Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 238 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TGSDJ02 SENDAI MATSUSHIMA 5D3N PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II (231119)


THT18-TG-JP-2-23NOV19

ID : 28484

ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - เซนได
ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ
วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน
ช้อปปิ้ง ณ เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 พฤศจิกายน 2562
16-20 พฤศจิกายน 2562
ราคา 28,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ128 OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) (311219)


THT18-XJ-JP-27NOV-31DEC19

ID : 28456

ทาคายาม่า – ลานสกีทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ –นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า-เมืองทตโทริ
เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ
เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2562
ราคา 28,888.-
01-06 ธันวาคม 2562
02-07 ธันวาคม 2562
03-08 ธันวาคม 2562
04-09 ธันวาคม 2562
05-10 ธันวาคม 2562
06-11 ธันวาคม 2562
07-12 ธันวาคม 2562
08-13 ธันวาคม 2562
09-14 ธันวาคม 2562
10-15 ธันวาคม 2562
11-16 ธันวาคม 2562
12-17 ธันวาคม 2562
13-18 ธันวาคม 2562
14-19 ธันวาคม 2562
15-20 ธันวาคม 2562
16-21 ธันวาคม 2562
17-22 ธันวาคม 2562
18-23 ธันวาคม 2562
19-24 ธันวาคม 2562
20-25 ธันวาคม 2562
21-26 ธันวาคม 2562
22-27 ธันวาคม 2562
ราคา 30,888.-
23-28 ธันวาคม 2562
24-29 ธันวาคม 2562
ราคา 32,888.-
25-30 ธันวาคม 2562
26-31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2562-05 มกราคม 2563
ราคา 35,888.-
27 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 BUS 1
27 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 BUS 2
28 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 BUS 1
28 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 BUS2
28 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 BUS 3
29 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 BUS 1
29 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 BUS 2
30 ธันวาคม 2562-04 มกราคม 2563
ราคา 38,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ126 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ (311219)


THT18-XJ-JP-1-31DEC19

ID : 28455

ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง
เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่
สะพานโทเก็ตสึคียว – เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ธันวาคม 2562
02-06 ธันวาคม 2562
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
07-11 ธันวาคม 2562
08-12 ธันวาคม 2562
09-13 ธันวาคม 2562
10-14 ธันวาคม 2562
11-15 ธันวาคม 2562
12-16 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
14-18 ธันวาคม 2562
15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
17-21 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
21-25 ธันวาคม 2562
ราคา 28,888.-
22-26 ธันวาคม 2562
23-27 ธันวาคม 2562
ราคา 29,888.-
24-28 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 1
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 2
31 ธันวาคม 2562-04 มกราคม 2563
ราคา 33,888.-
28 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 BUS 1
28 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 BUS 2
28 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 BUS 3
29 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 BUS 1
29 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 BUS 2
30 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 BUS 1
30 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 BUS 2
ราคา 36,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ127 OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) (261119)


THT18-XJ-JP-1OCT-26NOV19

ID : 28451

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - เมืองทตโทริ
เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-หุบเขามิโนะ
น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
อิออนมอลล์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 ตุลาคม 2562
02-07 ตุลาคม 2562
03-08 ตุลาคม 2562
04-09 ตุลาคม 2562
05-10 ตุลาคม 2562
06-11 ตุลาคม 2562
07-12 ตุลาคม 2562
08-13 ตุลาคม 2562
09-14 ตุลาคม 2562
10-15 ตุลาคม 2562
11-16 ตุลาคม 2562
12-17 ตุลาคม 2562
13-18 ตุลาคม 2562
14-19 ตุลาคม 2562
15-20 ตุลาคม 2562
16-21 ตุลาคม 2562
17-22 ตุลาคม 2562
18-23 ตุลาคม 2562
19-24 ตุลาคม 2562
20-25 ตุลาคม 2562
21-26 ตุลาคม 2562
22-27 ตุลาคม 2562
23-28 ตุลาคม 2562
24-29 ตุลาคม 2562
25-30 ตุลาคม 2562
26-31 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2562
01-06 พฤศจิกายน 2562
02-07 พฤศจิกายน 2562
03-08 พฤศจิกายน 2562
04-09 พฤศจิกายน 2562
05-10 พฤศจิกายน 2562
06-11 พฤศจิกายน 2562
07-12 พฤศจิกายน 2562
08-13 พฤศจิกายน 2562
09-14 พฤศจิกายน 2562
10-15 พฤศจิกายน 2562
11-16 พฤศจิกายน 2562
12-17 พฤศจิกายน 2562
13-18 พฤศจิกายน 2562
14-19 พฤศจิกายน 2562
15-20 พฤศจิกายน 2562
16-21 พฤศจิกายน 2562
17-22 พฤศจิกายน 2562
18-23 พฤศจิกายน 2562
19-24 พฤศจิกายน 2562
20-25 พฤศจิกายน 2562
21-26 พฤศจิกายน 2562
22-27 พฤศจิกายน 2562
23-28 พฤศจิกายน 2562
24-29 พฤศจิกายน 2562
25-30 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2CTS-XJ001 HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง 5 วัน 3 คืน (250919)


THB15-XJ-JP-7AUG-25SEP19

ID : 28231

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ
ซัปโปโร– ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ-ร้านของฝากที่ระลึก
โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด
ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง-อิออน มอลล์
ช้อปปิ้ง JR TOWER
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 ส.ค. 62
11-15 ส.ค. 62
14-18 ส.ค. 62
11-15 ก.ย. 62
18-22 ก.ย. 62
25-29 ก.ย. 62
ราคา 31,900.-
08-12 ก.ย. 62
22-26 ก.ย. 62
ราคา 28,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28990.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-CTS XJ03V สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (301119)


THF4-XJ-JP-19OCT-30NOV19

ID : 28280

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า)
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท-เมืองบิเอะ
สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส
อิออน ทาวน์-เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,990-32,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 ต.ค. 62
ราคา 32,990.-
26 – 31 ต.ค. 62
ราคา 31,990.-
02 – 07 พ.ย. 62
08 – 13 พ.ย. 62
15 – 20 พ.ย. 62
22 – 27 พ.ย. 62
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
ราคา 28,990.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28990.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-CTS XJ01V ฮอกไกโด เที่ยวสุดชิล วิวหลักล้าน 6 วัน 4 คืน (100819)


THF4-XJ-JP-29JUN-10AUG19

ID : 27905

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า)
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท-เมืองบิเอะ
สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส
อิออน ทาวน์-เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง
ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,990-31,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62
03 – 08 ส.ค. 62
ราคา 28,990.-
06 – 11 ก.ค. 62
20 – 25 ก.ค. 62
10 – 15 ส.ค. 62
ราคา 29,990.-
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
ราคา 31,990.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP61-TG PRO OPENING SENDAI 5 วัน 3 คืน (301119)


THJ6-TG-JP-16-30NOV19

ID : 28590

มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ
อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei
หุบเขานารุโกะ-เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ
ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ
หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-เซนได
ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน
มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เซ็นได พอร์ท
ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พฤศจิกายน 2562
ราคา 28,999.-
23-27 พฤศจิกายน 2562
ราคา 29,999.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP022-TG PRO OSAKA SUMMER ZAP 4 วัน 3 คืน (250719)


THJ6-TG-JP-20JUN-25JUL19

ID : 28378

อิออนมอลล์-AKASHI KAIKYO BRIDGE
เมืองโกเบ-หุ่นยนต์ TETSUJIN28 
ROKKO GARDEN TERRACE  EXPO CITY
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน
ชงชาแบบญี่ปุ่น-JTC ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ริงกุเอ้าเลท  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 มิ.ย.62
ราคา 28,999.-
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
ราคา 29,999.-
25-28 ก.ค.62
ราคา 31,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP012-TG PRO TOKYO FUJI WONDERLAND 4 วัน 3 คืน (250719)


THJ6-TG-JP-20JUN-25JUL19

ID : 28376

อิออนมอลล์-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-วัดอาซากุซะ-ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัน-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 มิ.ย. 62
ราคา 28,999.-
27-30 มิ.ย. 62
04-07 ก.ค. 62
11-14 ก.ค. 62
18-21 ก.ค. 62
ราคา 29,999.-
25-28 ก.ค. 62
ราคา 31,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP45-XW PRO OSAKA TOKYO HOT HOT 6 DAYS 4 NIGHTS (310719)


THJ6-XW-JP-5JUN-31JUL19

ID : 27986

โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ
ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ
ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ
ถนนนากามิเซะ -ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ
เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
19-24 มิ.ย.62
26 มิ.ย.-01 ก.ค.62
03-08 ก.ค.62
ราคา 28,999.-
07-12 มิ.ย.62
14-19 มิ.ย.62
21-26 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-03 ก.ค.62
05-10 ก.ค.62
10-15 ก.ค.62
19-24 ก.ค.62
31 ก.ค.-05 ส.ค.62
ราคา 29,999.-
17-22 ก.ค.62
24-29 ก.ค.62
ราคา 31,999.-
12-17 ก.ค.62
26-31 ก.ค.62
ราคา 33,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ123 OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน (201019)


THT18-XJ-JP-30SEP-20OCT19

ID : 27441

เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
เมืองคานาซาว่า-ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น
เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ-เกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กันยายน-05 ตุลาคม 2562
01-06 ตุลาคม 2562
02-07 ตุลาคม 2562
03-08 ตุลาคม 2562
04-09 ตุลาคม 2562
05-10 ตุลาคม 2562
06-11 ตุลาคม 2562
07-12 ตุลาคม 2562
08-13 ตุลาคม 2562
09-14 ตุลาคม 2562
10-15 ตุลาคม 2562
11-16 ตุลาคม 2562
12-17 ตุลาคม 2562
13-18 ตุลาคม 2562
14-19 ตุลาคม 2562
15-20 ตุลาคม 2562
16-21 ตุลาคม 2562
17-22 ตุลาคม 2562
18-23 ตุลาคม 2562
19-24 ตุลาคม 2562
20-25 ตุลาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ124 OSAKA KANAZAWA NARA 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ (301219)


THT18-XJ-JP-30NOV-30DEC19

ID : 27438

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ลานสกี ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น-ตลาดโอมิโช
เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์
เมืองนาโกย่า-เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ
โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562
ราคา 29,888.-
01-06 ธันวาคม 2562
02-07 ธันวาคม 2562
03-08 ธันวาคม 2562
04-09 ธันวาคม 2562
05-10 ธันวาคม 2562
06-11 ธันวาคม 2562
07-12 ธันวาคม 2562
08-13 ธันวาคม 2562
09-14 ธันวาคม 2562
10-15 ธันวาคม 2562
11-16 ธันวาคม 2562
12-17 ธันวาคม 2562
13-18 ธันวาคม 2562
14-19 ธันวาคม 2562
15-20 ธันวาคม 2562
16-21 ธันวาคม 2562
17-22 ธันวาคม 2562
18-23 ธันวาคม 2562
19-24 ธันวาคม 2562
20-25 ธันวาคม 2562
21-26 ธันวาคม 2562
ราคา 30,888.-
22-27 ธันวาคม 2562
23-28 ธันวาคม 2562
ราคา 31,888.-
24-29 ธันวาคม 2562
25-30 ธันวาคม 2562
26-31 ธันวาคม 2562
ราคา 35,888.-
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63
28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63
29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63
30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63
ราคา 38,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : SUMMER FUKUOKA 4 วัน 3 คืน (160919)


THM10-TG-JP-15JUL-16SEP19

ID : 28547

วัดนันโซอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน
บ่อน้ำร้อนจิโกกุ 2 บ่อ   
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเทนจิน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 18 ก.ค. 62
22 - 25 ก.ค. 62
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
05 - 08 ส.ค. 62
12 - 15 ส.ค. 62
19 - 22 ส.ค. 62
26 - 29 ส.ค. 62
02 - 05 ก.ย. 62 
09 - 12 ก.ย. 62
16 - 19 ก.ย. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NGO01 NAGOYA KOCHIA PREMIUM 5D3N (271119)


THG15-JL-JP-3OCT-27NOV19

ID : 28786

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
อิออนมอลล์  –   ชิงะ-ชมดอกโคเซีย
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
คานาซาว่า สเตชั่น-ปราสาทคานาซาวะ
สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ
DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
23 – 27 ตุลาคม 62
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
09 – 13 พฤศจิกายน 62
15 - 19 พฤศจิกายน 62
21 – 25 พฤศจิกายน 62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
ราคา 29,999.-
10 – 14 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 31,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวญี่ปุ่น กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสความหลากหลายที่คุณคาดไม่ถึง ทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ และเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โอซาก้า เกียวโต ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมารวมไปถึงงานและเทศกาล ที่รอรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว  สาเหตุที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากขนาดนี้ เพราะว่าญี่ปุ่น มีที่เที่ยวมากมาย อย่าง Tokyo Skys Tree วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ คลองโอตารุ ซัปโปโร วัดนาริตะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ และอีกมาย สามารถตอบโจทย์ได้ทุก Life Style ของทุกท่าน ถ้าท่านเป็นคนที่รักธรรมชาติ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ควรพลาด เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณ จะเต็มไปด้วยชมดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ปูเป็นพรมสีชมพูน่าชม นอกจากช่วงที่ซากุระบานแล้ว ยังมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล ให้ชมอีกหลากหลายที่ เช่น ทุ่งดอกชิบะซากุระฟาร์มโทมิตะเนินเขาโคเชีย สวนฮิตาชิซีไซด์ และนอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งย่านดังที่หลากหลาย เช่น ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า โอโมเตะซันโด และอื่นๆอีกมากมายถ้าหากท่านอยาก เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

   ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น เลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น

ชื่ออย่างเป็นทางการ :: ญี่ปุ่น (Japan)

พื้นที่ ::377,930 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง::กรุงโตเกียว

สกุลเงิน:: เยน

ประมุข:: สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ประชากร::126.70 ล้านคน

ภาษาราชการ:: ภาษาญี่ปุ่น

ระบอบการปกครอง :: ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น

      ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 4 เกาะหลัก ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโคกุ และเกาะคิวชู โดยแบ่งภูมิภาค ออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ 1.ภูมิภาคเหนือ (ฮอกไกโด) เป็นที่ราบสูง ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล 2.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ) ล้อมรอบไปด้วยทะเล และมีอากาศที่เย็นสดชื่นตลอดทั้งปี 3.ภูมิภาคตะวันออก (คันโต) เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีประชากรมากถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น 4.ภูมิภาคกลาง (จูบุ) เป็นภูมิภาคที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก 5.ภูมิภาคตะวันตก (คันไซ) เป็นภูมิภาคใจกลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น  และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต 6.เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค) ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของเกาะชิโกะกุ  7.ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)  เต็มไปด้วยหมู่บ้านและเมืองที่เงียบสงบสวยงามหลายแห่งตั้งกระจายกันอยู่เป็นระยะ ลักษณะเป็นหมู่บ้านประมงชายทะเลและหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งหลักแหล่งตามทิวเขา 8.ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ) ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกาหลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ชมทุ่งดอกโคเชีย เนินเขาฮิตาชิซีไซด์ พาร์ค (Kochia Hill at Hitachi Seaside Park in Hitachinaka)สวนริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้นานาชนิด สลับกันบานสะพรั่งของแต่ละช่วงเวลาของปี ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกนาร์ซิสซัส ที่จะบานต่อเนื่องกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ที่ทำให้มีชื่อเสียงมากที่สุดคือทุ่งดอกโคเชีย (Kochia) ซึ่งจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเข้มสวยงามไปทั้งเนินเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เกาะฮอกไกโด
เกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคนี้คือ การเกษตรและฟาร์มโคนม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารทะเลอีกด้วย ของฝากขึ้นชื่อจากเกาะฮอกไกโด ได้แก่ ช็อกโกแลตสดจาก Royce, บิสกิตสอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตกับลูกเกด Rokkatei, เบียร์ซัปโปโร
และกล่องดนตรีจากโอตารุ 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก