Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 238 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ135 TOKYO FUJI SKI 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน (311219)


THT18-XJ-JP-23NOV-31DEC19

ID : 29048

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)
พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว
ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้
สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์
ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง
อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 พฤศจิกายน 2562
24-28 พฤศจิกายน 2562
25-29 พฤศจิกายน 2562
26-30 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
ราคา 25,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
01-05 ธันวาคม 2562
02-06 ธันวาคม 2562
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
07-11 ธันวาคม 2562
08-12 ธันวาคม 2562
09-13 ธันวาคม 2562
11-15 ธันวาคม 2562
12-16 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
14-18 ธันวาคม 2562
15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
17-21 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
21-25 ธันวาคม 2562
ราคา 27,888.-
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
10-14 ธันวาคม 2562
22-26 ธันวาคม 2562
ราคา 28,888.-
23-27 ธันวาคม 2562
24-28 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562
ราคา 29,888.-
26-30 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63
ราคา 31,888.-
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 1
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 2
ราคา 33,888.-
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS 1
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS 2
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS 3
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS 1
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS 2
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63
ราคา 35,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ134 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิล (251119)


THT18-XJ-JP-1OCT-25NOV19

ID : 28453

นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ -วัดนาริตะซัง
เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ตุลาคม 2562
02-06 ตุลาคม 2562
03-07 ตุลาคม 2562
04-08 ตุลาคม 2562
05-09 ตุลาคม 2562
06-10 ตุลาคม 2562
07-11 ตุลาคม 2562
08-12 ตุลาคม 2562
09-13 ตุลาคม 2562
11-15 ตุลาคม 2562
12-16 ตุลาคม 2562
14-18 ตุลาคม 2562
15-19 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
17-21 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
21-25 ตุลาคม 2562
22-26 ตุลาคม 2562
24-28 ตุลาคม 2562
25-29 ตุลาคม 2562
26-30 ตุลาคม 2562
27-31 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
ราคา 26,888.-
10-14 ตุลาคม 2562
13-17 ตุลาคม 2562
20-24 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 28,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2562
02-06 พฤศจิกายน 2562
03-07 พฤศจิกายน 2562
04-08 พฤศจิกายน 2562
05-09 พฤศจิกายน 2562
06-10 พฤศจิกายน 2562
07-11 พฤศจิกายน 2562
08-12 พฤศจิกายน 2562
09-13 พฤศจิกายน 2562
10-14 พฤศจิกายน 2562
11-15 พฤศจิกายน 2562
12-16 พฤศจิกายน 2562
13-17 พฤศจิกายน 2562
14-18 พฤศจิกายน 2562
15-19 พฤศจิกายน 2562
16-20 พฤศจิกายน 2562
17-21 พฤศจิกายน 2562
18-22 พฤศจิกายน 2562
19-23 พฤศจิกายน 2562
20-24 พฤศจิกายน 2562
21-25 พฤศจิกายน 2562
22-26 พฤศจิกายน 2562
23-27 พฤศจิกายน 2562
24-28 พฤศจิกายน 2562
25-29 พฤศจิกายน 2562
ราคา 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท (311219)


THT18-XJ-JP-25NOV-31DEC19

ID : 27437

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่
อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
อิออน มอลล์-เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-42,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-30 พฤศจิกายน 2562
ราคา 25,888.-
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
ราคา 29,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
01-06 ธันวาคม 2562
02-07 ธันวาคม 2562
03-08 ธันวาคม 2562
04-09 ธันวาคม 2562
05-10 ธันวาคม 2562
06-11 ธันวาคม 2562
07-12 ธันวาคม 2562
08-13 ธันวาคม 2562
09-14 ธันวาคม 2562
11-16 ธันวาคม 2562
12-17 ธันวาคม 2562
13-18 ธันวาคม 2562
14-19 ธันวาคม 2562
15-20 ธันวาคม 2562
16-21 ธันวาคม 2562
17-22 ธันวาคม 2562
18-23 ธันวาคม 2562
19-24 ธันวาคม 2562
20-25 ธันวาคม 2562
21-26 ธันวาคม 2562
22-27 ธันวาคม 2562
ราคา 30,888.-
10-15 ธันวาคม 2562
ราคา 32,888.-
23-28 ธันวาคม 2562
24-29 ธันวาคม 2562
ราคา 33,888.-
25-30 ธันวาคม 2562
26-31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2562-05 มกราคม 2563
ราคา 35,888.-
27 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563
28 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563
29 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 (Bus 1)
30 ธันวาคม 2562-04 มกราคม 2563 (Bus 1)
ราคา 39,888.-
29 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 (Bus 2)
30 ธันวาคม 2562-04 มกราคม 2563 (Bus 2)
ราคา 42,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NGO-XJ001 NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน (270919)


THB15-XJ-JP-13JUL-27SEP19

ID : 28508

ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง
ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-เมืองนารา – วัดโทไดจิ
OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-18 ก.ค. 62
09-14 ส.ค. 62
10-15 ส.ค. 62
11-16 ส.ค. 62
14-19 ส.ค. 62
16-21 ส.ค. 62
21-26 ส.ค. 62
23-28 ส.ค. 62
ราคา 26,900.-
28 ส.ค.-01 ก.ย. 62
30 ส.ค.-04 ก.ย. 62
05-10 ก.ย. 62
06-11 ก.ย. 62
12-17 ก.ย. 62
13-18 ก.ย. 62
18-23 ก.ย. 62
20-25 ก.ย. 62
25-30 ก.ย. 62
27 ก.ย.-02 ต.ค. 62
ราคา 25,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK13 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 5D3N (เลสโก เพลินหิมะ) (311219)


THZ1-XJ-JP-20NOV-31DEC19

ID : 28640

ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี
มิตซุย เอ้าท์เล็ต  
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,999-38,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
26 – 30 พฤศจิกายน 2562
ราคา 25,999.-
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
ราคา 27,999.-
04 – 08 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
11 – 15 ธันวาคม 2562
12 – 16 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
14 – 18 ธันวาคม 2562
ราคา 28,999.-
06 – 10 ธันวาคม 2562
17 – 21 ธันวาคม 2562
18 – 22 ธันวาคม 2562
19 – 23 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
21 – 25 ธันวาคม 2562
22 – 26 ธันวาคม 2562
23 – 27 ธันวาคม 2562
ราคา 30,999.-
24 – 28 ธันวาคม 2562
ราคา 31,999.-
25 – 29 ธันวาคม 2562
26 – 30 ธันวาคม 2562
ราคา 35,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา 38,999.-
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
ราคา 36,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX01 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5D2N (เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์) (250919)


THZ1-JL-JP-24JUL-25SEP19

ID : 27824

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
นารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 กรกฎาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
11  -  15 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK08 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 6D4N (เลสโก บุษบาหรรษา) (250919)


THZ1-XJ-JP-14AUG-25SEP19

ID : 27165

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ
บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี-อุทยานโมอาย
ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
17 – 22 สิงหาคม 2562
24 – 29 สิงหาคม 2562
14 – 19 กันยายน 2562
ราคา 27,999.-
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 62
04 – 09 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
21 – 26 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
ราคา 29,999.-
14 – 19 สิงหาคม 2562
21 – 26 สิงหาคม 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK06 ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ 5D3N (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี)


THZ1-XJ-JP-3JUL-25SEP19

ID : 26909

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ
บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี-อุทยานโมอาย
ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
25 - 29 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
18 – 22 กันยนยน 2562
ราคา 26,999.-
07 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 27,999.-
03 – 07 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26876.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XW64-B01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี 2 6D4N (110420)


THH3-XW-JP-23NOV19-11APR20

ID : 28597

ป้อมโกเรียวคาคุ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ
ภูเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ 
shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
DUTY FREE-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ตลาดโจไก อิจิบะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.62-เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 26,876-49,876 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 28 พ.ย. 62
ราคา 26,876.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
7 - 12 ธ.ค. 62
4 – 9 ม.ค. 63
11 – 16 ม.ค. 63
18 – 23 ม.ค. 63
15 – 20 ก.พ. 63
22 – 27 ก.พ. 63
29 ก.พ. – 5 มี.ค. 63
7 – 12 มี.ค. 63
14 – 19 มี.ค. 63
21 – 26 มี.ค. 63
ราคา 29,876.-
14 - 19 ธ.ค. 62
ราคา 28,876.-
21 - 27 ธ.ค. 62
25 – 30 ม.ค. 63
28 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
4 – 9 เม.ย. 63
ราคา 31,876.-
28 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63
11 – 16 เม.ย. 63
ราคา 49,876.-
1 – 6 ก.พ. 63
8 – 13 ก.พ. 63
ราคา 37,876.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR29 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ บันเทิงออทั่ม (201019)


THT18-TR-JP-6-20OCT19

ID : 29051

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออน มอลล์ 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ตุลาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562
ราคา 26,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ136 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่ารัก (311219)


THT18-XJ-JP-26NOV-31DEC19

ID : 29046

นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะซัง-เมืองคาวาโกเอะ
ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
ราคา 26,888.-
01-05 ธันวาคม 2562
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
ราคา 27,888.-
02-06 ธันวาคม 2562
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
07-11 ธันวาคม 2562
08-12 ธันวาคม 2562
22-26 ธันวาคม 2562
23-27 ธันวาคม 2562
24-28 ธันวาคม 2562
ราคา 29,888.-
09-13 ธันวาคม 2562
10-14 ธันวาคม 2562
11-15 ธันวาคม 2562
12-16 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
14-18 ธันวาคม 2562
15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
17-21 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
21-25 ธันวาคม 2562
ราคา 28,888.-
25-29 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
ราคา 31,888.-
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 1
27-31 ธันวาคม 2562 BUS 2
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS 1
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS 2
ราคา 33,888.-
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS 1
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS 2
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63
ราคา 35,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ133 TOKYO FUJI NIKKO 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร Autumn (221119)


THT18-XJ-JP-1OCT-22NOV19

ID : 28450

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว
ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ
เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์
ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ตุลาคม 2562
02-06 ตุลาคม 2562
03-07 ตุลาคม 2562
04-08 ตุลาคม 2562
05-09 ตุลาคม 2562
06-10 ตุลาคม 2562
07-11 ตุลาคม 2562
08-12 ตุลาคม 2562
09-13 ตุลาคม 2562
10-14 ตุลาคม 2562
12-16 ตุลาคม 2562
14-18 ตุลาคม 2562
15-19 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
17-21 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
20-24 ตุลาคม 2562
21-25 ตุลาคม 2562
22-26 ตุลาคม 2562
24-28 ตุลาคม 2562
25-29 ตุลาคม 2562
26-30 ตุลาคม 2562
27-31 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
01-05 พฤศจิกายน 2562
02-06 พฤศจิกายน 2562
03-07 พฤศจิกายน 2562
04-08 พฤศจิกายน 2562
05-09 พฤศจิกายน 2562
06-10 พฤศจิกายน 2562
07-11 พฤศจิกายน 2562
08-12 พฤศจิกายน 2562
09-13 พฤศจิกายน 2562
10-14 พฤศจิกายน 2562
11-15 พฤศจิกายน 2562
12-16 พฤศจิกายน 2562
13-17 พฤศจิกายน 2562
14-18 พฤศจิกายน 2562
15-19 พฤศจิกายน 2562
16-20 พฤศจิกายน 2562
17-21 พฤศจิกายน 2562
18-22 พฤศจิกายน 2562
19-23 พฤศจิกายน 2562
20-24 พฤศจิกายน 2562
21-25 พฤศจิกายน 2562
22-26 พฤศจิกายน 2562
ราคา 26,888.-
13-17 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ125 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน (301119)


THT18-XJ-JP-1OCT-30NOV19

ID : 28449

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
นาโกย่า-ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง-เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-หุบเขามิโนะ
น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ตุลาคม 2562
02-06 ตุลาคม 2562
03-07 ตุลาคม 2562
04-08 ตุลาคม 2562
05-09 ตุลาคม 2562
06-10 ตุลาคม 2562
07-11 ตุลาคม 2562
08-12 ตุลาคม 2562
09-13 ตุลาคม 2562
10-14 ตุลาคม 2562
11-15 ตุลาคม 2562
12-16 ตุลาคม 2562
13-17 ตุลาคม 2562
14-18 ตุลาคม 2562
15-19 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
17-21 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
20-24 ตุลาคม 2562
21-25 ตุลาคม 2562
22-26 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
24-28 ตุลาคม 2562
25-29 ตุลาคม 2562
26-30 ตุลาคม 2562
27-31 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
ราคา 26,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2562
02-06 พฤศจิกายน 2562
03-07 พฤศจิกายน 2562
04-08 พฤศจิกายน 2562
05-09 พฤศจิกายน 2562
06-10 พฤศจิกายน 2562
07-11 พฤศจิกายน 2562
08-12 พฤศจิกายน 2562
09-13 พฤศจิกายน 2562
10-14 พฤศจิกายน 2562
11-15 พฤศจิกายน 2562
12-16 พฤศจิกายน 2562
13-17 พฤศจิกายน 2562
14-18 พฤศจิกายน 2562
15-19 พฤศจิกายน 2562
16-20 พฤศจิกายน 2562
17-21 พฤศจิกายน 2562
18-22 พฤศจิกายน 2562
19-23 พฤศจิกายน 2562
20-24 พฤศจิกายน 2562
21-25 พฤศจิกายน 2562
22-26 พฤศจิกายน 2562
23-27 พฤศจิกายน 2562
24-28 พฤศจิกายน 2562
25-29 พฤศจิกายน 2562
26-30 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR28 TOKYO NIKKO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น (251019)


THT18-TR-JP-30SEP-25OCT19

ID : 28447

เมืองนิกโก้ - สวนสนุก เอโดะ วันเดอร์แลนด์
ทะเลสาบชูเซนจิ - เมืองอิบารากิ – วัดอาซากุสะ
หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิธีชงชาญี่ปุ่น – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562
01-05 ตุลาคม 2562
02-06 ตุลาคม 2562
03-07 ตุลาคม 2562
04-08 ตุลาคม 2562
05-09 ตุลาคม 2562
06-10 ตุลาคม 2562
07-11 ตุลาคม 2562
08-12 ตุลาคม 2562
09-13 ตุลาคม 2562
10-14 ตุลาคม 2562
11-15 ตุลาคม 2562
12-16 ตุลาคม 2562
13-17 ตุลาคม 2562
14-18 ตุลาคม 2562
15-19 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
17-21 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
20-24 ตุลาคม 2562
21-25 ตุลาคม 2562
22-26 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
24-28 ตุลาคม 2562
25-29 ตุลาคม 2562
ราคา 26,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ121 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ (241119)


THT18-XJ-JP-2OCT-24NOV19

ID : 27436

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ภูเขาไฟโชวะ-สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง-น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์
กระเช้าคุรดาเกะ - อิออน-เนินพระพุทธเจ้า
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี-ร้านสินค้ามือสอง-ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 พฤศจิกายน 2562
09-14 พฤศจิกายน 2562
ราคา 26,888.-
02-07 พฤศจิกายน 2562
03-08 พฤศจิกายน 2562
04-09 พฤศจิกายน 2562
05-10 พฤศจิกายน 2562
06-11 พฤศจิกายน 2562
07-12 พฤศจิกายน 2562
08-13 พฤศจิกายน 2562
10-15 พฤศจิกายน 2562
11-16 พฤศจิกายน 2562
12-17 พฤศจิกายน 2562
13-18 พฤศจิกายน 2562
14-19 พฤศจิกายน 2562
15-20 พฤศจิกายน 2562
16-21 พฤศจิกายน 2562
17-22 พฤศจิกายน 2562
18-23 พฤศจิกายน 2562
19-24 พฤศจิกายน 2562
20-25 พฤศจิกายน 2562
21-26 พฤศจิกายน 2562
22-27 พฤศจิกายน 2562
23-28 พฤศจิกายน 2562
24-29 พฤศจิกายน 2562
ราคา 28,888.-
02-07 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2562
ราคา 29,888.-
05-10 ตุลาคม 2562
09-14 ตุลาคม 2562
12-17 ตุลาคม 2562
16-21 ตุลาคม 2562
19-24 ตุลาคม 2562
26-31 ตุลาคม 2562
ราคา 30,888.-
23-28 ตุลาคม 2562
ราคา 32,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวญี่ปุ่น กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสความหลากหลายที่คุณคาดไม่ถึง ทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ และเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โอซาก้า เกียวโต ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมารวมไปถึงงานและเทศกาล ที่รอรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว  สาเหตุที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากขนาดนี้ เพราะว่าญี่ปุ่น มีที่เที่ยวมากมาย อย่าง Tokyo Skys Tree วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ คลองโอตารุ ซัปโปโร วัดนาริตะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ และอีกมาย สามารถตอบโจทย์ได้ทุก Life Style ของทุกท่าน ถ้าท่านเป็นคนที่รักธรรมชาติ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ควรพลาด เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณ จะเต็มไปด้วยชมดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ปูเป็นพรมสีชมพูน่าชม นอกจากช่วงที่ซากุระบานแล้ว ยังมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล ให้ชมอีกหลากหลายที่ เช่น ทุ่งดอกชิบะซากุระฟาร์มโทมิตะเนินเขาโคเชีย สวนฮิตาชิซีไซด์ และนอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งย่านดังที่หลากหลาย เช่น ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า โอโมเตะซันโด และอื่นๆอีกมากมายถ้าหากท่านอยาก เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

   ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น เลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น

ชื่ออย่างเป็นทางการ :: ญี่ปุ่น (Japan)

พื้นที่ ::377,930 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง::กรุงโตเกียว

สกุลเงิน:: เยน

ประมุข:: สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ประชากร::126.70 ล้านคน

ภาษาราชการ:: ภาษาญี่ปุ่น

ระบอบการปกครอง :: ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น

      ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย 4 เกาะหลัก ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโคกุ และเกาะคิวชู โดยแบ่งภูมิภาค ออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ 1.ภูมิภาคเหนือ (ฮอกไกโด) เป็นที่ราบสูง ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล 2.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ) ล้อมรอบไปด้วยทะเล และมีอากาศที่เย็นสดชื่นตลอดทั้งปี 3.ภูมิภาคตะวันออก (คันโต) เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีประชากรมากถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น 4.ภูมิภาคกลาง (จูบุ) เป็นภูมิภาคที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก 5.ภูมิภาคตะวันตก (คันไซ) เป็นภูมิภาคใจกลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น  และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต 6.เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค) ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของเกาะชิโกะกุ  7.ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)  เต็มไปด้วยหมู่บ้านและเมืองที่เงียบสงบสวยงามหลายแห่งตั้งกระจายกันอยู่เป็นระยะ ลักษณะเป็นหมู่บ้านประมงชายทะเลและหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งหลักแหล่งตามทิวเขา 8.ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ) ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกาหลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ชมทุ่งดอกโคเชีย เนินเขาฮิตาชิซีไซด์ พาร์ค (Kochia Hill at Hitachi Seaside Park in Hitachinaka)สวนริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้นานาชนิด สลับกันบานสะพรั่งของแต่ละช่วงเวลาของปี ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกนาร์ซิสซัส ที่จะบานต่อเนื่องกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ที่ทำให้มีชื่อเสียงมากที่สุดคือทุ่งดอกโคเชีย (Kochia) ซึ่งจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเข้มสวยงามไปทั้งเนินเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เกาะฮอกไกโด
เกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคนี้คือ การเกษตรและฟาร์มโคนม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารทะเลอีกด้วย ของฝากขึ้นชื่อจากเกาะฮอกไกโด ได้แก่ ช็อกโกแลตสดจาก Royce, บิสกิตสอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตกับลูกเกด Rokkatei, เบียร์ซัปโปโร
และกล่องดนตรีจากโอตารุ 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก