Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 132 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : SPECIAL HONGKONG MACAU 3 DAYS 2 NIGHTS (290619)


THK8-HX-HK-29MAY-26JUN19

ID : 27963

ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย
วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เซินเจิ้น - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
เมืองจูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย-มาเก๊า
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมเบเกอรี่ วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน
สายการบิน :
HONGKONG AIRLINES (HX)
AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29-31 พ.ค.62
2-4 /5-7/9-11 /12-14 มิ.ย.62
16-18/ 19-21 /23-25 /26-28 มิ.ย.62
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 MS มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (241019)


THB11-MS-HK-6JUN-24OCT19

ID : 27733

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก-ช้อปปิ้งตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 มิ.ย.62-08 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
04 ก.ค.62-06 ก.ค.62
22 ส.ค.62-24 ส.ค.62
12 ก.ย.62-14 ก.ย.62
19 ก.ย.62-21 ก.ย.62
26 ก.ย.62-28 ก.ย.62
ราคา 8,999.-
11 ก.ค.62-13 ก.ค.62
18 ก.ค.62-20 ก.ค.62
25 ก.ค.62-27 ก.ค.62
08 ส.ค.62-10 ส.ค.62
15 ส.ค.62-17 ส.ค.62
29 ส.ค.62-31 ส.ค.62
17 ต.ค.62-19 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
10 ต.ค.62-12 ต.ค.62
22 ต.ค.62-24 ต.ค.62
24 ต.ค.62-26 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์มาเก๊า : SPECIAL MACAU HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS (260619)


THK8-HX-HK-11MAY-26JUN19

ID : 27303

ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย
วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เซินเจิ้น
ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ – เมืองจูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมเบเกอรี่ วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX) / AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 /15-17 /22-24 /26-28 /29-31 พ.ค.62
2-4 /5-7 /9-11 /12-14 /16-18/ 19-21 /23-25 /26-28 มิ.ย.62
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (250719)


THH13-HX-HK-24APR-25JUL19

ID : 27045

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่-สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม-อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พฤษภาคม 2562
13-16 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,999.-
24-27 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
6-9 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG03 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (290619)


THS17-CX-HK-15-29JUN19

ID : 28281

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์
เซินเจิ้น-วัดกวนอู – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP
ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D-รีพลัสเบย์
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 17 มิถุนายน 2562
22 – 24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG18 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280619)


THS17-CX-HK-7-28JUN19

ID : 28113

ฮ่องกง – มาเก๊า - New! สะพานข้ามทะเล
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านขนม / ทาร์ตไข่
เวเนเชี่ยน – หอไอเฟล – จูไห่ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่ – สินค้า OTOP - ตลาดหล่อวู
รีพลัสเบย์ - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่
วัดหวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์มาเก๊า : NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (230619)


THB12-HX-HK-2-23JUN19

ID : 27983

ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – อ่าววิคตอเรีย
หาดทรายรีพัสเบย์ - ช็อปปิ้งย่านนาธาน
ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอเกิร์ล
วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า
สายการบิน :
HONGKONG AIRLINES (HX)
AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 04 Jun 19
ราคา 9,888.-
09 - 11 Jun 19
ราคา 10,888.-
16 - 18 Jun 19
23 - 25 Jun 19
ราคา 11,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์มาเก๊า : FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (311219)


THB12-FD-HK-4JUL-31DEC19

ID : 27982

มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN
จูไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-ถนนคู่รัก
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว
ตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 24 Aug 19 
ราคา 9,888.-
29 - 31 Aug 19 
ราคา 10,888.-
04 - 06 Jul 19 
07 - 09 Jul 19 
11 - 13 Jul 19 
18 - 20 Jul 19 
08 - 10 Aug 19 
18 - 20 Aug 19 
25 - 27 Aug 19 
13 - 15 Oct 19 
ราคา 11,888.-
28 - 30 Jul 19 
08 - 10 Dec 19 
ราคา 13,888.-
30 Dec 19 - 01 Jan 20 
31 Dec 19 - 02 Jan 20 
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (190719)


THS17-CX-HK-5-19JUL19

ID : 27782

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-วัดกวนอู – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP
ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D-รีพลัสเบย์
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
19-21 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (261019)


THG15-HX-HK-5JUN-26OCT19

ID : 28077

เมืองฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้
ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ – ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา
หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก
รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-13,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8 มิ.ย. 62
9-12 มิ.ย. 62
12-15 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
20-23 มิ.ย. 62
23-26 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
4-7 ก.ค. 62
14-17 ก.ค. 62
19-22 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
26-29 ก.ค. 62
4-7 ส.ค. 62
8-11 ส.ค. 62
15-18 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
25-28 ส.ค. 62
1-4 ก.ย. 62
5-8 ก.ย. 62
8-11 ก.ย. 62
15-18 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
29ก.ย.-2ต.ค.62
22-25 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
26-29 ต.ค. 62
ราคา 9,989.-
11-14 ต.ค. 62
19-22 ต.ค. 62
ราคา 10,989.-
10-13 ส.ค. 62
12-15 ต.ค. 62
ราคา 13,989.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (290719)


THH13-HX-HK-4APR-29JUL19

ID : 27046

ฮ่องกง  -  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู-ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ 
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 เมษายน 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
9-12 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
2-5 มิถุนายน 2562
6-9 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
23-26 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
4-7 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
5-8 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
15-18 กรกฎาคม 2562
16-19 กรกฎาคม 2562
ราคา 11,999.-
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 1)
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 2)
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน นอนเซินเจิ้น 2 คืน (251019)


THK8-CX-HK-18APR-25OCT19

ID : 26836

ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet-เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
Lowu Center-น้ำพุ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen
วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20 / 19-21 เม.ย.62
16-18 / 23-25 / 31 พ.ค.-02 มิ.ย.62
06-08 / 13-15 / 20-22 มิ.ย.62
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 ก.ค.62
01-03 / 02-04 / 15-17 / 22-24 / 29-31 / 30 ส.ค.-01 ก.ย.62
05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22 ก.ย.62
21-23 / 23-25 / 25-27 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
3-5 พ.ค.62
ราคา 11,999.-
10-12 / 12-14 / 17-19 ต.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-CX Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (261019)


THW2-CX-HK-8MAR-26OCT19

ID : 26651

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์น้ำพุ 3 มิติ-Repulse Bay
อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
1-3 มิ.ย.62
7-9 มิ.ย.62
8-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-1 ก.ค.62
5-7 ก.ค.62
6-8 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
ราคา 9,999.-
19-21 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
2-4 ส.ค.62
3-5 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย.62
31 ส.ค.-2 ก.ย.62
6-8 ก.ย.62
7-9 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
3-5 พ.ค.62
26-28 ก.ค.62
9-11 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
18-20 พ.ค.62
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
11-13 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
ราคา 13,999.-
6-8 เม.ย.62
12-14 ต.ค.62
ราคา 14,999.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
13-15 เม.ย.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGCX009 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280619)


THB3-CX-HK-15MAR-28JUN19

ID : 26589

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่
โรงงานผลิตหยก-ศูนย์สมุนไพร-ร้านเยื่อไผ่
วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
25-27 เม.ย. 62
24-26 พ.ค. 62
07-09 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 9,999.-
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
ราคา 10,999.-
05-07 เม.ย. 62
ราคา 11,999.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 18,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (210919)


THG15-FD-HK-4APR-21SEP19

ID : 26445

มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์วัฒนธรรมจีน-ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว-วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
05-08 กันยายน 2562
07-10 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
ราคา 9,999.-
02-05 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.62
ราคา 10,999.-
04-07 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
20-23 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
27-30 เมษายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
31 ส.ค. – 03 ก.ย.62
ราคา 11,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 1
ราคา 13,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 2
ราคา 14,999.-
12-15 เมษายน 2562
14-17 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
13-16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก