Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 111 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : PVG05 SHANGHAI เจ้ายุทธจักร 5D3N (271219)


THG15-XJ-CN-10OCT-27DEC19

ID : 28628

เซี่ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา
สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจวร้านผ้าไหม
เมืองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว
ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 ตุลาคม 2562
11-15 ตุลาคม 2562 
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
ราคา 12,999.-
17-21 ตุลาคม 2562 
18-22 ตุลาคม 2562
24-28 ตุลาคม 2562 
25-2 ตุลาคม 2562  
01-05 พฤศจิกายน 2562
08-12 พฤศจิกายน 2562
22-26 พฤศจิกายน 2562
29-03 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
ราคา 10,999.-
15-19 พฤศจิกายน 2562
ราคา 9,989.-
27-31 ธันวาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)


THG15-XJ-CN-14MAY-22OCT19

ID : 27615

นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านปี่เซี๊ยะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
ราคา 9,989.-
21 – 25 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
ราคา 12,989.-
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน  62
12 – 16 กันยายน  62
17 – 21 กันยายน  62
19 – 23 กันยายน  62
24 – 28 กันยายน  62
26 – 30 กันยายน  62
15 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
16 – 20 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : CNXJ802 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (171019)


THB12-XJ-CN-30MAY-17OCT19

ID : 27328

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
ถนนหวังฟู่จิง-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนวัฒนธรรม
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-12,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
ราคา 9,989.-
13-17 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
ราคา 10,989.-
27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
4-8 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
29 ส.ค.-2 ก.ย.62
5-9 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
ราคา 11,989.-
10-14 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
ราคา 12,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 5D3N (271019)


THG15-XW-CN-20MAR-27OCT19

ID : 26259

เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-17,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 62
ราคา 9,989.-
27 – 31 มีนาคม 62
ราคา 10,989.-
05 – 09 มิถุนายน 62
12 – 16 มิถุนายน 62
19 – 23 มิถุนายน 62
26 – 30 มิถุนายน 62
03 – 07 กรกฎาคม 62
ราคา 11,989.-
17 – 21 เมษายน 62
24 – 28 เมษายน 62
08 – 12 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
17 – 21 กรกฎาคม 62
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
14 – 18 สิงหาคม 62
21 – 25 สิงหาคม 62
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 62
11 – 15 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62
ราคา 12,989.-
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
27 – 31 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
03 – 07 เมษายน 62
04 – 08 เมษายน 62
01 – 05 พฤษภาคม 62
15 – 19 พฤษภาคม 62
16 – 20 พฤษภาคม 62
10 – 14 กรกฎาคม 62
11 – 15 กรกฎาคม 62
14 – 18 กรกฎาคม 62
24 – 28 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
07 – 11 สิงหาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
09 – 13 เมษายน 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 08 ตุลาคม 62
ราคา 15,989.-
10 – 14 เมษายน 62
ราคา 16,989.-
11 – 15 เมษายน 62
ราคา 17,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : PVG04 SHANGHAI นางพญางูขาว 5D3N (261019)


THG15-XW-CN-1AUG-26OCT19

ID : 28626

เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวด
ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ร้านบัวหิมะ
หาดไวทาน – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 สิงหาคม 62
08-12  สิงหาคม 62
15 – 19 สิงหาคม 62
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน 62
12 – 16 กันยายน 62
19 – 23 กันยายน 62
ราคา 9,999.-
17 – 21 ตุลาคม 62
26 – 30 ตุลาคม 62
ราคา 10,999.-
19 – 23 ตุลาคม 62
24 – 28 ตุลาคม 62
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : ZKMG02 จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4D3N (เลสโก ลาเวนเดอร์) (300619)


THZ1-8L-CN-12-30JUN19

ID : 28283

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง
ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง
ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 19 มิถุนายน 2562
19 – 22 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
23 – 26 มิถุนายน 2562
26 – 29 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (291119)


THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19

ID : 27678

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พ.ค., 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย., 28 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
30 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-3 ก.ย., 6-9 ก.ย.62
7-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. 62
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค.62
8-11, 9-12, 15-18, 16-19 พ.ย. 62
22-25, 23-26 พ.ย., 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62 
ราคา 9,999.-
5-8, 6-9 ก.ค., 11-14 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
19-22 เม.ย., 11-14 พ.ค.62
12-15, 13-16 ก.ค. 62
16-19, 23-26, 24-27 ส.ค.62
12-15 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ก.ค.62
9-12, 10-13 ส.ค. 62
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : CSWUS3U01 บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร 4 วัน 3 คืน (270719)


THC4-3U-CN-18MAY-27JUL19

ID : 27667

อู่อี๋ซาน-อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน
เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี
ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง-ผ่านชมวังอู่อี่
ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา
แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ
เขาหยู่หนี่ฟง (เขานางฟ้า)-ร้านหยก-ร้านใบชา
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พฤษภาคม 2562
01-04 มิถุนายน 2562
08-11 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
20-23 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
18-21 พฤษภาคม 2562 
13-16 กรกฎาคม 2562 
27-30 กรกฎาคม 2562  
ราคา 10,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : BZCKG02 T-SUD CHONGQING SMART DEAL 3D2N (280619)


THZ1-WE-CN-22FEB-28JUN19

ID : 26024

ฉงชิ่ง – หวู่หลง
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
14 – 16 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
01 – 03 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
19 – 21 เมษายน 2562
03 – 05 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 07 เมษายน 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
15 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์จีน : XWSHA01 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว (271019)


THT18-XW-CN-6APR-27OCT19

ID : 26743

เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ
ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ร้านกาแฟ Starbucks
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)-ร้านหยก
ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 05 มิถุนายน 2562
ราคา 10,888.-
25 - 29 พฤษภาคม 2562
08 - 12 มิถุนายน 2562
15 -19 มิถุนายน 2562
22 - 26 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กรกฎาคม 2562
20 - 24 กรกฎาคม 2562
03 - 07 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562
24 - 28 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
07 - 11 กันยายน 2562
14 - 18 กันยายน 2562
21 - 25 กันยายน 2562
ราคา 11,888.-
20 - 24 เมษายน 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
18 - 22 พฤษภาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562 
11 - 15 สิงหาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562
27 - 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,888.-
06 – 10 เมษายน 2562
12 - 16 ตุลาคม 2562 
19 - 23 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
14 - 18 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27549

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์จีน : CZDYD01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27141

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562 
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562  
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์จีน : XW-S22 เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-XW-CN-9MAR-19OCT19

ID : 26610

เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88
ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
4-8 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
1-5 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31 ส.ค.-4 ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
30 มี.ค.-3 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27 เม.ย.-1 พ.ค.62
10-14 ส.ค.62
ราคา 12,888.-
18-22 พ.ค.62
ราคา 13,888.-
6-10 เม.ย.62
13-17 ก.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
13-17 เม.ย.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11899.-

ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)


THG15-XJ-CN-9OCT-28DEC19

ID : 28625

ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) 
ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อุโมงค์เลเซอร์  – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 ตุลาคม 2562
12-16 ตุลาคม 2562 
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
ราคา 14,899.-
15-19 ตุลาคม 2562 
16-20 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562 
22-26 ตุลาคม 2562  
23-27 ตุลาคม 2562   
26-30 ตุลาคม 2562  
29 ตุลาคม -03 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562
07-11 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562
ราคา 12,899.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
ราคา 11,899.-
28 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11899.-

ทัวร์จีน : CSCSXWE10 จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล 4 วัน 3 คืน (241019)


THC4-WE-CN-7JUN-24OCT19

ID : 27974

ฉางซา-ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
24-27 ตุลาคม 2562
ราคา 12,899.-
19-22 กันยายน 2562
ราคา 11,899.-
12-15 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก