ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

พบ 1 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ดูไบขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

ทัวร์ดูไบ 2565-2566

ทัวร์ดูไบ 2565-2566
รหัสทัวร์ : THZ1-EK-AE-12OCT-12DEC-2022
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน7คืน
EK
 
ราคา85,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชม สุสานกษัตริย์ โมฮัมเหม็ด
ชมเมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
ชมสุสานของมูเลไอดริส
ชมบ่อฟอกและย้อมสีแบบโบราณ
ชม ป้อมทาเริท 
ชมป้อมไอท์เบนฮาดดู 
ชมมัสยิดคูตูเบีย 
ชมพระราชวังบาเฮีย 
ชม สุเหร่าฮัซซันที่ 2
ัชมจตุรัส สหประชาชาต
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top