ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์อิหร่านขายดี
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN 8D5N (301219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 46,888


รหัสทัวร์ : THB15-W5-IR-13SEP-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
W5
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
–พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย 
- หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ชีราช– สุเหร่าสีชมพู 
- เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน
– จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม 
- มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลีคาปู
- พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ 
- สะพานคาจู– อับยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ 
- คาซาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ 
– สวนฟิน - เตหะราน – ร้าน ทาวาโซ่
รหัสทัวร์ : THG16-W5-IR-3DEC-10DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
W5
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน-ชีราซ-เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด
เมย์บอด-อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน
ธันวาคม
03 - 10 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THG16-W5-IR-11OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
W5
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ยาซ์ด-เมย์บอด-อีสฟาฮาน-เตหะราน-ชีราซ
เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด-แอบยาเนห์-คาชาน-
พฤศจิกายน
15 - 22 พ.ย. 62,
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-W5-IR-28JUN-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา45,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช– PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS –อิสฟาฮาน– อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน
รหัสทัวร์ : THP3-W5-IR-21SEP-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา46,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD
พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราช
PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS
อิสฟาฮาน NASSHE –E JAHAN SQUAR
พระราชวัง ALI-QAPU –LOTFOLLAH MOSQUE
IMAM MOSQUE 
อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์
คาชาน
 -แกรนด์บาซาร์-พระราชวัง GOLESTAN 
ตุลาคม
18 - 25 ต.ค. 62, 19 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
23 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 11 ธ.ค. 62, 21 - 28 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG16-W5-IR-27DEC19-4JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
W5
 
ราคา47,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน-ชีราซ-เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด-เมย์บอด
อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-กูม 
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN 8D5N (301219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 46,888

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top