Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 14 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 47999.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)


THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19

ID : 26315

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
19-24 มิถุนายน 2562
22-27 มิถุนายน 2562
20-25 สิงหาคม 2562
21-26 กันยายน 2562
ราคา 47,999.-
12-17 กรกฎาคม 2562
25-30 กรกฎาคม 2562
10-15 สิงหาคม 2562
11-16 สิงหาคม 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI01 PROMOTION NEW ZEALAND 6 DAYS 4 NIGHTS (200819)


THG6-TG-NZ-11JUN-20AUG19

ID : 28044

อ๊อคแลนด์ – แฮมิลตัล
ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า )
TE PUIA – เมารีโชว์
โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง
อโกโดม-เตาโป – น้ำตกฮูก้า
ล่องเรือ LAKELAND QUEEN
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 16, 18 - 23, 25 - 30 มิ.ย.62
06 - 11, 13 - 18, 20 - 25 ส.ค.62
ราคา 59,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 60900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน (111219)


THV3-TG-NZ-8AUG-11DEC19

ID : 28349

อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง
โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-12 / 14-18 / 21-25 ส.ค.62
18-22 / 25-29 ก.ย.62
09-13  / 23-27 ต.ค.62
13-17 / 27 พ.ย.-01 ธ.ค.62
04-08 11-15 ธ.ค.62
ราคา 60,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน (171219)


THV3-SQ-NZ-7AUG-17DEC19

ID : 28350

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-80,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-12 / 20-25 ส.ค.62
17-22 / 24-29 ก.ย.62
ราคา 75,900.-
19-24 / 26 พ.ย.-01 ธ.ค.62
ราคา 77,900.-
8-13 / 29 ต.ค.-03 พ.ย.62
10-15  / 17- 22 ธ.ค.62
ราคา 80,300.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG มหัศจรรย์เกาะเหนือ 6 วัน (120919)


THN1-TG-NZ-11JUL-12SEP19

ID : 28313

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว
ฮังกิ ดินเนอร์ – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ
น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – หมู่บ้านฮอบบิตัน
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-Mt. Eden-Parnell Village
ช้อปปิ้ง / คาสิโน  Sky City
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 16 กรกฎาคม 2562
7 - 12 สิงหาคม 2562   
12 - 17 กันยายน 2562 
ราคา 75,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI02 NORTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28045

แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์  - โรโตรัว
เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน (200619)


THN1-TG-NZ-11APR-20JUN19

ID : 26619

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์
Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ
น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – หมู่บ้านฮอบบิตัน
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-Mt. Eden
Parnell Village-ช้อปปิ้งคาสิโน  Sky City
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 79,900-81,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 16, 18 - 23 เมษายน 2562
ราคา 81,900.-
16 - 21, 23 - 28 พฤษภาคม 2562   
6 – 11, 20 - 25 มิถุนายน 2562
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 85300.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน (151219)


THV3-SQ-NZ-20AUG-15DEC19

ID : 28353

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-Skyline Gondola 
มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 85,300-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-26 ส.ค.62
15-21 / 29 ก.ย.-05 ต.ค.62
ราคา 85,300.-
17-23 / 24-30 พ.ย.62
ราคา 87,900.-
8-14 / 20-26 ต.ค.62
4-10 / 15-21 ธ.ค.62
ราคา 89,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 91900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28043

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 91,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 91,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 95900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI04 SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28042

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ-แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 95,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 96300.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (101219)


THV3-SQ-NZ-4AUG-10DEC19

ID : 28351

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส
โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊อกซ์-วานาก้า-Puzzling World
ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-Skyline Gondola-ครอมเวลล์
ดันนีดิน-โรงงานผลิตเบียร์-ปราสาทลาร์นัค-โออามารู
โอมาราม่า-ทไวเซิล
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 96,300-100,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12 / 17-25 ส.ค.62
14-22 / 28 ก.ย.- 06 ต.ค.62
ราคา 96,300.-
16-24 / 24 พ.ย.-02 ธ.ค.62
ราคา 98,300.-
5-13 / 12-20 ต.ค.62
1-9  / 10-18 ธ.ค.62
ราคา 100,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 103300.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน (141219)


THV3-SQ-NZ-4AUG-14DEC19

ID : 28352

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
ล่องเรือชมปลาวาฬ-โรโตรัว
สกายไลน์กอนโดล่า-เทาโป
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท-ไวโตโม่
ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 103,300-107,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12 / 17-25 ส.ค.62
14-22 / 21-29 ก.ย.62
ราคา 103,300.-
16-24 พ.ย.62
ราคา 105,300.-
12-20 / 19-27 ต.ค.62
2-10 / 14-22 ธ.ค.62
ราคา 107,300.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 121000.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (041219)


THD3-TG-NZ-22JUN-4DEC19

ID : 27936

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด-ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 121,000-131,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-30 มิ.ย. 62
ราคา 125,000.-
13-21 ก.ค. 62
14-22 ก.ย. 62
ราคา 124,000.-
10-18 ส.ค. 62
ราคา 123,000.-
19-27 ต.ค. 62
4-12 ธ.ค. 62
ราคา 121,000.-
16-24 พ.ย. 62
ราคา 131,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 129900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (140919)


THN1-TG-NZ-13JUL-14SEP19

ID : 28312

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ – Arrowtown
ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World-ฟ๊อกกลาเซียร์
โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine-ไคคูร่า 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 21 กรกฎาคม 2562
10 – 18  สิงหาคม 2562
14 – 22  กันยายน 2562
ราคา 129,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด  นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ทัวร์นิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน ด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา  ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์นิวซีแลนด์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์นิวซีแลนด์ แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางนิวซีแลนด์ ลองใช้บริการทัวร์นิวซีแลนด์ ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน
เมืองหลวง: เวลลิงตัน
รหัสโทรศัพท์: +64
ทวีป: โอเชียเนีย
ประชากร: 4.433 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก