนโดร่า – เข้าชมปราสาทคอร์วิน
ซีบิว – ซินายา – ปราสาทเปเลส  – บราน
เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ
อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-2JUN-10JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
TK
 
ราคา74,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
(โรมาเนีย) คลูช นาโปกา 
เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา – ซิกิสวารา
ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  – บราน 
ปราสาทแดร๊กคูล่า - บูคาเรสต์ 
เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) 
(บัลแกเรีย) เวลีโค ทาร์โนโว – คาลานซัค 
เทศกาลกุหลาบ – พลอฟดิฟ – รีล่า – โซเฟีย
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top