Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 110 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : VNHAN01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้ 2 (310519)


THT18-VN-VN-3APR-31MAY19

ID : 26776

เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น
สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – จ่างอาน
ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน
สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island
เมืองลาวไก – เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน – น้ำตกนางฟ้า
โบสถ์ซาปา-กรุงฮานอย 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-7 เมษายน 2562
ราคา 13,888.-
4-8 เมษายน 2562
5-9 เมษายน 2562
6-10 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
4-8 พฤษภาคม 2562
8-12 พฤษภาคม 2562
9-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
15-19 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
3-7 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
11-15 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
13-17 เมษายน 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : FD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด (230519)


THT18-FD-VN-2MAR-23MAY19

ID : 26373

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา
ตลาดซาปา-นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน-กรุงฮานอย-ชมสุสานโฮจิมินห์
จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่
นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel
ฮาลองไนท์มาเก็ต-อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15  มีนาคม 2562
18 – 21 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
02 – 05  มีนาคม 2562
09 – 12  มีนาคม 2562
10 – 13  มีนาคม 2562
23 – 26  มีนาคม 2562
07 – 10  เมษายน 2562
19 – 22  เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
03 – 06  พฤษภาคม 2562
04 – 07  พฤษภาคม 2562
23 – 26  พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
11 – 14  เมษายน 2562
12 – 15  เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG003 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ภาค 2 เว่อร์วังอลังการ 4 วัน 3 คืน (310519)


THG1-PG-VN-24FEB-31MAY19

ID : 25642

นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทองที่เปิดใหม่
พักบนบานาฮิลล์-เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde)
เมืองเว้-พระราชวังเว้- ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองลังโก (Langco) -เมืองดานัง – ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
27-30 เมษายน 2562
03-06 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
05-08 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
15-18 เมษายน 2562
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD003 Vietnam สุขใจ ฮานอย-ซาปา (Fansipan) 4 วัน 3 คืน (230519)


THG1-FD-VN-10JAN-23MAY19

ID : 25640

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ลาวไก-ซาปา
ยอดเขาฮัมรอง-ตลาดเมืองซาปา
Fansipan-Silver Water Fall -Cat Cat Village
ชมสุสานลุงโฮ-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
01-04 มีนาคม 2562       
08-11 มีนาคม 2562       
15-18 มีนาคม 2562       
22-25 มีนาคม 2562       
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562       
04-07 เมษายน 2562       
18-21 เมษายน 2562       
25-28 เมษายน 2562       
09-12 พฤษภาคม 2562       
ราคา 14,888.-
10-13 มกราคม 2562
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
22-25 กุมภาพันธ์ 2562
02-05 พฤษภาคม 2562       
16-19 พฤษภาคม 2562       
ราคา 15,888.-
13-16 เมษายน 2562       
ราคา 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13899.-

ทัวร์เวียดนาม : PGD2 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (301219)


THS20-PG-VN-23MAY-30DEC19

ID : 27706

ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
สวนสนุก-วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว
ล่องเรือกระด้ง -  ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร -  สะพานมังกรพ่นไฟ-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-20,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 พฤษภาคม 62
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
6-9 มิถุนายน 62
13-16 มิถุนายน 62
20-23 มิถุนายน 62
27-30 มิถุนายน 62
4 – 7 กรกฎาคม 62
11 – 14 กรกฎาคม 62
18 – 21 กรกฎาคม 62
1-4 สิงหาคม 62
15-18 สิงหาคม 62
22-25 สิงหาคม 62
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62
5-8 กันยายน 62
12-15 กันยายน 62
19-22 กันยายน 62
26-29 กันยายน 62
3-6 ตุลาคม 62
4-7 ตุลาคม 62
5-8 ตุลาคม 62
17-20 ตุลาคม 62
18-21 ตุลาคม 62
19-22 ตุลาคม 62
24-27 ตุลาคม 62
25-28 ตุลาคม 62
26-29 ตุลาคม 62
31 ต.ค.-3 พ.ย. 62
1-4 พฤศจิกายน 62
7-10 พฤศจิกายน 62
8-11 พฤศจิกายน 62
14-17 พฤศจิกายน 62
21-24 พฤศจิกายน 62
22-25 พฤศจิกายน 62
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
12-15 ธันวาคม 62
13-16 ธันวาคม 62
14-17 ธันวาคม 62
19-22 ธันวาคม 62
20-23 ธันวาคม 62
21-24 ธันวาคม 62
ราคา 13,899.-
10-13 ตุลาคม 62
11-14 ตุลาคม 62
12-15 ตุลาคม 62
5-8 ธันวาคม 62
6-9 ธันวาคม 62
7-10 ธันวาคม 62
ราคา 14,899.-
26-29 ธันวาคม 62
ราคา 15,899.-
27-30 ธันวาคม 62
28-31 ธันวาคม 62
30 ธ.ค. 62- 2 ม.ค. 63
ราคา 20,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13899.-

ทัวร์เวียดนาม : PGD1 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (190919)


THS20-PG-VN-21FEB-19SEP19

ID : 26038

ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-19,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
7-10 มีนาคม 2562
8-11 มีนาคม 2562
22-25 มีนาคม 2562
18-21 เมษายน 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
6-9 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4 – 7 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
1-4 สิงหาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62
5-8 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
ราคา 13,899.-
12-15 เมษายน 2562
ราคา 19,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (250919)


THB11-SL-VN-22MAY-25SEP19

ID : 27751

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ค.62-26 พ.ค.62
12 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
31 ก.ค.62-04 ส.ค.62
14 ส.ค.62-18 ส.ค.62
28 ส.ค.62-01 ก.ย.62
18 ก.ย.62-22 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
29 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
05 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
19 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
24 ก.ค.62-28 ก.ค.62
07 ส.ค.62-11 ส.ค.62
21 ส.ค.62-25 ส.ค.62
04 ก.ย.62-08 ก.ย.62
11 ก.ย.62-15 ก.ย.62
25 ก.ย.62-29 ก.ย.62
ราคา 14,900.-
15 ก.ค.62-19 ก.ค.62
17 ก.ค.62-21 ก.ค.62
29 ก.ค.62-02 ส.ค.62
12 ส.ค.62-16 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (250919)


THB11-VJ-VN-22MAY-25SEP19

ID : 27750

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ลาวไก
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน-นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน
ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ค.62-26 พ.ค.62
ราคา 14,900.-
29 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
05 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
12 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
19 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
03 ก.ค.62-07 ก.ค.62
10 ก.ค.62-14 ก.ค.62
13 ก.ค.62-17 ก.ค.62
17 ก.ค.62-21 ก.ค.62
24 ก.ค.62-28 ก.ค.62
31 ก.ค.62-04 ส.ค.62
07 ส.ค.62-11 ส.ค.62
14 ส.ค.62-18 ส.ค.62
28 ส.ค.62-01 ก.ย.62
ราคา 15,900.-
21 ส.ค.62-25 ส.ค.62
04 ก.ย.62-08 ก.ย.62
11 ก.ย.62-15 ก.ย.62
18 ก.ย.62-22 ก.ย.62
25 ก.ย.62-29 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN11-TG เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (121019)


THJ6-TG-VN-27JUL-12OCT19

ID : 27569

ฮานอย-ฮาลอง-ตลาดกลางคืนฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า
ทะเลคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
12-14 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : FT-DAD FD01 เวียดนาม สุดฟิน ดานัง บาน่า ฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (131219)


THF4-FD-VN-14JUN-13DEC19

ID : 27380

ดานัง - บาน่าฮิลล์-เมืองเว้ - พระราชวังเว้
ล่องเรือแม่น้ำหอม-เจดีย์วัดเทียนมู่
เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานญี่ปุ่น
บ้านตันกี -  หมู่บ้านกั๊มทาน + ล่องเรือกระด้ง
 วัดหลิงอึ๋น – ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 มิ.ย. 62
08-11 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
ราคา 13,900.-
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
06-09 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
18-21 ต.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : QE1SGN-DD001 สุดว้าว...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (270919)


THB15-DD-VN-10MAY-27SEP19

ID : 26819

โฮจิมินห์ซิตี้-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ดาลัท-Crazy house –น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ถนนคนเดิน-นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา
ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พ.ค. 62
06-09 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
ราคา 13,900.-
07-10 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 14,900.-
16-19 พ.ค. 62
08-11 ส.ค. 62
ราคา 15,900.-
25-28 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN084 FD มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (270619)


THB11-FD-VN-15MAR-27JUN19

ID : 26536

พระราชวังหลวง-นั่งสามล้อซิโคล่-เจดีย์เทียนมู่
ตลาดดงบา-ล่องเรือน้ำหอม-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
บาน่าฮิลล์-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-Hoi An Impressions Theme Park
วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-วัดเกาได๋-สะพานมังกร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
09 พ.ค.62-12 พ.ค.62
13 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
18 เม.ย.62-21 เม.ย.62
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
16 พ.ค.62-19 พ.ค.62
23 พ.ค.62-26 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
06 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
ราคา 15,900.-
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62
06 เม.ย.62-09 เม.ย.62
11 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ Fansipan ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (300619)


THB11-FD-VN-3MAR-30JUN19

ID : 26530

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ร้านหยก
ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 มี.ค.62-06 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
21 เม.ย.62-24 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
05 พ.ค.62-08 พ.ค.62
08 พ.ค.62-11 พ.ค.62
02 มิ.ย.62-05 มิ.ย.62
16 มิ.ย.62-19 มิ.ย.62
30 มิ.ย.62-03 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
03 เม.ย.62-06 เม.ย.62
07 เม.ย.62-10 เม.ย.62
10 เม.ย.62-13 เม.ย.62
15 เม.ย.62-18 เม.ย.62
16 เม.ย.62-19 เม.ย.62
24 เม.ย.62-27 เม.ย.62
12 พ.ค.62-15 พ.ค.62
15 พ.ค.62-18 พ.ค.62
26 พ.ค.62-29 พ.ค.62
ราคา 14,900.-
06 เม.ย.62-09 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN082 PG มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (280619)


THB11-PG-VN-4APR-28JUN19

ID : 26408

สะพานมังกร-ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้
ล่องแม่น้ำหอม-พระราชวังหลวง
นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง-บาน่าฮิลล์
วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
20 เม.ย.62-23 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
25 พ.ค.62-28 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-25 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
02 พ.ค.62-05 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
01 มิ.ย.62-04 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62-11 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-18 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
06 เม.ย.62-09 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 PG มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (280619)


THB11-PG-VN-22FEB-28JUN19

ID : 26195

ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
23 ก.พ.62-26 ก.พ.62
28 ก.พ.62-03 มี.ค.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
02 มี.ค.62-05 มี.ค.62
09 มี.ค.62-12 มี.ค.62
16 มี.ค.62-19 มี.ค.62
23 มี.ค.62-26 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
30 มี.ค.62-02 เม.ย.62
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 17,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก