ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ศรีลังกาขายดี
ทัวร์ศรีลังกา : BT-CMB01 SL มหัศจรรย์ SRI LANKA 4 วัน 3 คืน (201219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,900
ทัวร์ศรีลังกา : BT-CMB03 SL มหัศจรรย์ SRILANKA 3 วัน 2 คืน (201219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,900
ทัวร์ศรีลังกา : Amazing Sri Lanka 5 วัน 3 คืน (281219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 25,500
ทัวร์ศรีลังกา : Wonder ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน (281219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
TAG


รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-11OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ-เมืองแคนดี้-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-ระบำแคนดี้ 
เมืองแคนดี้-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมืองโคลัมโบ-สวนสมุนไพร
Tea Factory-นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ-ช้อปปิ้ง ODEL
วัดคงคาราม-โคลัมโบ 

พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 06 ธ.ค. 62, 05 - 07 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-11OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ศูนย์สมุนไพร
วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี
เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง
ช้อปปิ้ง ODEL  – วัดคงคาราม
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THH1-UL-LK-19OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
UL
 
ราคา25,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา
ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้
ร้านอัญมณี – โชว์ระบำพื้นเมือง
วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี
คาลูทาร่า - วัดพระศรีปรมนันทะ
นั่งรถสามล้อ - เขตมรดกโลกเมืองกอลล์
โกฏเฏ – วัดคงคาราม - โปโลนนารุวะ
ดัมบูล่า - มาเตเล - แคนดี้ - นูวาราเอลิยา
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THH1-UL-LK-23OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
UL
 
ราคา29,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลอมโบ - อนุราธปุระ
อนุราธปุระ - สิกิริยา
โปโลนนารุวะ - ดัมบูล่า
มาเตเล - แคนดี้ - นูวาราเอลิยา
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT20-UL-LK-16FEB-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
UL
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ
ดัมบูลล่า – แคนดี้-เมืองกอลล์
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ศรีลังกา : BT-CMB01 SL มหัศจรรย์ SRI LANKA 4 วัน 3 คืน (201219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 15,900
ทัวร์ศรีลังกา : BT-CMB03 SL มหัศจรรย์ SRILANKA 3 วัน 2 คืน (201219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,900
ทัวร์ศรีลังกา : Amazing Sri Lanka 5 วัน 3 คืน (281219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 25,500
ทัวร์ศรีลังกา : Wonder ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน (281219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top