ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-11APR-15APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา18,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ - เมืองแคนดี้ 
วัดพระเขี้ยวแก้ว - ศูนย์สมุนไพร 
วัดถ้ำดัมบุลลา - เขาสิกิริยา 
เมืองอนุราธปุระ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์อภัยคีรี 
นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง - ช้อปปิ้ง ODEL 
วัดคงคาราม

รหัสทัวร์ : THV7-SL-LK-11APR-1MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา
วัดถ้ำดัมบุลลา-ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน
พินนาวาลา-แคมป์ช้างพินนาวาลา
โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร
วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์
ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ

รหัสทัวร์ : THV7-SL-LK-25JUL-28JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พินนาวาลา-แคมป์ช้างพินนาวาลา-แคนดี้ 
ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน
วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา
วัดถ้ำดัมบุลลา-ชมขบวนแห่เพราเฮร่า
โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหา วิหาร
วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์
ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ


รหัสทัวร์ : THG1-UL-LK-25-30MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
UL
 
ราคา29,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ - เขาสิกิริยา - วัดถ้ำดัมบูลล่า
แคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา
ไร่ชา - เอลล่า – Nine Arches Bridge
กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย
อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE
กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์
มิริซาซ่า - ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา
วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top