Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 135 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์จีน : XW-B95 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (290619)


THB12-XW-CN-4APR-29JUN19

ID : 26927

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 Jun 19 
08 - 11 Jun 19 
13 - 16 Jun 19 
15 - 18 Jun 19 
20 - 23 Jun 19 
22 - 25 Jun 19 
27 - 30 Jun 19 
29 Jun - 02 Jul 19 
ราคา 12,888.-
04 - 07 Apr 19 
18 - 21 Apr 19 
20 - 23 Apr 19 
25 - 28 Apr 19 
27 - 30 Apr 19 
02 - 05 May 19 
04 - 07 May 19 
11 - 14 May 19 
16 - 19 May 19 
23 - 26 May 19 
25 - 28 May 19 
30 May - 02 Jun 19 
01 - 04 Jun 19 
ราคา 13,888.-
06 - 09 Apr 19 
09 - 12 May 19 
18 - 21 May 19 
ราคา 14,888.-
11 - 14 Apr 19
ราคา 15,888.-
13 - 16 Apr 19
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์จีน : XWTSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนมังกร (291019)


THT18-XW-CN-6APR-29OCT19

ID : 26744

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวัง-ฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 มิถุนายน 2562 
13 - 16 มิถุนายน 2562 
20 - 23 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
ราคา 12,888.-
18 - 21 เมษายน 2562
20 - 23 เมษายน 2562 
25 - 28 เมษายน 2562 
27 - 30 เมษายน 2562 
02 - 05 พฤษภาคม 2562 
04 - 07 พฤษภาคม 2562 
16 - 19 พฤษภาคม 2562 
23 - 26 พฤษภาคม 2562 
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 07 กรกฎาคม 2562 
18 - 21 กรกฎาคม 2562 
01 – 04 สิงหาคม 2562 
15 - 18 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
05 – 08 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
26 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
06 - 09 เมษายน 2562
09 - 12 พฤษภาคม 2562
18 - 21 พฤษภาคม 2562
13 - 16 กรกฎาคม 2562
25 - 28 กรกฎาคม 2562 
27 - 30 กรกฎาคม 2562 
08 – 11 สิงหาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562  
19 – 22 ตุลาคม 2562  
24 - 27 ตุลาคม 2562  
26 - 29 ตุลาคม 2562  
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  
ราคา 14,888.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
13 - 16 เมษายน 2562
22 – 25 ตุลาคม 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์จีน : ZPVG05 จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ 5D3N (เลสโก อาตี๋ใหญ่) (301219)


THZ1-XJ-CN-25JUL-30DEC19

ID : 27814

เมืองเซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง
อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ
ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88)
หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery
ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
22 – 26 สิงหาคม 2562
26 – 30 กันยายน 2562
12 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 23 ธันวาคม 2562
26 – 30 ธันวาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 กันยายน 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
24 – 28 ตุลาคม 2562
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
05 – 09 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
08 – 12 สิงหาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
27 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 17,999.-
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์จีน : ZCSX06 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5D3N (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) (281019)


THZ1-CZ-CN-12APR-28OCT19

ID : 26907

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านหยก-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 พฤษภาคม 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 – 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์จีน : XWTSN02 เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ รวมมิตร มหานคร (221019)


THT18-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27144

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-รถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม- ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,888.-
03 - 08 กันยายน 2562
ราคา 14,888.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 09 มิถุนายน 2562 
11 - 16 มิถุนายน 2562 
25 - 30 มิถุนายน 2562 
02 - 07 กรกฎาคม 2562 
20 - 25 สิงหาคม 2562  
10 - 15 กันยายน 2562  
17 - 22 กันยายน 2562  
24 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 15,888.-
09 - 14 กรกฎาคม 2562
13 - 18 สิงหาคม 2562  
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
ราคา 16,888.-
16 - 21 กรกฎาคม 2562 
23 - 28 กรกฎาคม 2562 
06 - 11 สิงหาคม 2562
15 – 20 ตุลาคม 2562  
ราคา 17,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2562 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์จีน : CNXJ811 เซี่ยงไฮ้- ปักกิ่ง-เทียนจิน 7 วัน 4 คืน (171019)


THB12-XJ-CN-2MAY-17OCT19

ID : 26929

เซี่ยงไฮ้- อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ตึกสตาร์บัค-ตลาดร้อยปี-เมืองโบราณชีเป่า
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-เทียนสิน
ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 08 May 19 
09 - 15 May 19 
20 - 26 Jun 19 
ราคา 13,888.-
16 - 22 May 19 
23 - 29 May 19 
30 May - 05 Jun 19 
06 - 12 Jun 19 
13 - 19 Jun 19 
27 Jun - 03 Jul 19 
12 - 18 Sep 19 
19 - 25 Sep 19 
26 Sep - 02 Oct 19 
03 - 09 Oct 19 
ราคา 14,888.-
04 - 10 Jul 19 
22 - 28 Aug 19 
ราคา 15,888.-
11 - 17 Jul 19 
15 - 21 Aug 19 
10 - 16 Oct 19 
17 - 23 Oct 19 
ราคา 16,888.-
25 - 31 Jul 19 
08 - 14 Aug 19 
ราคา 17,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13899.-

ทัวร์จีน : CSTSNPVGXW01 เทียนสิน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (221019)


THC4-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27616

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
Starbucks Reserve™ Roastery
เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,899.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
04-09 มิถุนายน 2562
11-16 มิถุนายน 2562
25-30 มิถุนายน 2562
02-07 กรกฎาคม 2562
20-25 สิงหาคม 2562
10-15 กันยายน 2562
17-22 กันยายน 2562
24-29 กันยายน 2562
ราคา 15,899.-
09-14 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
13-18 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
16-21 กรกฎาคม 2562
23-28 กรกฎาคม 2562 
06-11 สิงหาคม 2562
15-20 ตุลาคม 2562
ราคา 17,899.-
22-27 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : ZKWL04 จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5D4N (เลสโก เขางวงช้าง) (231019)


THZ1-CZ-CN-10APR-23OCT19

ID : 27169

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
11 – 15 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
ราคา 13,999.-
17 – 21 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
09 – 13 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 15,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5D3N (181019)


THG15-CZ-CN-14MAY-18OCT19

ID : 26700

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืนเมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงด้วยรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก
ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทรายเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า-ร้านยา
ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
05 – 09 มิถุนายน 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
01 – 05 สิงหาคม 62
ราคา 13,999.-
31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
10 – 14 กันยายน 62
ราคา 14,999.-
08 – 12 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : ZCSX04 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4D3N (เลสโก สะพานแก้ว) (280619)


THZ1-WE-CN-29MAR-28JUN19

ID : 26501

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 13,999.-
19 – 22 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
17 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : BZCKG01 T-SUD FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N (220619)


THZ1-WE-CN-23FEB-22JUN19

ID : 26104

ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง-หวู่หลง
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว-ชมมรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 13,999.-
02 – 05 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
11 – 14 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
08 – 11 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
20 – 23 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
06 – 09 เมษายน 2562
01 – 04 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : 8L04 คุนหมิง ผู่เจ่อเฮย อุทยานป่าหินซิงหลิน ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ 5 วัน 4 คืน (130719)


THM1-8L-CN-28FEB-13JUL19

ID : 26021

คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย
ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก
ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน
อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)-ร้านบัวหิมะ
สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์ –04 มีนาคม 2562
21-25  มีนาคม  2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04-08 เมษายน 2562 
16-20 พฤษภาคม 2562 
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N (210619)


THZ1-XJ-CN-27FEB-21JUN19

ID : 25265

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
02 – 06 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
07 - 11 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
07 – 11 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
01 – 05 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14899.-

ทัวร์จีน : CSKMGMU07 คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (250619)


THC4-MU-CN-20APR-25JUN19

ID : 27212

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี
ฉู่สง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,899-15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-30 เมษายน 2562
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
09-14 พฤษภาคม 2562
20-25 พฤษภาคม 2562
23-28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562
01-06 มิถุนายน 2562
04-09 มิถุนายน 2562
12-17 มิถุนายน 2562
14-19 มิถุนายน 2562
19-24 มิถุนายน 2562
21-26 มิถุนายน 2562
23-28 มิถุนายน 2562
ราคา 14,899.-
20-25 เมษายน 2562
23-28 เมษายน 2562
07-12 พฤษภาคม 2562
15-20 พฤษภาคม 2562
18-23 พฤษภาคม 2562
25-30 มิถุนายน 2562
ราคา 15,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (231119)


THP14-FD-CN-25MAY-23NOV19

ID : 27668

ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
ถนนคนเดินเมืองซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว
สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว
วัดไคหยวน-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พ.ค.62
14-17, 21-24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
30 ส.ค.-02 ก.ย.62
07-10, 14-17, 21-24 ก.ย.62
13-16, 18-21, 24-27, 26-29 ต.ค.62
09-12, 16-19, 23-26 พ.ย.62
ราคา 14,999.-
12-15 ต.ค.62
ราคา 16,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก