Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 112 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน (251019)


THK8-CX-HK-18APR-25OCT19

ID : 26837

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)
Symphony of light-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
งานฮวงจุ้ย - Ladies Market
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-18 / 23-25 / 31 พ.ค.-02 มิ.ย.62
06-08 / 13-15 / 20-22 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22 ก.ย.62
ราคา 15,500.-
3-5 พ.ค.62
21-23 / 23-25 / 25-27 ต.ค.62
ราคา 15,900.-
18-20 / 19-21 เม.ย.62
10-12 / 12-14 / 17-19 ต.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG08 CX มหัศจรรย์ HONGKONG MACAU 3 วัน 2 คืน (290619)


THB11-CX-HK-5APR-29JUN19

ID : 26556

ฮ่องกง-Mongkok Ladies Market
สะพานเชื่อมฮ่องกง / จูไห่ / มาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ตลาดหยก-รีพลัสเบย์
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 เม.ย.62
30 พ.ค.-01 มิ.ย.62
06-08 มิ.ย.62
13-15 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
02-04 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
01-03 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
08-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
ราคา 15,900.-
03-05 พ.ค.62
ราคา 16,900.-
05-07 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์มาเก๊า : MACAO HONGKONG Super Special (250619)


THK8-NX-HK-1MAY-25JUN19

ID : 26489

มาเก๊า – ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - งานฮวงจุ้ย
ปี่เซี่ยะหยก -  วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์
ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 / 07-09 / 13-15 พ.ค.62
14-16 / 21-23 พ.ค.62
03-05 / 04-06 / 10-12 มิ.ย.62
11-13 / 17-19 / 18-20 / 25-27 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
01-03 / 02-04 / 05-07 / 08-10 พ.ค.62
09-11 / 12-14 / 15-17 พ.ค.62
16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 พ.ค.62
02-04 / 05-07 / 12-14 / 13-15 มิ.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14990.-

ทัวร์ฮ่องกง : SHS01 ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (230519)


THS21-RJ-HK-16-23MAY19

ID : 27693

วัดแชกงหมิว -  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่ - กระเช้านองปิง
พระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ช้อปปิ้ง ซิตี้เกต เอาท์เลต-เซิ่นเจิ้น - วัดกวนอู
เมืองฮอลแลนด์ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์
อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง -  พิพิธภัณฑ์ ซิงหยู มิเนอรัล
ผลิตภัณฑ์ไม้-โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,990-16,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16–19 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,990.-
23–26 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,990.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG15 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N (เลสโก ส้มแมนดาริน) (251019)


THZ1-CX-HK-5JUL-25OCT19

ID : 27160

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET-เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก
หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 – 21 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
24 - 27 ตุลาคม 2562
25 - 28 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 16,999.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน (310519)


THZ1-FD-HK-16MAR-31MAY19

ID : 25879

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City Gate Outlet
วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights-มาเก๊า
วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน
เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
19 – 21 เมษายน 2562
20 – 22 เมษายน 2562
04 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
25 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (220619)


THZ2-CX-HK-24MAY-22JUN19

ID : 27756

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 –  หมู่บ้านนองปิง
พระใหญ่โป้วหลิน –  อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม)
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 26  พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
02 – 04  มิถุนายน 2562
22 – 24  มิถุนายน 2562
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG003 RJ มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (150819)


THB11-RJ-HK-13JUN-15AUG19

ID : 27747

ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 มิ.ย.62-15 มิ.ย.62
ราคา 15,900.-
11 ก.ค.62-13 ก.ค.62
25 ก.ค.62-27 ก.ค.62
01 ส.ค.62-03 ส.ค.62
08 ส.ค.62-10 ส.ค.62
11 ส.ค.62-13 ส.ค.62
15 ส.ค.62-17 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG09 RJ มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (150819)


THB11-RJ-HK-13JUN-15AUG19

ID : 27734

ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
จิวเวอร์รี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ช้อปปิงนาธาน จิมซ่าจุ่ย-ล่องเรือ Aquluna
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิงซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 มิ.ย.62-15 มิ.ย.62
ราคา 15,900.-
11 ก.ค.62-13 ก.ค.62
25 ก.ค.62-27 ก.ค.62
01 ส.ค.62-03 ส.ค.62
08 ส.ค.62-10 ส.ค.62
11 ส.ค.62-13 ส.ค.62
15 ส.ค.62-17 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG003A ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (261019)


THS6-CX-HK-11MAY-26OCT19

ID : 27600

ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
SYMPHONY OF LIGHTS-กระเช้าลอยฟ้านองปิง
พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 พฤษภาคม 2562
22-24 มิถุนายน 2562
13-15 กรกฎาคม 2562
20-22 กรกฎาคม 2562
17-19 สิงหาคม 2562
24-26 สิงหาคม 2562
7-9 กันยายน 2562
14-16 กันยายน 2562
ราคา 15,900.-
10-12 สิงหาคม 2562
12-14 ตุลาคม 2562
ราคา 18,900.-
26-28 ตุลาคม 2562
ราคา 16,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG 5 TEMPLE 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน (TG) (270919)


THK8-TG-HK-25APR-27SEP19

ID : 27096

วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์
จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม
ห้าง City Gate Outlet-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 / 26-28 เม.ย.62
02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 พ.ค.62
16-18 / 17-19 / 18-20 พ.ค.62
23-25 / 24-26 / พ.ค.62
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 มิ.ย.62
20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 มิ.ย.62
04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 ก.ค.62
14-16 / 18-20 / 19-21 ก.ค.62
25-27 / 26-28 / 27-29 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 ส.ค.62
10-12 / 15-17 / 16-18 ส.ค.62
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 ก.ย.62
19-20 / 20-22 / 26-28 / 27-29 ก.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGCX008 ฮ่องกง พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน (280619)


THB3-CX-HK-15MAR-28JUN19

ID : 26588

ฮ่องกง-วัดโป่หลิน (Polin Monastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
ซิตี้เกท เอาท์เลต-วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน
ศูนย์หยกและสมุนไพร- JewelryFactory
อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
25-27 เม.ย. 62
ราคา 15,900.-
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
07-09 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
05-07 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 25,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGCX002 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (280619)


THB3-CX-HK-1MAR-28JUN19

ID : 26497

ฮ่องกง-วัดโป่หลิน (Polin Monastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
ซิตี้เกท เอาท์เลต-นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์
วิคตอเรีย พีค(Mid Level)-วัดหมันโหม๋ว (Man Mo Temple)
วัดหยวนหยวน-วัดทินหัว-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮอม
ตลาดเลดี้มาร์เก็ต-วัดหวังต้าเซียน-วัดฉีหลิน
Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร
วัดกังหัน-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 15,900.-
24-26 พ.ค. 62
07-09 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
25-27 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
ราคา 18,900.-
05-07 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG04 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3D2N (เลสโก ส้มเขียวหวาน) (241019)


THZ1-HX-HK-10MAY-24OCT19

ID : 27158

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง
พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY
A Symphony Of Lights-ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พฤษภาคม 2562
24 – 26 พฤษภาคม 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
12 – 14 กรกฎาคม 2562
19 – 21 กรกฎาคม 2562
09 – 11 สิงหาคม 2562
23 – 25 สิงหาคม 2562
13 – 15 กันยายน 2562
27 – 29 กันยายน 2562
ราคา 15,999.-
11 – 13 ตุลาคม 2562
24 – 26 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH5-CX Disney Pro ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน บินไฟล์เช้า (280619)


THW2-CX-HK-8MAR-28JUN19

ID : 26646

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์มาร์เก็ต
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights-สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-2 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
ราคา 15,999.-
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
10-12 พ.ค.62
7-9 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
ราคา 16,999.-
19-21 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
ราคา 18,999.-
6-8 เม.ย.62
3-5 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
ราคา 21,999.-
14-16 เม.ย.62
ราคา 24,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก