Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 132 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) (170120)


THZ1-FD-HK-16AUG19-17JAN20

ID : 28637

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
City gate Outlet-วิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony Of Lights
มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์
THE PARISIAN MACAO
ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 13,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 18 สิงหาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. - 01 ก.ย.  62
01 - 03 พฤศจิกายน 2562
08 - 10 พฤศจิกายน 2562
15 - 17 พฤศจิกายน 2562
22 - 24 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
07 - 09 ธันวาคม 2562
13 - 15 ธันวาคม 2562
20 - 22 ธันวาคม 2562
10 - 12 มกราคม 2563
17 - 19 มกราคม 2563
ราคา 15,999.-
06 - 08 กันยายน 2562
13 - 15 กันยายน 2562
20 - 22 กันยายน 2562
ราคา 13,999.-
11 - 13 ตุลาคม 2562
18 - 20 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
27 - 29 ธันวาคม 2562
ราคา 19,999.-
30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
ราคา 23,999.-
03 - 05 มกราคม 2563
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (251019)


THW2-CX-HK-14JUN-25OCT19

ID : 28327

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์มาร์เก็ต
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
5-7 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย.62
6-8 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
ราคา 13,999.-
26-28 ก.ค.62
9-11 ส.ค.62
4-6 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
ราคา 15,999.-
10-12 ส.ค.62
ราคา 16,999.-
11-13 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
ราคา 19,999.-
12-14 ต.ค.62
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG16 ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3D2N (เลสโก ส้มสายบุญ) (141219)


THZ1-WE-HK-13JUL-14DEC19

ID : 28301

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง
พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA
หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย
A Symphony of Lights
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-Avenue of Stars
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 15 กรกฎาคม 2562
24 – 26 สิงหาคม 2562
14 – 16 กันยายน 2562
ราคา 13,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2562
10 – 12 สิงหาคม 2562
11 – 13 ตุลาคม 2562
12 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
09 – 11 สิงหาคม 2562
17 - 19 สิงหาคม 2562
23 – 25 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
07 – 09 กันยายน 2562
21 – 23 กันยายน 2562
18 – 20 ตุลาคม 2562
19 – 21 ตุลาคม 2562
26 – 28 ตุลาคม 2562
02 – 04 พฤศจิกายน 2562
09 - 11 พฤศจิกายน 2562
16 – 18 พฤศจิกายน 2562
23 – 25 พฤศจิกายน 2562
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
13 – 15 ธันวาคม 2562
14 – 16 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG21 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (เลสโก ส้มโชกุน) (220819)


THZ1-HX-HK-11JUL-22AUG19

ID : 27827

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก
หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 กรกฎาคม 2562
15 - 19 สิงหาคม 2562
22 - 26 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
25 - 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N (เลสโก ส้มหวาน) (170120)


THZ1-FD-HK-1JUN19-17JAN20

ID : 27428

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City Gate Outlet
วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
A Symphony of Lights-มาเก๊า – วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 13,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 03 มิถุนายน 2562
14 - 16 มิถุนายน 2562
15 - 17 มิถุนายน 2562
21 - 23 มิถุนายน 2562
22 - 24 มิถุนายน 2562
28 - 30 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย. -  01 ก.ค. 62
ราคา 13,999.-
06 - 08 กันยายน 2562
07 - 09 กันยายน 2562
13 - 15 กันยายน 2562
14 - 16 กันยายน 2562
20 - 22 กันยายน 2562
21 - 23 กันยายน 2562
03 - 05 มกราคม 2563
04 - 06 มกราคม 2563
ราคา 14,999.-
05 - 07 กรกฏาคม 2562
06 - 08 กรกฏาคม 2562
12 - 14 กรกฏาคม 2562
13 - 15 กรกฏาคม 2562
16 - 18 สิงหาคม 2562
17 - 19 สิงหาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562
24 - 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
01 - 03 พฤศจิกายน 2562
02 - 04 พฤศจิกายน 2562
08 - 10 พฤศจิกายน 2562
09 - 11 พฤศจิกายน 2562
15 - 17 พฤศจิกายน 2562
16 - 18 พฤศจิกายน 2562
22 - 24 พฤศจิกายน 2562
23 - 25 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
05 - 07 ธันวาคม 2562
06 - 08 ธันวาคม 2562
07 - 09 ธันวาคม 2562
08 - 10 ธันวาคม 2562
13 - 15 ธันวาคม 2562
14 - 16 ธันวาคม 2562
20 - 22 ธันวาคม 2562
21 - 23 ธันวาคม 2562
22 - 24 ธันวาคม 2562
10 - 12 มกราคม 2563
11 - 13 มกราคม 2563
17 - 19 มกราคม 2563
ราคา 15,999.-
27 -29 กรกฏาคม 2562
10 - 12 สิงหาคม 2562
11 - 13 ตุลาคม 2562
18 - 20 ตุลาคม 2562
19 - 21 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562
26 - 28 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
12 - 14 ตุลาคม 2562
ราคา 18,999.-
27 - 29 ธันวาคม 2562
ราคา 19,999.-
28 - 30 ธันวาคม 2562
29 - 31 ธันวาคม 2562
ราคา 21,999.-
30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
ราคา 23,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 14020.-

ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD006 ฮัลโหล มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (261019)


THB15-FD-HK-6SEP-26OCT19

ID : 28870

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล์-มาเก๊าทาวเวอร์-ปาริเซียน
จูไห่-วัดฝู่โถว-ร้านยา-ร้านหยก-ร้านเยื้อไผ่
สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,020-19,520 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 ก.ย. 62
ราคา 14,020.-
13-15 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
11-13 ต.ค. 62
18-20 ต.ค. 62
19-21 ต.ค. 62
26-28 ต.ค. 62
ราคา 17,520.-
12-14 ต.ค. 62
ราคา 19,520.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14444.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH3-HX Chic ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (261019)


THW2-HX-HK-15JUN-26OCT19

ID : 28320

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
เลดี้ย์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights-ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งซิดตี้เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,444-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มิ.ย.62
6-8 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
31 ส.ค.-2 ก.ย.62
7-9 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
ราคา 14,444.-
27-29 ก.ค.62
12-14 ต.ค.62
ราคา 19,999.-
19-21 ต.ค.62
ราคา 18,888.-
26-28 ต.ค.62
ราคา 15,555.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน (TG) (270919)


THK8-TG-HK-27JUN-27SEP19

ID : 28658

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย
Symphony of light-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 / 28-30 มิ.ย.62
04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 ก.ค.62
14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 ส.ค.62
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย.62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 ก.ย.62
19-20 / 20-22 / 26-28 / 27-29 ก.ย.62
ราคา 14,900.-
27-29 ก.ค.62
ราคา 17,900.-
10-12 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (261019)


THZ2-CX-HK-7JUL-26OCT19

ID : 28027

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 –  หมู่บ้านนองปิง
พระใหญ่โป้วหลิน –  อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Mid level of the peak)
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-โอเชี่ยนเทอร์มินอล  
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 กรกฏาคม 2562
ราคา 14,900.-
19 – 21 กรกฏาคม 2562
25 – 27 สิงหาคม 2562
07 – 09 กันยายน 2562
13 – 15 กันยายน 2562
ราคา 15,900.-
02 – 04 สิงหาคม 2562
17 – 19 สิงหาคม 2562
26 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 16,900.-
26 – 28 กรกฏาคม 2562
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKMFM3D ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (310819)


THA2-HX-HK-1JUN-31AUG19

ID : 27799

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกต - นั่งรถบัสชมวิวสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊า
โบสถ์เซ็นปอล – เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
กลับฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ – ช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอร์มินอล
Symphony of Lights - Avenue of Stars
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ร้านกังหัน
ร้านช็อคโกแล็ตเวิร์ล - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 14,900.-
01-03, 08-10 มิถุนายน 2562
15-17, 22-24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-1 กรกฏาคม 2562
06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562
03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
ราคา 15,900.-
27-29 กรกฏาคม 2562 
10-12 สิงหาคม 2562 
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 CX มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (251019)


THB11-CX-HK-23MAY-25OCT19

ID : 27748

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 พ.ค.62-25 พ.ค.62
30 พ.ค.62-01 มิ.ย.62
06 มิ.ย.62-08 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62-15 มิ..ย.62
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62-22 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
06 ก.ย.62-08 ก.ย.62
13 ก.ย.62-15 ก.ย.62
ราคา 14,900.-
01 มิ.ย.62-03 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
19 ก.ค.62-21 ก.ค.62
02 ส.ค.62-04 ส.ค.62
16 ส.ค.62-18 ส.ค.62
24 ส.ค.62-26 ส.ค.62
20 ก.ย.62-22 ก.ย.62
ราคา 15,900.-
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
30 ส.ค.62-01 ก.ย.62
25 ต.ค.62-27 ต.ค.62
ราคา 16,900.-
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 18,900.-
12 ต.ค.62-14 ต.ค.62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 RJ มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (150819)


THB11-RJ-HK-13JUN-15AUG19

ID : 27746

ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 มิ.ย.62-15 มิ.ย.62
01 ส.ค.62-03 ส.ค.62
08 ส.ค.62-10 ส.ค.62
15 ส.ค.62-17 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
11 ก.ค.62-13 ก.ค.62
25 ก.ค.62-27 ก.ค.62
11 ส.ค.62-13 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (310819)


THV3-HX-HK-9MAY-31AUG19

ID : 27464

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกต-นั่งรถบัสชมวิวสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊า
โบสถ์เซ็นปอล – เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
ช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอร์มินอล – Symphony Of Lights
Avenue of Stars – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ร้านกังหัน – ร้านช็อคโกแล็ตเวิร์ล
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งย่านนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 พฤษภาคม 2562 
16-18, 23-25 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 14,900.-
11-13, 25-27 พฤษภาคม 2562
01-03, 08-10 มิถุนายน 2562
15-17, 22-24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2562
06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562
03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
ราคา 15,900.-
27-29 กรกฏาคม 2562
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วัน 2 คืน (310819)


THV3-HX-HK-9MAY-31AUG19

ID : 27463

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกต - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน-ร้านกังหัน – ร้านช็อคโกแล็ตเวิร์ล
เจ้าพ่อแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 พฤษภาคม 2562 
16-18, 23-25 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 14,900.-
11-13, 25-27 พฤษภาคม 2562
01-03, 08-10 มิถุนายน 2562
15-17, 22-24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2562
06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562
03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
ราคา 15,900.-
27-29 กรกฏาคม 2562
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน (251019)


THK8-CX-HK-18APR-25OCT19

ID : 26837

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)
Symphony of light-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
งานฮวงจุ้ย - Ladies Market
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-18 / 23-25 / 31 พ.ค.-02 มิ.ย.62
06-08 / 13-15 / 20-22 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย.62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22 ก.ย.62
ราคา 15,500.-
3-5 พ.ค.62
21-23 / 23-25 / 25-27 ต.ค.62
ราคา 15,900.-
18-20 / 19-21 เม.ย.62
10-12 / 12-14 / 17-19 ต.ค.62
ราคา 16,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวฮ่องกง กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวฮ่องกง เกาะสวรรค์ขนาดเล็กแต่อัดแน่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาด เช่น วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมริมหาด ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง Lady Market ชมโชว์น้ำพุ3มิติ ฮ่องกงเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่ท่านจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวิต และไฮไลท์ที่สำคัญของฮ่องกงที่เมื่อใครมา ก็ต้องเดินทางมาที่นี่ให้ได้ นั่นก็คือ ยอดเขาวิคตอเรีย เมื่อขึ้นไปด้านบน ท่านได้พบกับวิวที่งดงาม ที่สามารถมองเห็นฮ่องกงได้แบบ 360 องศา ไปสักการะพระใหญ่โป๋หลินเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยการขึ้นกระเช้าชมวิว ที่นองปิง เอาใจสาวนักช้อปตัวยง ด้วยเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ ที่จัดขึ้นในช่วง Low Season (กรกฎาคม – สิงหาคม) ของทุกปี ที่จะยกขบวนเอาสินค้าลดราคามาเทขายกันอย่างบ้าคลั่งให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างสะใจ สิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวฮ่องกงกันอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี ถ้าหากท่านอยาก เที่ยวฮ่องกงราคาถูก เรายินดีให้บริการ พาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

   ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง เลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ฮ่องกง

ชื่ออย่างเป็นทางการ :: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)

พื้นที่ ::1,106.4 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:: -

สกุลเงิน:: ดอลลาร์ฮ่องกง HKD

ผู้นำรัฐบาล:: ผู้บริหารสูงสุด นางแคร์รี หล่ำ

ประชากร::7.39 ล้านคน

ภาษาราชการ:: จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ

ระบอบการปกครอง :: เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Special Administrative Region - SAR)

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศฮ่องกง

      ฮ่องกง เกาะขนาดเล็ก ฮ่องกงเป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันตา ซึ่งฮ่องกงมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านได้เลือกชม เช่น ขึ้นกระเช้านองปิงไปสักการะพระใหญ่โป๋หลิน เที่ยวสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง และอื่นๆ อีกมากมาย 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา เดินทางไปสักการะพระใหญ่ โป๋หลิน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านอยู๋ที่เกาะลันเตา เกาะที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงนั่นเอง นอกจากท่านจะได้รับความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วนั้น ระหว่างการนั่งกระเช้า ท่านจะได้ชมวิวรอบเกาะแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกกว่าไทย ที่ย่านจิมซาจุ่ย ถ้าท่านกำลังมองหาแหล่งจำหน่ายสินค้าแยรนด์ไฮไเอนด์ราคาถูกกว่าไทยละก็ เชิญท่านที่จิมซาจุ่ยได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า รวมไปถึงน้ำหอมต่างๆ ก็รวมกันอยู่ในย่านนี้แล้ว ทั้งแบรนด์ Chanel, Prada, BURBERRY, Gucci, และอื่นๆอีกมากมาย

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก