Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 114 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : ZPEK05 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก มังกรขาว) (291219)


THZ1-TG-CN-5-29DEC19

ID : 28638

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
ราคา 24,999.-
12 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (191019)


THS3-CZ-CN-13JUL-19OCT19

ID : 27595

จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 23,999.-
24-28 สิงหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : PHOCANTON1TG กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วัน 3 คืน (191019)


THP4-TG-CN-14-19OCT19

ID : 28849

ร้านบัวหิมะ – งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง-ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17  ตุลาคม 2562
15-18  ตุลาคม 2562
16-19  ตุลาคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)


THS6-FD-CN-5-28DEC19

ID : 27606

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก  – อิสระช้อปปิ้ง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-10 ธันวาคม 2562
ราคา 23,900.-
28 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD001 ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน (221019)


THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19

ID : 27109

ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 มิ.ย. 62
29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 23,900.-
12-16 ก.ย. 62
ราคา 24,900.-
12-16 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
03-07 ต.ค. 62
ราคา 26,900.-
25-29 ก.ค. 62
ราคา 28,900.-
22-26 ต.ค. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์จีน : XWSHE01 เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ แด๊งง แดง (191019)


THT18-XW-CN-7SEP-19OCT19

ID : 28099

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนคนเดินจงเจีย-เสิ่นหยาง
เมืองเปิ่นซี (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)
ตานตง-สวนสาธารณะยาลู่เจียง
ล่องเรือชมวิว-ผานจิ่น-หาดหญ้าแดง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
ราคา 24,888.-
14 – 18 กันยายน 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์จีน : XWSHE02 เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน 6 วัน 5 คืน ซุปตาร์ โรแมนติก (231019)


THT18-XW-CN-7AUG-23OCT19

ID : 28098

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ลานวัฒนธรรม-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
จัตุรัส Century Square-โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์แมนจู-ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย-จี๋หลิน
ฉางไป๋ซาน-ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)
ทะเลสาบเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง
เมืองทงฮัว-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 สิงหาคม 2562
14 - 19 สิงหาคม 2562
21 - 26 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
ราคา 25,888.-
04 – 09 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
ราคา 26,888.-
25 – 30 กันยายน 2562
09 – 14 ตุลาคม 2562
16 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 27,888.-
23 - 28 ตุลาคม 2562
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD002 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (171019)


THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19

ID : 27121

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
19-23 ก.ย. 62
ราคา 25,900.-
13-17 ก.ค. 62 
17-21 ต.ค. 62
ราคา 27,900.-
27-31 ก.ค. 62 
10-14 ต.ค. 62 
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5 DAYS 4 NIGHTS (230919)


THW6-TG-CN-11APR-23SEP19

ID : 27082

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม
ร้านยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรม
โรงงานไข่มุก-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-สุสานราชวงศ์หมิง
ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
03-07 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 25,900.-
22-26 เมษายน 2562
01-05 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
01-05 สิงหาคม 2562
07-11 สิงหาคม 2562
13-17 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
ราคา 26,900.-
17-21 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 27,900.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 37,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์จีน : SHCZNNG2 หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5 วัน 4 คืน (161019)


THS3-CZ-CN-29MAY-16OCT19

ID : 27850

หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียน
ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน
การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน
น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53
เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน-เมืองปาหม่า
ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-ถ้ำคริสตัล
เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า
โชว์เมิ่งป่าหม่า-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
6-10 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม  2562
15-19 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562
11-15 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์จีน : SHCZDYG1 บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (130919)


THS3-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 27597

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว
ภาพวาดทราย-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8 กรกฎาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์จีน : KMG002B คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-19OCT-28DEC19

ID : 27605

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 26,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์จีน : SHXWSHE13 ฮาร์บิน น้ำแข็งใสโบราณ โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน (181019)


THS3-XW-CN-18-24OCT19

ID : 27849

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย-ฉางชุน
พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )
จัตุรัสวัฒนธรรม-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง
โรงงานเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
พิพิธภัณฑ์แมนจู
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-24 ตุลาคม 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์จีน : SHXWSHE12 เสิ่นหยาง ข้าวเหนียวแดง หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี๋หลิน ฉางชุน 7 วัน 5 คืน (200919)


THS3-XW-CN-5JUL-20SEP19

ID : 27847

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง
จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน
จัตุรัสซื่อจี้-จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )
จัตุรัสวัฒนธรรม-สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN
ถนนจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-11 กรกฎาคม 2562
12-18 กรกฎาคม 2562
20-26 กันยายน 2562
ราคา 27,999.-
6-12 กันยายน 2562
ราคา 28,999.-
26 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
9-15 สิงหาคม 2562
23-29 สิงหาคม 2562 
ราคา 29,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


 

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวจีน กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวจีน สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป เที่ยวจีน คงจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโบราณที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชากรที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวจีนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครเดินทางมาเที่ยวจีนก็ต้องเดินทางมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนให้ได้ ไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเมืองจีนค่ะ ถ้าหากท่านอยาก เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์จีน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์
ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน เลือกใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน

ชื่ออย่างเป็นทางการ :: สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)

พื้นที่ ::9.6 ล้านตารางกิโลเมตร (ประมาณ 19 เท่าของประเทศไทย)

เมืองหลวง::กรุงปักกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า "เป่ยจิง")

สกุลเงิน::"เหรินหมินปี้" โดยมีหน่วยเรียกเป็น "หยวน"

ประมุข:: ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิง

ประชากร::1.390 พันล้านคน (ปี 2560)

ภาษาราชการ:: จีนกลาง

ระบอบการปกครอง :: ระบอบสังคมนิยมแบบจีน

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศจีน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาทัวร์จีน วันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) มาฝากกันค่ะ ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยรอบถึง 15 ประเทศเลยทีเดียว ได้แก่ รัสเซีย มองโกเลีย อินเดีย เนปาล คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน   เกาหลีเหนือ  สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) ไฮไลท์หลัก ที่นับว่าเป็นแลนด์มาร์กของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ โดยกำแพงเมืองจีน สถานที่ท่องเที่ยวโบราณเก่าแก่ และทรงคุณค่า มีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เรียกได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวจีน แล้วไม่ได้มากำแพงเมืองจีน ถือว่ามาไม่ถึงค่ะ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก