Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 114 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน (201219)


THP14-FD-CN-10OCT-20DEC19

ID : 28997

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว 
เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี
เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม
ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-11, 8-13, 13-18, 15-20 พ.ย.62
16-21, 20-25, 22-27 พ.ย. 62
23-28 พ.ย., 27 พ.ย.-2 ธ.ค.62
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
ราคา 19,999.-
10-15, 11-16, 12-17, 13-18 ต.ค.62
14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค.62
19-24, 23-28, 24-29 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : หลูกูหู ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (190919)


THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19

ID : 28994

คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – หลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู – หมู่บ้านโมโซ
จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์
โชว์ความรักหนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อัวโหลเลี่ยนเกร์)
สระมังกรดำ – เมืองโบราณซู่เหอ   
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านหยกหรือร้านยางพารา – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – สวนน้ำตก
ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-24 ก.ค.62
1-6, 15-20, 22-27 ส.ค.62
29 ส.ค.-3 ก.ย.62
4-9, 12-17 ก.ย.62
ราคา 19,999.-
24-29 ก.ค.62
8-13 ส.ค.62
17-22, 19-24 ก.ย. 62
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : SHMUPVG13 เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (261219)


THS3-MU-CN-13JUL-26DEC19

ID : 28765

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน-ท่าเรือจูเจียเจียน
เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน
ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม  2562
9-13 สิหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 กรกฎาคม 2562
2-6 สิงหาคม 2562
23-27 สิงหาคม 2562
20-24 กันยายน 2562
ราคา 19,999.-
6-10 กันยายน 2562
ราคา 20,999.-
14-18 กันยายน 2562
22-26 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562
7-11 พฤศจิกายน 2562
21-25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
ราคา 21,999.-
11-15 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
5-9 ธันวาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) (301119)


THZ1-TG-CN-10MAY-30NOV19

ID : 27170

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว-ร้านใบชา 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 พฤษภาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,999.-
06 – 11 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
02 – 07 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
16 – 21 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
23 – 28 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 22,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
12 – 17 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
24 – 29 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
ราคา 23,999.-
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
09 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
23 – 28 ตุลาคม 2562
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 20999.-

ทัวร์จีน : SHWECKG9 ต้าจู๋ ขนมมันม่วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (291219)


THS3-WE-CN-26JUN-29DEC19

ID : 27857

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว
พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 20,999.-
13-17 กรกฎาคม 2562
10-14 สิงหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 23,999.-
12-16 ตุลาคม 2562
ราคา 28,999.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
29 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : KMG002A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-13JUL-28DEC19

ID : 27604

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
ลี่เจียง –  สาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง
ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก..ค-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 25,900.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 21,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD003 ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (111019)


THB15-FD-CN-1MAY-11OCT19

ID : 27110

ซีอาน-โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอระฆัง
ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม-วัดลามะ–วัดชิงหลง
ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พ.ค. 62
14-17 ก.ค. 62
ราคา 22,900.-
26-29 ก.ค. 62
ราคา 23,900.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 21,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย 3 อุทยานสวย 5 วัน 4 คืน (271119)


THP14-FD-CN-17JUL-27NOV19

ID : 29000

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
เดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ลำธารแส้ม้าทอง
ภูเขาเทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
เกาะส้ม (รวมรถราง)-ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-8 , 18-22 ก.ย. 62
ราคา 21,999.-
17-21 , 24-28 ก.ค.62
7-11 , 14-18 ส.ค. 62 
17-21 , 21-25 , 28 ส.ค.-1 ก.ย. 62
11-15 , 25-29 ก.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย. 62
6-10 , 13-17 , 20-24 , 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 62
ราคา 22,999.-
9-13 , 16-20 , 23-27 ต.ค. 62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว คังติ้ง เฉินตู 6 วัน 4 คืน (190919)


THP14-MU-CN-18JUL-19SEP19

ID : 28995

เฉินตู – สะพานหลูติ้งเฉียว
คังติ้ง-เมืองโบราณคังติ้ง
อุทยานมู่เก๋อชั่ว (รวมรถอุทยาน)
เมืองโบราณโม่ชี-อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว (รวมกระเช้า+รถอุทยาน)
โบสถ์คาทอลิกโม่ชี-เล่อซาน-วังแพะเขียว
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่
ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23, 25-30 ก.ค.62
22-27 ส.ค.62
29 ส.ค.-3 ก.ย.62 
5-10, 12-17, 19-24 ก.ย. 62
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHMUPEKPVG1 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (211019)


THS3-MU-CN-3SEP-21OCT19

ID : 28936

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower
ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS
สายการบิน :
CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-8 กันยายน 2562
17-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
15-20 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
21-26 ตุลาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : BZPVG01 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5D3N (210919)


THZ1-TG-CN-14JUN-21SEP19

ID : 28294

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์-อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก - หังโจว-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม
ร้านยาบัวหิมะ-ช้อปปิ้งถนนนานกิง
STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
ราคา 21,999.-
05 – 09 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
ราคา 22,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHCZKWL14 กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋ (พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5 วัน 4 คืน (161019)


THS3-CZ-CN-18SEP-16OCT19

ID : 27856

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
11-15 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHCZSWA2 ซัวเถา ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (231019)


THS3-CZ-CN-19JUN-23OCT19

ID : 27853

ซัวเถา-เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่
ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง
หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง (บ้านดินชูซี)
เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 มิถุนายน 2562
17-21 กรกฎาคม 2562
21-25 สิงหาคม 2562
18-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : ZKMG06 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่) (291219)


THZ1-TG-CN-20JUN-29DEC19

ID : 26905

เมืองเสี่ยงยิน-เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก-เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก-ร้านชา
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 21,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
12 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
ราคา 23,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 25,999.-
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : ภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (301019)


THP14-FM-CN-18JUL-30OCT19

ID : 28986

เซี่ยงไฮ้ – ภูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง
ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์หนานไห่กวนอิม-หังโจว
ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – อู๋ซี
ฟาร์มไข่มุก – วัดหลิงซาน ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ)
ซูโจว-วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม
หาดไหว้ธาน – ถนนนานกิง – ตึก STARBUCK 
ร้านบัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก 
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23 ก.ค., 24-29 ส.ค., 4-9 ก.ย. 62
ราคา 22,999.-
3-8, 15-20, 29 ส.ค.-3 ก.ย., 11-16, 18-23 ก.ย.62
ราคา 23,999.-
16-21, 23-28 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62
ราคา 24,999.-
25-30 ก.ค., 8-13 ส.ค., 12-17 ต.ค. 62
ราคา 25,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


 

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวจีน กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวจีน สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป เที่ยวจีน คงจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโบราณที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชากรที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวจีนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครเดินทางมาเที่ยวจีนก็ต้องเดินทางมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนให้ได้ ไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเมืองจีนค่ะ ถ้าหากท่านอยาก เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ใน ราคาประหยัด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10  ปี พร้อมทั้งมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์จีน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์
ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน เลือกใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน

ชื่ออย่างเป็นทางการ :: สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)

พื้นที่ ::9.6 ล้านตารางกิโลเมตร (ประมาณ 19 เท่าของประเทศไทย)

เมืองหลวง::กรุงปักกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า "เป่ยจิง")

สกุลเงิน::"เหรินหมินปี้" โดยมีหน่วยเรียกเป็น "หยวน"

ประมุข:: ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิง

ประชากร::1.390 พันล้านคน (ปี 2560)

ภาษาราชการ:: จีนกลาง

ระบอบการปกครอง :: ระบอบสังคมนิยมแบบจีน

ทัวร์จีน ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศจีน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาทัวร์จีน วันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) มาฝากกันค่ะ ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยรอบถึง 15 ประเทศเลยทีเดียว ได้แก่ รัสเซีย มองโกเลีย อินเดีย เนปาล คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน   เกาหลีเหนือ  สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) ไฮไลท์หลัก ที่นับว่าเป็นแลนด์มาร์กของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ โดยกำแพงเมืองจีน สถานที่ท่องเที่ยวโบราณเก่าแก่ และทรงคุณค่า มีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เรียกได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวจีน แล้วไม่ได้มากำแพงเมืองจีน ถือว่ามาไม่ถึงค่ะ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก