Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 111 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (191019)


THS3-CZ-CN-13JUL-19OCT19

ID : 27595

จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 23,999.-
24-28 สิงหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 126 กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วัน 3 คืน (191019)


THP4-TG-CN-14-19OCT19

ID : 27760

กวางเจา-ร้านบัวหิมะ
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 ตุลาคม 2562
15-18 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)


THS6-FD-CN-5-28DEC19

ID : 27606

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก  – อิสระช้อปปิ้ง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-10 ธันวาคม 2562
ราคา 23,900.-
28 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD001 ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน (221019)


THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19

ID : 27109

ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 มิ.ย. 62
29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 23,900.-
12-16 ก.ย. 62
ราคา 24,900.-
12-16 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
03-07 ต.ค. 62
ราคา 26,900.-
25-29 ก.ค. 62
ราคา 28,900.-
22-26 ต.ค. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์จีน : XWSHE01 เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ แด๊งง แดง (191019)


THT18-XW-CN-7SEP-19OCT19

ID : 28099

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนคนเดินจงเจีย-เสิ่นหยาง
เมืองเปิ่นซี (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)
ตานตง-สวนสาธารณะยาลู่เจียง
ล่องเรือชมวิว-ผานจิ่น-หาดหญ้าแดง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
ราคา 24,888.-
14 – 18 กันยายน 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์จีน : XWSHE02 เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน 6 วัน 5 คืน ซุปตาร์ โรแมนติก (231019)


THT18-XW-CN-7AUG-23OCT19

ID : 28098

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ลานวัฒนธรรม-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
จัตุรัส Century Square-โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์แมนจู-ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย-จี๋หลิน
ฉางไป๋ซาน-ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)
ทะเลสาบเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง
เมืองทงฮัว-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 สิงหาคม 2562
14 - 19 สิงหาคม 2562
21 - 26 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
ราคา 25,888.-
04 – 09 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
ราคา 26,888.-
25 – 30 กันยายน 2562
09 – 14 ตุลาคม 2562
16 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 27,888.-
23 - 28 ตุลาคม 2562
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD002 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (171019)


THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19

ID : 27121

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
19-23 ก.ย. 62
ราคา 25,900.-
13-17 ก.ค. 62 
17-21 ต.ค. 62
ราคา 27,900.-
27-31 ก.ค. 62 
10-14 ต.ค. 62 
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5 DAYS 4 NIGHTS (230919)


THW6-TG-CN-11APR-23SEP19

ID : 27082

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม
ร้านยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรม
โรงงานไข่มุก-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-สุสานราชวงศ์หมิง
ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
03-07 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 25,900.-
22-26 เมษายน 2562
01-05 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
01-05 สิงหาคม 2562
07-11 สิงหาคม 2562
13-17 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
ราคา 26,900.-
17-21 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 27,900.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 37,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์จีน : SHCZNNG2 หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5 วัน 4 คืน (161019)


THS3-CZ-CN-29MAY-16OCT19

ID : 27850

หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียน
ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน
การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน
น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53
เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน-เมืองปาหม่า
ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-ถ้ำคริสตัล
เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า
โชว์เมิ่งป่าหม่า-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
6-10 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม  2562
15-19 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562
11-15 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์จีน : SHCZDYG1 บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (130919)


THS3-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 27597

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว
ภาพวาดทราย-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8 กรกฎาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์จีน : SHCAPEK18 ปักกิ่ง สังขยาฟักทอง อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (260619)


THS3-CA-CN-17MAY-26JUN19

ID : 27592

ปักกิ่ง-อู่ไถซาน-วัดเสี่ยนทง-วัดผู่ซาติ่ง
วัดถ่าเอี้ยน-วัดซูเซี่ยง-วัดอู่เหยเมี่ยว-อู่ไถซาน
วัดเสวียนคง-ต้าถง-ถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)
ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 พฤษภาคม 2562
5-9 / 26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์จีน : KMG002B คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-19OCT-28DEC19

ID : 27605

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 26,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์จีน : SHXWSHE13 ฮาร์บิน น้ำแข็งใสโบราณ โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน (181019)


THS3-XW-CN-18-24OCT19

ID : 27849

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย-ฉางชุน
พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )
จัตุรัสวัฒนธรรม-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง
โรงงานเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
พิพิธภัณฑ์แมนจู
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-24 ตุลาคม 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์จีน : SHXWSHE12 เสิ่นหยาง ข้าวเหนียวแดง หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี๋หลิน ฉางชุน 7 วัน 5 คืน (200919)


THS3-XW-CN-5JUL-20SEP19

ID : 27847

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง
จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน
จัตุรัสซื่อจี้-จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )
จัตุรัสวัฒนธรรม-สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN
ถนนจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-11 กรกฎาคม 2562
12-18 กรกฎาคม 2562
20-26 กันยายน 2562
ราคา 27,999.-
6-12 กันยายน 2562
ราคา 28,999.-
26 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
9-15 สิงหาคม 2562
23-29 สิงหาคม 2562 
ราคา 29,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก