Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 170 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ยุโรป : QE3VCE-EK002 THE GLAMOROUS DESTINATION อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ออสเตรีย-สโลวัก-เชก 10 วัน 7 คืน (211019)


THB15-EK-EU-10AUG-21OCT19

ID : 27539

เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้-มิลาน
มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา
เซนท์กัลเลน – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์
มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์-บราติสลาวา
เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก – ปราสาทปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19 ส.ค. 62
ราคา 65,900.-
10-19 ก.ย. 62
24 ก.ย.-03 ต.ค. 62
21-30 ต.ค. 62
ราคา 59,900.-
13-22 ต.ค. 62
ราคา 58,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ยุโรป : QE3CDG-EK014 LANDING AT PARIS TAKING OFF FROM ROME ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน (201019)


THB15-EK-EU-16JUN-20OCT19

ID : 27528

ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – หอคอยมงต์
ปาร์นาส-พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช
ดีจอง – อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์
มิลาน –เกาะเวนิส – เมสเตร้ – ปิซ่า - โรม
มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-24 มิ.ย. 62
22-30 ก.ย. 62
6-14  ต.ค. 62
20-28 ต.ค. 62
ราคา 58,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 58999.-

ทัวร์ยุโรป : ZZRH09 สวิตเซอร์แลนด์ ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น กรินเดิลวัลท์ 7D4N (เลสโก เวกา) (131019)


THZ1-SQ-EU-11AUG-13OCT19

ID : 28529

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เขตเมืองเก่าของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน
ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ
น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง
โบสถ์มุนสเตอร์-เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน
นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี
ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน
สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน
เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า
ยอดเขาไอเกอร์ - ยอดเขาเมิ้นซ์ - ยอดเขาจุงเฟรา (มุมไกล)
ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองสแตน
สถานีเดรสซีล บานธ์ สู่ สถานีคาบริโอ บานธ์
ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น - เมืองลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองซุก - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,999-62,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 สิงหาคม 2562
13 - 19 ตุลาคม 2562
ราคา 62,999.-
15 - 21 กันยายน 2562
ราคา 58,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : WQR1108P แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR (241019)


THW6-QR-EU-9SEP-24OCT19

ID : 28709

มิลาน – ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า
ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรสา
ล่องเรือ แม็กจิโอเร – แทรช – เซอร์แมท
เขากรอนเนอแกรต – โลซานน์
เบิร์นภูเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน
อินเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-61,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-16 ก.ย.//12-19 ก.ย.62
16-23 ก.ย.//19-26 ก.ย.62
23-30 ก.ย.//26 ก.ย.-03 ต.ค.62
01-08 ต.ค.//04-11 ต.ค.//24-31 ต.ค.62
ราคา 59,900.-
07-14 ต.ค.//10-17 ต.ค.62
14-21 ต.ค.//17-24 ต.ค.//21-28 ต.ค.62
ราคา 61,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : WQR0108J อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน (301219)


THW6-QR-EU-13SEP-30DEC19

ID : 28704

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่
วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส 
สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
วิหารเซ็นต์มาร์ค-อินเทอร์ลาเค่น-กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ไคลน์ไชเด็ค
ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-20 ก.ย.//17-24 ก.ย.//20-27 ก.ย.62
24 ก.ย.-01 ต.ค.//27 ก.ย.-04 ต.ค.62
04-11 ต.ค.//11-18 ต.ค.//18-25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62//01-08 พ.ย.//05-12 พ.ย.62
08-15 พ.ย.//12-19 พ.ย.//15-22 พ.ย.62
19-26 พ.ย.//22-29 พ.ย.62
25 พ.ย.-02 ธ.ค.//27 พ.ย.-04 ธ.ค.62
ราคา 59,900.-
04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค. 62
ราคา 63,900.-
27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63
28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63
29 ธ.ค.62-05 ม.ค.63
30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : GQ3FCO-TG005 GRAND SOUTHERN ITALY อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน (051219)


THB15-TG-EU-10OCT-5DEC19

ID : 28399

กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว
เนเปิ้ล-เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้
โพสิตาโน่-อมาลฟี่โคสท์ – ซาเลอร์โน
ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต..ค-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 ต.ค. 62
22-29  ต.ค. 62
ราคา 63,900.-
2-9 พ.ย. 62
5-12 ธ.ค. 62
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (100919)


THB12-TG-EU-18AUG-10SEP19

ID : 27991

นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม
โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน
จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – เมืองปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – หอเอนปิซ่า
เมืองเวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์เซนต์มาร์ก - เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล-ยอดเขาทิตลิส
เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลัก
ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองดิฌง
La Vallee Village Outlet  – ปารีส
หอไอเฟล –  จัตุรัสคองคอร์ด– ล่องเรือบาโตมุช
ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 26 Aug 19 
10 - 18 Sep 19 
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-TG004 Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (061219)


THB15-TG-EU-22MAY-6DEC19

ID : 27509

มิลาน – แทซ – เซอร์แมท - เขาซุนนเกกา
แทซ – เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์
มองเทรอซ์ – กลาเซียร์ 3000
อินเทอร์ลาเกน-ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ซูก – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-68,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 29 พ.ค. 62
17 - 24 มิ.ย. 62
ราคา 66,900.-
26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62
ราคา 68,900.-
19 ส.ค. – 26 ส.ค. 62
25 ต.ค. – 1 พ.ย. 62
ราคา 62,900.-
4 พ.ย. – 11 พ.ย. 62
1-8 ธ.ค. 62
4-11 ธ.ค. 62
6-13 ธ.ค. 62
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : QE3FCO-TG005 SOUTHERN ITALY มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน (051219)


THB15-TG-EU-19SEP-5DEC19

ID : 27508

กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว
เนเปิ้ล-เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้
โพสิตาโน่-อมาลฟี่โคสท์ – ซาเลอร์โน
ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 63,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-26 ก.ย. 62
ราคา 62,900.-
10-17 ต.ค. 62
22-29 ต.ค. 62
ราคา 63,900.-
2-9 พ.ย. 62
5-12 ธ.ค. 62
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (041219)


THV3-TG-EU-20SEP-4DEC19

ID : 27491

ปารีส-แวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน
เวอร์ลิซี่-ทรัวส์-มูลูส-จุงฟราว-ลูเซิร์น
มิลาน-เวนิสมาสเทร่-ปิซ่า-โรม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-62,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-28 ก.ย. / 6-14 ต.ค. / 23-31 ต.ค.62
ราคา 59,900.-
3-11 พ.ย. / 17-25 พ.ย. / 4-12 ธ.ค.62 
ราคา 62,500.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : EURO 4.2 ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (191019)


THV1-EK-EU-9MAY-19OCT19

ID : 27399

ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือบาตามูซ-ดีจอง
อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์
ลูเซิร์น-FOX TOWN OUTLET
มิลาน - เวนิส - ปิซ่า - โรม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-17 พ.ค. 62
18-26 พ.ค.62
ราคา 59,999.-
12-20 มิ.ย./26 มิ.ย.-4ก.ค./4-12 ก.ย.62
25ก.ย.-3ต.ค./5-13ต.ค./10-18 ต.ค.62
12-20 ต.ค./17-25ต.ค./19-27 ต.ค.62
ราคา 59,900.-
11-19 ก.ค./27 ก.ค.-4 ส.ค.62
10-18 ส.ค.62
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : EK008B DUO SWISS 7 DAYS (181019)


THC9-EK-EU-8MAY-18OCT19

ID : 27269

เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-โลซานน์
สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์
เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-กรินเดอวาล
ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น
อินเตอร์ลาเก้น-ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-เมืองซูก-จัตุรัสปราเดพลาทซ์
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-14 พ.ค. 62
12-18 มิ.ย. 62
12-18 ก.ย. 62
11-17 ต.ค. 62
ราคา 59,900.-
20-26 พ.ค. 62
ราคา 61,900.-
11-17 / 25-31 ก.ค. 62 
8-14 ส.ค. 62
18-24 ต.ค. 62
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : QE3ZRH-TG005 Triple Mountains And Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (061219)


THB15-TG-EU-19AUG-6DEC19

ID : 27055

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
เวเว่ย์ – มองเทรอซ์-ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000
แทซ - เซอร์แมท – ขึ้นเขาซุนเนกกา
ทะเลสาบไลเซ - อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน – ขึ้นเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น – เมืองซุก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-24 พ.ย.62
ราคา 59,900.-
23-29 ส.ค. 62
23-29 ก.ย. 62
06-12 ธ.ค.62
ราคา 62,900.-
19-25 ส.ค. 62
06-12 ก.ย. 62
13-19 ก.ย. 62
27 ก.ย. – 04 ต.ค. 62
04-10 ต.ค. 62
21-27 ต.ค. 62
ราคา 63,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 5 คืน แกรนด์บอลติก (181019)


THE9-TK-EU-3MAY-18OCT19

ID : 25245

อิสตันบูล-วิลนิอุส-ปราสาททราไก-โชว์เล่ย์
เนินไม้กางเขน-พระราชวังรุนดาเล-ริก้า 
พระราชวังเยลกาวา-ซิกุลด้า-ปราสาททูไรด้า
พาร์นู-ทาลลินน์
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3- 10 พ.ค. 2562
17-24 พ.ค. 2562
21-28 มิ.ย. 2562
12-19 ก.ค. 2562
9-16 ส.ค. 2562
13-20 ก.ย. 2562
11-18 ต.ค. 2562
18-25 ต.ค. 2562
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 60000.-

ทัวร์ยุโรป : BIG PRO 1 FRANCE 7 DAYS (190919)


THD3-TG-EU-2JUN-19SEP19

ID : 27926

ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง
เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี 
ชายหาดดีเดย์-แซ็งต์โล - เลอมงต์แซงต์มิเชล
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอไอเฟล
ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 60,000-62,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-8 มิ.ย.62
6-12 มิ.ย.62
9-15 มิ.ย.62
ราคา 62,000.-
11-17 ส.ค.62
8-14 ก.ย.62
19-25 ก.ย.62
ราคา 60,000.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวยุโรป พบกับกลิ่นอายโลกตะวันตก ศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก และยังเป็นเส้นทาง การท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางออกไปผจญโลกใบใหญ่ในมุมใหม่กว่าเดิม เรามีโปรแกรมยุโรป ระดับคุณภาพ เพื่อบริการท่านหลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เช็ก สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ กรีซ และอีกมากมาย ที่พร้อมให้คุณได้ออกไปสัมผัสแลนด์มาร์กที่สำคัญ เช่น หอไอเฟล แห่งมหานครปารีส ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งกรุงโรม อิตาลี ท่องธรรมชาติเมืองแห่งขุนเขาอินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์ เราพร้อมจะพาท่านออกไปเปิดโลกกว้างได้อย่างสะดวกและประทับใจ ชมทุกแลนด์มาร์กสำคัญ สนามกีฬาโคลอสเซียม ปราสาทนอยชวานสไตน์ หอเอนปิซา เมืองเวนิช และดูแลเรื่องของ Visa ให้ท่านก่อนเดินทาง ถ้าหากท่านอยาก เที่ยวยุโรปราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

 

 

วันเดินทางและราคาทัวร์ยุโรป อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

   ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ยุโรป แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางยุโรป เลือกใช้บริการทัวร์ยุโรป ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ยุโรปดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทวีปยุโรป

เป็นทวีปที่นับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวและประเทสที่สำคัญ ๆ อยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว โดยลักษณะของภูมิประเทสของทวีปยุโรป จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.เป็นเขตที่ราบสูง 2.เป็นเขตเทือกเขา

พื้นที่ :: 10,180,000  ตารางกิโลเมตร

ประชากร:: 742.5 ล้าน

สกุลเงิน :: เงินยูโร

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศยุโรป

      ทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย มีพรมแดนติดกับทางเหนือของมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียนซึ่งยุโรป นับเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนเลยก็ว่าได้ ในส่วนของสภาพอากาศ ในหน้าหนาวจะมี อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ถึง -10 องศาเซลเซียส ซึ่งค่อนข้างหนาวเย็น ช่วง High Season ของยุโรปนั้น จะเป็นช่วง ฤดูร้อน ประมารช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 18-30 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวมาก ๆ ค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ 

ประเทศฝรั่งเศส มหานครที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่น ทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้แก่ หอไอไฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซายน์ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมายรอให้คุณได้ไปสัมผัส

ประเทศอิตาลี ถ้าท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่ชื่นชอบในเรื่องของสถาปัตยกรรม ที่ยิ่งใหญ่ งดงาม และมีความเก่าแก่ ด้านอารยธรรม เราเชื่อว่าประเทศอิตาลี สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนค่ะ เราจะพาท่านไปพบกับ สนามกีฬาที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุด อย่างสนามกีฬาโคลอสเซียม ล่องเรือชมเมืองสวรรค์เวนิส ตื่นตากับหอเอนปิซ่า ที่ใครมาอิตาลี ต้องมาเช้คอินที่นี่ให้ได้

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก