Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 132 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6789.-

ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD001 มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน (310819)


THB15-FD-HK-8JUN-31AUG19

ID : 28176

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,789 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-10 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-07 ก.ค. 62
06-08 ก.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 6,789.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-NX001 MACAO 3 แผ่นดิน 3 วัน 2 คืน (280619)


THB15-NX-HK-7-28JUN19

ID : 27929

มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก
ร้านผ้า-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอหวู่-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-09 มิ.ย. 62
08-10 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 6,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (290719)


THH13-HX-HK-4APR-29JUL19

ID : 27047

ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - วัดกวนอู
หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 เมษายน 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
6-9 มิถุนายน 2562
23-26 มิถุนายน 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
ราคา 6,999.-
24-27 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2มิถุนายน 2562
2-5 มิถุนายน 2562
9-12 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
ราคา 7,999.-
4-7 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
5-8 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
15-18 กรกฎาคม 2562
16-19 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,999.-
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 1)
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 2)
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7777.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC13-HX LUCKY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (261019)


THW2-HX-HK-15JUN-26OCT19

ID : 28321

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์น้ำพุ 3 มิติ-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,777-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มิ.ย.62
6-8 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
31 ส.ค.-2 ก.ย.62
7-9 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
ราคา 8,888.-
23-25 มิ.ย.62
7-9 ก.ค.62
22-24 ก.ค.62
4-6 ส.ค.62
18-20 ส.ค.62
ราคา 7,777.-
27-29 ก.ค.62
ราคา 13,888.-
12-14 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
19-21 ต.ค.62
ราคา 12,888.-
26-28 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7777.-

ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)


THB15-FD-HK-18MAY-31AUG19

ID : 27502

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,777-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
01-03 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
08-10 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-07 กรกฎาคม 2562
06-08 กรกฎาคม 2562
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 7,777.-
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 10,900.-
18-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7900.-

ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-NX002 มาเก๊า เก๋า เก๋า 3D2N (290619)


THB15-NX-HK-5APR-29JUN19

ID : 27073

มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 7,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย. 62  
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62  
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62  
09-11 พ.ค. 62  
23-25 พ.ค. 62
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62  
14-16  มิ.ย. 62  
29  มิ.ย.- 01 ก.ค. 62  
ราคา 7,900.-
19-21 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62  
27-29 เม.ย. 62 
04-06 พ.ค. 62  
10-12 พ.ค. 62  
11-13 พ.ค. 62  
16-18 พ.ค. 62  
17-19 พ.ค. 62  
24-26 พ.ค. 62  
25-27 พ.ค. 62  
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62  
01-03  มิ.ย. 62  
07-09  มิ.ย. 62  
08-10  มิ.ย. 62  
15-17  มิ.ย. 62  
21-23  มิ.ย. 62  
22-24  มิ.ย. 62  
28-30  มิ.ย. 62 
ราคา 8,900.-
05-07 เม.ย. 62
06-08 เม.ย. 62
07-09 เม.ย. 62
ราคา 9,900.-
11-13 เม.ย. 62
ราคา 10,900.-
19-21 พ.ค. 62  
ราคา 11,900.-
12-14 เม.ย. 62
18-20 พ.ค. 62 
ราคา 12,900.-
13-15 เม.ย. 62  
14-16 เม.ย. 62  
15-17 เม.ย. 62  
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7989.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)


THG15-MS-HK-30APR-22OCT19

ID : 27227

เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก
ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ
โรงงานเครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,989-8,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
ราคา 7,989.-
09-11 พฤษภาคม 2562
23-25 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค.- 01 มิ.ย. 62
20-22 มิถุนายน 2562
27-29 มิถุนายน 2562
04-06 กรกฎาคม 2562
16-18 กรกฎาคม 2562
18-20 กรกฎาคม 2562
01-03 สิงหาคม 2562
15-17 สิงหาคม 2562
29-31 สิงหาคม 2562
12-14 กันยายน 2562
26-28 กันยายน 2562
10-12 ตุลาคม 2562
17-19 ตุลาคม 2562
22-24 ตุลาคม 2562
ราคา 8,989.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (290719)


THH13-HX-HK-4APR-29JUL19

ID : 27048

ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 เมษายน 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
9-12 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 7,999.-
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
2-5 มิถุนายน 2562
6-9 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
23-26 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
4-7 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
5-8 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
15-18 กรกฎาคม 2562
16-19 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
17-20 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ฮ่องกง : SCH8888 HONGKONG SHENZHEN (270619)


THS9-HX-HK-7-27JUN19

ID : 28006

ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน)
เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
SPLENDID OF CHINA-ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 62
14 – 16 มิถุนายน 62
21 – 23 มิถุนายน 62
ราคา 9,888.-
10  – 12 มิถุนายน 62
12 – 14 มิถุนายน 62
13 – 15 มิถุนายน 62
16 – 18 มิถุนายน 62
17 – 19 มิถุนายน 62
19 – 21 มิถุนายน 62
23 – 25 มิถุนายน 62
24 – 26 มิถุนายน 62
26 – 28 มิถุนายน 62
27 – 29 มิถุนายน 62
ราคา 8,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN SUMMER SALE (120819)


THS9-HX-HK-4JUL-12AUG19

ID : 28004

ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน)
เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ – ร้านจิวเวอรี่-วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 7 JUL 19 (4D2N)
7 – 9 JUL 19
9 – 12 JUL 19 (4D2N)
10 – 12 JUL 19
11 – 13 JUL 19
12 – 14 JUL 19
18 – 20 JUL 19
20 – 22 JUL 19
21 – 23 JUL 19
29 – 31 JUL 19
9 – 11 AUG 19
ราคา 8,888.-
14 – 16 JUL 19
15 – 17 JUL 19
16 – 18 JUL 19
26 – 28 JUL 19
12 – 14 AUG 19
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ฮ่องกง : SCH19 ฮ่องกง + เซินเจิ้น ดิสนี่ย์แลนด์ (270619)


THS9-HX-HK-7-27JUN19

ID : 28003

ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land
เซินเจิ้น-สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์
ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ-ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ 
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่
วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 9 JUN 19
14 - 16 JUN 19
ราคา 9,999.-
13 - 15 JUN 19
16 - 18 JUN 19
23 - 25 JUN 19
27 - 29 JUN 19
ราคา 8,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)


THP14-FD-HK-12MAY-24NOV19

ID : 27628

มาเก๊า – THE VENETIAN – จูไห่
ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว
จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62
07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย.62
21-23, 22-24, 23-25, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62
06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ย.62
20-22, 21-23, 22-24 ก.ย.62
19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62
01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12 พ.ย.62
16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย.62
ราคา 8,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-RJ Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (180719)


THW2-RJ-HK-21MAR-18JUL19

ID : 26653

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-23 มี.ค.62
9-11 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
6-8 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
4-6 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
ราคา 8,888.-
4-6 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
25-27 เม.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8990.-

ทัวร์ฮ่องกง : SHS2 ฮ่องกง-เซินเจิ้น ดี๊ดี 4 วัน 2 คืน (190919)


THS21-HX-HK-4JUL-19SEP19

ID : 28198

ฮ่องกง –ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดโป๋หลิน
พระใหญ่ลันตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนอนปิง
ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลต– วัดกวนอู
ร้านบัวหิวมะ–ร้านยางพารา– ร้านหยก
ช้อปปิ้งหล่อหวู่-เซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิม
โรงงานจิวเวอร์รี่–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,990-9,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04–07 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,990.-
18–21 กรกฎาคม 2562
08-11 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
05-08 กันยายน 2562 
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
ราคา 9,990.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8998.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG07 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2 3 วัน 2 คืน (281019)


THG15-CX-HK-12JUN-28OCT19

ID : 28223

เมืองฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้
ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย-จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา
ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
ชมโชว์น้ำพุ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ
ร้านหยก – Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,998-9,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 มิ.ย. 62
17-19 มิ.ย. 62
24-26 มิ.ย. 62
3-5 ก.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
24-26 ก.ค. 62
28-30 ส.ค. 62
11-13 ก.ย. 62
17-19 ก.ย. 62
1-3 ต.ค. 62
9-11 ต.ค 62
21-23 ต.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
ราคา 8,998.-
13-15 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
4-6 ก.ค. 62
11-13 ก.ค. 62
12-14 ก.ค. 62
18-20 ก.ค. 62
25-27 ก.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
24-26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
7-9 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
25-27 ต.ค. 62
ราคา 9,889.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก