Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 111 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์จีน : FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน (281219)


THB12-FD-CN-6APR-28DEC19

ID : 26930

คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 20 Jun 19
ราคา 16,888.-
06 - 11 Apr 19 
04 - 09 May 19 
18 - 23 May 19 
12 - 17 Oct 19 
19 - 24 Oct 19 
26 - 31 Oct 19 
09 - 14 Nov 19 
23 - 28 Nov 19 
07 - 12 Dec 19 
14 - 19 Dec 19 
21 - 26 Dec 19 
ราคา 17,888.-
27 Jul - 01 Aug 19
ราคา 18,888.-
13 - 18 Apr 19 
28 Dec 19 - 02 Jan 20
ราคา 21,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16899.-

ทัวร์จีน : CSKMGMU05 คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (260619)


THC4-MU-CN-4APR-26JUN19

ID : 26920

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-24,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 16,899.-
04-08 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
05-09 มิถุนายน 2562
14-18 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 17,899.-
17-21 เมษายน 2562
ราคา 18,899.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 21,899.-
14-18 เมษายน 2562
ราคา 22,899.-
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
ราคา 24,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16899.-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ09 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ 4 วัน 3 คืน (130919)


THC4-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 26749

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านยางพารา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2562
15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์จีน : QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน (241019)


THB15-CZ-CN-3MAY-24OCT19

ID : 26828

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน
ตลาดใต้ดิน-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
03-06 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 17,900.-
12-15 ก.ค. 62
23-26 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
11-14 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27686

ซัวเถา - เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา
หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว-แต้จิ๋ว
วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)
เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27681

ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว
ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว
วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ
ไฮตังม่า -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15 ก.ย.62
12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23 ต.ค.62
20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17 พ.ย.62
14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : BZCTU02 T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY 5D4N (280619)


THZ1-TG-CN-8MAR-28JUN19

ID : 26286

เฉินตู  – ง้อไบ๊-เขาง้อไบ๊
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋ว 
เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่
วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17899.-

ทัวร์จีน : CSPEKCA01 ปักกิ่ง เป็ดพะโล้ กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (260619)


THC4-CA-CN-11APR-26JUN19

ID : 26918

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านไข่มุก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย OLYMPIC TOWER 
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,899-25,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
05-09 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 17,899.-
11-15 เมษายน 2562 
13-17 เมษายน 2562 
ราคา 23,899.-
12-16 เมษายน 2562
ราคา 25,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE002 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน (260719)


THB15-WE-CN-17APR-26JUN19

ID : 27119

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์ยาจีน
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้-เมืองโบราณฝูหลง-น้ำตกหวางชุน
ฉางเต๋อ-ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
22-26 พ.ค. 62
05-09 มิ.ย. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
ราคา 18,900.-
17-21 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
15-19 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : QE1KWL-CZ003 Guilin The Paradize On Earth 5 วัน 4 คืน (260619)


THB15-CZ-CN-15MAY-26JUN19

ID : 26834

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี-ถนนโบราณซิงผิง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19 พ.ค. 62
25-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : QE1SYX-CZ001 บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 2 คืน (280619)


THB15-CZ-CN-5APR-28JUN19

ID : 26832

ซานย่า-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)
หาดต้าตงไห่-ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่
เทียนหยาไหเจี่ยว-ศูนย์อาหารทะเล-ถนนคนเดินซานย่า
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง)
เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร.-วัดหนานซาน-หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
03-06 พ.ค. 62
10-13 พ.ค. 62
17-20 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
07-10 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. -01 ก.ค. 62
ราคา 18,900.-
05-08 เม.ย. 62
19-22 เม.ย. 62
26-29 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
12-15 เม.ย. 62
ราคา 21,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : So Cool ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (191019)


THW2-TG-CN-20JUN-19OCT19

ID : 28315

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน
ขึ้นตึกโอลิมปิคทาวเวอร์-ชมไนท์วิวเมืองปักกิ่ง
ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มิ.ย.62
12-16 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
19-23 ก.ย.62
ราคา 17,999.-
26-30 ก.ค.62
10-14 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 3 เขาสวย 5 วัน 4 คืน (260619)


THP14-FD-CN-23MAY-26JUN19

ID : 27692

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อน
เดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา
ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
ภาพวาดจากหินกรวด-เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 พ.ค.  62
ราคา 18,999.-
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : ZCSX03 จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง 6D4N (เลสโก เขาอวตาร) (260619)


THZ1-WE-CN-27MAR-26JUN19

ID : 26756

เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน-อู่หลิงหยวน
ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านใบชา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
12 – 17 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
17 – 22 เมษายน 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
05 – 10 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L007 Save Price คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (120719)


THG1-8L-CN-12-17JUL19

ID : 27714

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-แชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 ก.ค. 62
ราคา 18,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก