Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 132 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10499.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKSJM3D ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (310819)


THA2-HX-HK-1JUN-31AUG19

ID : 27800

ฮ่องกง – นั่งรถบัสชมวิวสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊า
โบสถ์เซ็นปอล – เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
เมืองจูไห่ - ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู - ชมศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านหยก – ร้านเยื่อไผ่ – ช้อปปิ้งหล๋อหวู่
กลับฮ่องกง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วิคตอเรียฮาร์เบอร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ร้านกังหัน – วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,499-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 10,499.-
01-03, 08-10 มิถุนายน 2562
15-17, 22-24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2562
06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562
03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
ราคา 11,499.-
27-29 กรกฏาคม 2562 
10-12 สิงหาคม 2562 
ราคา 15,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (261019)


THW2-HX-HK-15JUN-26OCT19

ID : 28322

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-16 มิ.ย.62
22-23 มิ.ย.62
29-30 มิ.ย.62
6-7 ก.ค.62
13-14 ก.ค.62
20-21 ก.ค.62
3-4 ส.ค.62
17-18 ส.ค.62
24-25 ส.ค.62
31 ส.ค.-1 ก.ย.62
7-8 ก.ย.62
14-15 ก.ย.62
21-22 ก.ย.62
28-29 ก.ย.62
ราคา 10,888.-
27-28 ก.ค.62
10-11 ส.ค.62
12-13 ต.ค.62
19-20 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
5-6 ต.ค.62
26-27 ต.ค.62
ราคา 12,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD002 สุดติ่ง.. มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (310819)


THB15-FD-HK-10MAY-31AUG19

ID : 27501

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
ราคา 10,888.-
10-12 พฤษภาคม 2562
11-13 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
01-03 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
08-10 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2562
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 11,888.-
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 14,888.-
18-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN NONGPING 3 วัน 2 คืน (270919)


THK8-TG-HK-13JUN-27SEP19

ID : 28314

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม
ห้าง City Gate Outlet -  เซินเจิ้น-วัดกวนอู
ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ-Lowu Center
น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen
วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 มิ.ย.62
21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 มิ.ย.62
04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 ก.ค.62
14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 ส.ค.62
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย.62
05-07 / 06-08 / 12-14 ก.ย.62
13-15 / 19-20 / 20-22 / 26-28 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.62
ราคา 13,999.-
10-12 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKSZ3D ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (310819)


THA2-HX-HK-1JUN-31AUG19

ID : 27798

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ช้อปปิ้งถนนนาธาน –อาหารค่ำ - SYMPHONY OF LIGHT
เขาวิคตอเรียพ้อยท์ – หาดรีพลัสเบย์-ร้านจิวเวอรี่
วัดแชกงหมิว – เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู – ร้านสมุนไพรจีน
ร้านยางพารา – อาหารกลางวัน –สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์
อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
01-03, 08-10 มิถุนายน 2562
15-17, 22-24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-1 กรกฏาคม 2562
06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562
03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-2 กันยายน 2562
ราคา 12,499.-
27-29 กรกฏาคม 2562 
10-12 สิงหาคม 2562 
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (290819)


THV3-HX-HK-9MAY-29AUG19

ID : 27462

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ช้อปปิ้งถนนนาธาน - SYMPHONY OF LIGHT
เขาวิคตอเรียพ้อยท์ – หาดรีพลัสเบย์ - ร้านจิวเวอรี่
วัดแชกงหมิว – เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู – ร้านสมุนไพรจีน
ร้านยางพารา –สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์
อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 พฤษภาคม 2562 
16-18, 23-25 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562
15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
27-29 กรกฏาคม 2562
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน นอนเซินเจิ้น 2 คืน (TG) (270919)


THK8-TG-HK-25APR-27SEP19

ID : 27098

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม
ห้าง City Gate Outlet -  เซินเจิ้น-วัดกวนอู
ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ-Lowu Center
น้ำพุ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen
วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 / 26-28 เม.ย.62
02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 พ.ค.62
16-18 / 17-19 / 18-20 พ.ค.62
23-25 / 24-26 / พ.ค.62
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 มิ.ย.62
20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 มิ.ย.62
04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 ก.ค.62
14-16 / 18-20 / 19-21 ก.ค.62
25-27 / 26-28 / 27-29 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 ส.ค.62
10-12 / 15-17 / 16-18 ส.ค.62
22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 ก.ย.62
19-20 / 20-22 / 26-28 / 27-29 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG ONLY (250719)


THS9-HX-HK-20JUN-25JUL19

ID : 28008

ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-หวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต-เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ)
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก
หวังต้าเซียน -  ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 JUN 19
22 – 24 JUN 19
28 – 30 JUN 19
4 – 7 JUL 19 (4D2N)
11 – 13 JUL 19
20 – 22 JUL 19
25 – 27 JUL 19
ราคา 11,888.-
14 – 16 JUL 19
15 – 17 JUL 19
16 – 18 JUL 19
ราคา 12,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-FD001 ฮ่องกง..FRIENDS ZONE 3D2N (300819)


THB15-FD-HK-10MAY-30AUG19

ID : 27503

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พฤษภาคม 2562
11-13 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
01-03 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
ราคา 11,888.-
10-12 สิงหาคม 62
ราคา 14,888.-
18-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG21 ฮ่องกง ช้อป จน ช็อค! 3 วัน 2 คืน (260719)


THS17-CX-HK-5-26JUL19

ID : 28112

ฮ่องกง – ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - วัดแชกง
จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
19-21 กรกฎาคม 2562
ราคา 11,900.-
26-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (261019)


THB11-CX-HK-18MAY-26OCT19

ID : 27743

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City Gate Outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ค.62
07 – 09 มิ.ย.62
ราคา 11,900.-
24 – 26 พ.ค.62
25 – 27 พ.ค.62
30 พ.ค. – 01 มิ.ย.62
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
01 – 03 มิ.ย.62
06 – 08 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
13 – 15 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
20 – 22 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.62
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
18 – 20 ก.ค.62
19 -21 ก.ค.62
01 – 03 ส.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
15 – 17 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค. – 01 ก.ย.62
31 ส.ค. – 02 ก.ย.62
05 – 07 ก.ย.62
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
19 – 21 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
24 – 26 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
26 – 28 ต.ค.62
ราคา 12,900.-
18 – 20 พ.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
11 – 13 ต.ค.62
19 – 21 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG004A ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280619)


THS6-CX-HK-24MAY-28JUN19

ID : 27601

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งห้าง LOWU CENTER
วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
SHENZHEN MINERIAL MUSEUM
โรงงานผลิตหยก  – ร้านเยื่อไผ่ – ร้านยาบัวหิมะ
โชว์ม่านน้ำ OCT BAY MANGROVE WATER SHOW
วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-26 พฤษภาคม 2562
14-16 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
ราคา 11,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : SUPERPRO HONGKONG DONGGUAN SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (230619)


THS1-CX-HK-10MAR-23JUN19

ID : 26592

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ดองกวน
Long Feng Villa Resort Dongguan
สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม
วัดกวนอู - โรงงานผลิตหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - The Flower Town in Holland
ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์-วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - จุดชมวิววิคตอเรีย พีค
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
ราคา 11,900.-
24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
ราคา 12,900.-
02 มิ.ย. 62 - 04 มิ.ย. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11989.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3D2N (241019)


THG15-MS-HK-13JUN-24OCT19

ID : 28221

เมืองฮ่องกง - มงก๊ก  เลดี้-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ
ร้านหยก –  Avenue of Stars
ชมโชว์แสงสีเสียงเมืองฮ่องกง-วิคตอเรียพีค
รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,989-13,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 มิถุนายน 2562
ราคา 11,989.-
11-13 กรกฎาคม 2562
25-27 กรกฎาคม 2562
08-10 สิงหาคม 2562
22-24 สิงหาคม 2562
ราคา 12,989.-
05-07 กันยายน 2562
19-21 กันยายน 2562
15-17 ตุลาคม 2562
24-26 ตุลาคม 2562
ราคา 13,989.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11989.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG09 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N (191019)


THG15-MS-HK-11MAY-19OCT19

ID : 27234

เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา
หมู่บ้านลี่เจียง – หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์
เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้
ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่
ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,989-12,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
01-04 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
20-23 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
03-06 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
31 ส.ค.- 03 ก.ย. 62
07-10 กันยายน 2562
14-17 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
19-22 ตุลาคม 2562
ราคา 11,989.-
18-21 พฤษภาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
12-15 ตุลาคม 2562
ราคา 12,989.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก