ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ดูไบขายดี

ทัวร์ดูไบ 2562-2563

รหัสทัวร์ : THP3-EK-AE-12SEP-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา24,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ-แวะถ่ายรูปตึก DUBAI FRAME
ดูไบ-อาบูดาบี- อิมิเรตส์พาเลส-GRAND MOSQUE
HERITAGE VILLAGE- FERRARI WORLD 
MALL OF EMIRATES-JUMEIRAH BEACH
บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk
นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย(4WD) 
DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK
SPICE SOUK-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA
DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ
ตุลาคม
19 - 23 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-AE-18SEP19-29JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
QR
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา – ชมเมือง –อนุสาวรีย์ไข่มุก
-นั่ง 4WD สู่ทะเลทราย – ซุกวากิฟ
-พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม 
– มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB 
-หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา – VILLAGGIO MALL
-ช้อปปิ้ง MALL OF QATAR
รหัสทัวร์ : THB15-EK-AE-5SEP-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี– Grand Mosque 
– Ferrari World – ดูไบเฟรม-The Palm Project 
– ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk 
– นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย-พิพิธภัณฑ์ดูไบ 
– นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง 
– ห้างดูไบ – ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124
รหัสทัวร์ : THB15-EK-AE-5SEP-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque 
– Ferrari World – ดูไบเฟรม
-The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk 
– นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย-พิพิธภัณฑ์ดูไบ 
– นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง 
– ห้างดูไบ – ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 
เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ห้างดูไบ มอลล์-น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ พระราชวังท่านชีค - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตลาดเมดินัท จูไมร่า อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ เฟอร์รารี่ เวิลด์ - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี ห้างเอมิเรตส์ มอลล์-ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ
ตุลาคม
18 - 22 ต.ค. 62 ,
เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์- ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำแห่งเมืองดูไบ- พระราชวังท่านชีค - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตลาดเมดินัท จูไมร่า - อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ - ทะเลทราย- เมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์- เฟอร์ รารี่ เวิลด์ - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี- เมืองดูไบ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์- ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก - ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ
รหัสทัวร์ : THZ1-EK-AE-6SEP-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา24,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดูไบ – พระราชวังชีค – ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง 
– ห้างเอมิเรตส์ มอลล์– นั่งรถลีมูซีน สุดหรูชม เมืองดูไบ 
– สุเหร่าจูไมร่า – อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ 
– ตลาดเมดินัท จูไมร่า – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม 
– โรงแรมแอตแลนติส – ชิงช้าสวรรค์ดูไบ อาย 
– ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ
– เมืองอาบูดาบี – สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี
– โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์
– เฟอร์รารี่ เวิลด์ – ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเมืองอาบูดาบี
– พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ – ดูไบ ครีก 
– นั่งเรือข้ามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง 
– ตลาดเครื่องเทศ – ร้านเครื่องหนัง 
– ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม
รหัสทัวร์ : THB11-EK-AE-20SEP-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา27,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra 
ตลาดเครื่องเทศและ ตลาดทอง 
พระราชวังชีค - สุเหร่าจูไมร่าห์ 
ชายหาดจูเมราห์ - บุรจญ์อัลอาหรับ 
โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ขึ้นรถไฟ Monorail 
หมู่เกาะต้นปาล์ม - แอตแลนทิสเดอะปาล์ม
นั่งรถตะลุยทะเลยทราย - อาบูดาบี
ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque 
Heritage Village - ถ่ายรูปพาโนรามาวิว 360 องศา 
เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม - เอมิเรตส์พาเลซ 
LAST EXIT - นั่งรถลิมูซีน Limousine car ชมเมืองดูไบ 
ดูไบ เฟรม - ชั้นที่124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ 
ดูไบ มอลล์ - น้ำพุแห่งดูไบ
ตุลาคม
22 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
08 - 12 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THP3-EK-AE-21JUN-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ-ขึ้นตึก DUBAI FRAME--อาบูดาบี-เอมิเรตส์พาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM - MALL OF EMIRATES-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย -DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK - ขึ้นตึก BURJ KHALIFA - DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ
รหัสทัวร์ : THP3-EY-AE-19OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 2 คืน
EY
 
ราคา31,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ – ถ่ายรูปหน้าตึก DUBAI FRAME -  ABRA TAXI
GOLD SOUK-SPICE SOUK  - ขึ้นตึก BURJ KHALIFA
DUBAI MALL + น้ำพุเต้นระบำ-- BURJ AL ARAB 
แวะถ่ายรูป JUMERAH MOSQUR - Madinat Jumeirah Souk 
นั่งรถ Monorail THE PLAM -ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
อาบูดาบี – LOUVRE MUSEUM - DUBAI MUSEUM
GRAND MOSQUE- แวะถ่ายรูปด้านหน้า FERRARI WORLD –MARINA MALL
ตุลาคม
19 - 23 ต.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top