ค้นหา
ค้นหา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา


tour express center dotcom

ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ดอทคอม

"ผู้นำด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร"

บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการนำเที่ยวในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยแนวความคิดว่า “บริษัททัวร์เป็นสื่อกลางสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปเที่ยว” บริษัทของเราได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2553 โดยคุณ สาริศ ตันยะกุล จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัท
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06195 และด้วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 10  ปี ทำให้เราเป็น “ผู้นำด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรและหลากหลายเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก” ทั้งแอฟริกา อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ คอยดูแลและให้คำปรึกษา ผ่านหลากหลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

 บริหารงานโดย
คุณ สาริศ ตันยะกุล กรรมการผู้จัดการ
คุณ สาริศ ตันยะกุล กรรมการผู้จัดการ

อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
✦ ประธานชมรม Agents Club ✦
ด้วยประสบการณ์ความรู้ และความสามารถ
ด้านการนำเที่ยวกว่า 10 ปี 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวม
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมไปทั่วโลก 
ภายใต้แนวความคิดที่ว่า
“บริษัททัวร์เป็นสื่อกลางสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปเที่ยว” 
คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการและคำปรึกษาทางด้านการเดินทางท่องเที่ยว
จากมืออาชีพที่ชำนาญการอย่างแน่นอน

การบริการของทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

รูปแบบการให้บริการของเรา

✔บริการรับจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปสัมมนา 
  group incentive
✔จำหน่ายแพ็กเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ
✔จำหน่ายแพ็กเกจทัวร์เดินทาง
  ของสายการบินชั้นนำ
✔บริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยว
  แบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว และกรุ๊ปทัวร์
✔ประกันสุขภาพในการเดินทาง
✔บริการเช่า pocket wifi
✔บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
 

ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิเช่น CAR RALLY, WALK RALLY, กลุ่มสัมพันธ์, เกมส์นันทนาการทุกรูปแบบ,กีฬาสี , Sport Day , TEAME BUILDING , จัดประชุมสัมมนาวิชาการ และอบรมพนักงานประจำปี งานประชุมตัวแทนจำหน่าย งานประชุมตัวแทนจำหน่าย และลูกค้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย บริการรับทำ VISA เข้าประเทศต่างๆ และ Organize ,Event ทีมงานทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ ดอทคอม ขอเสนอการบริการเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่าน ที่ให้บริการวางแผนการเดินทางอันโดดเด่น ทีมงานเราตระหนักดีถึงความสำคัญและความต้องการของลูกค้า ด้วยการยึดมั่นให้บริการที่จริงใจ อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า มีความรู้และความสามารถในการให้บริการ ทางบริษัทเน้นในเรื่องของคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และมีใจรักในการให้บริการ ที่คุณสามารถไว้วางใจ ใช้บริการด้วยความยินดี มีความสุขและมีรอยยิ้มกลับไปด้วยความความสบายใจ

ทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทีมงานคุณภาพไฟแรง
ณ วันนี้และในอนาคต เราและทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทีมงานคุณภาพไฟแรง ที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจแห่งการบริการด้วยความมุ่งมั่น หวังที่จะให้ท่านและหน่วยงานของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสใช้บริการคุณภาพในการเดินทาง เพื่อทุกวัตถุประสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โทร.หาเราวันนี้...ทุกคำถาม...เรามีคำตอบ เพื่อคุณเฉพาะ

บริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ ดอทคอม
Our Vision: Prestige Travel Atmost Quality
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195
www.tourexpresscenter.com


   ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)   

ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดีร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดี
----------------------------------------
ร่วมบริจาค อุปโภค-บริโภคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
----------------------------------------กิจกรรม เก็บขยะริมชายหาด

------------------------------------------


                                    

ตำแหน่งงาน การมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ
(Job description)

ฝ่ายบริหาร
ทำหน้าที่วางแผนกำหนดนโยบายบริหารภายในองค์กร และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้าน ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตรวจ สอบดูแล ด้านการจัดสรรงบ ประมาณในแต่ละหน่วยงานส่งเสริมให้ พนักงานมีความรู้โดยฝึกเทคนิคให้เกิดความชำนาญ สร้างขวัญและ กำลังใจใน การทำงานให้พนักงานวางยุทธศาสตร์ การขายบริหาร จัดการกำกับดูแลฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติการตามกฎระเบียบขององค์กรจัดกำหนดการของงาน ให้มีประสิทธิภาพดูแล ตรวจสอบแผนกบัญชี และ การเงิน ทำการจัดซือ้ จัดจ้างและ ดูแลฝ่ายบุคคล ของบริษัทฯ ทำหน้าที่วางแผน และบริหารทรัพยากร บุคคลในทุกฝ่าย สรรหา พนักงานจัดให้มีการอบรม พัฒนาบุคลากรดูแลบุคลากรต่างๆ ดูแล สวัสดิการ การเลิกจ้าง การรับพนักงานใหม่ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของพนักงานเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ เป้าหมายและนโยบายของบริษัท

ฝ่ายบัญชี
มีหน้าที่จัดการด้านบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงาน สถานการณ์ การเงินบริษัท เรื่อง ภาษีต่างๆ ตลอดจนการติดตามทวงหนี้ หรือการ ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบริษัท และงบดุลประจำปี บริษัท รวมถึงคิดถึง ผลกำไรการประกอบการของบริษัท

ฝ่ายการเงิน
รับผิดชอบการเงินของบริษัท ทั้ง รายรับและรายจ่าย ตรวจสอบ จำนวนเงินให้ถูกต้อง

ฝ่ายขายและปฎิบัติการ
มีหน้าที่รับจองและนำเสนอข้อมูลและโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าและสำรองบริการกับ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้านำเที่ยวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว (Land operation ) การเขียนรายการ นำเที่ยว ประสานงานการเดินทาง การยืนยันการเดินทาง การคิดต้นทุน บวกกำไร เพื่อกำหนดการขาย รับผิดชอบการทำงานของมัคคุเทศน์ หรือหัวหน้า ทัวร์รวมถึงดูแลงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว โดยแยกออกเป็น 3 แผนก ดังนี้
แผนกทัวร์หมู่คณะ (Incentive Group)
ดูแลการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ เช่นองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการเดิน ทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงานสวัสดิการพนักงานหรือ รางวัลส่งเสริมการขาย
แผนกทัวร์หน้าร้าน (Collective Tour)
ดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย ที่สามารถเดินทางรวมกับผู้เดินทางอื่นๆ ที่สำรอง การเดินทางเข้ามา ในช่วงเวลาและรายการทัวร์เดียวกัน รวมตัวกัน เป็นหมู่คณะ โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว มาตรฐานและเป็นที่นิยม ของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
แผนกทัวร์ตัวแทนจำหน่าย/จอยทัวร์ (Tour Distributor)
ดูแลลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปในเส้นทางต่างๆนอกเหนือจากโปรแกรมของบริษัท โดยจัดหาโปรแกรมในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้น นำให้เหมาะสมตรงตามความ ต้องการของลูกค้าฝ่ายตั๋วเครื่องบิน ทำหน้าที่ให้บริการจองตั๋ว เครื่องบินและจำหน่ายตั๋ว เครื่องบิน สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายเอกสารธุรการ
ทำงานด้านธุรการต่างๆ ติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตสินค้าบริการด้าน ท่องเที่ยวทางจดหมาย จดหมายอิเลคโทรนิค โทรสาร รวบรวมเอกสาร ข้อมูลแบบฟอร์ม ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศ ต่างๆ เช่นกฎระเบียบของการทำหนังสือเดินทาง ตรวจสอบ เอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการขอทำวีซ่าของลูกค้า ติดต่อสถานทูตต่างๆเพื่อขอ ทำวีซ่า กรอกแบบฟอร์มในการเดินทางให้กับลูกค้าประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เอกสารการนำเที่ยวและ ดูแลในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์รับ ส่งเอกสารในและนอกบริษัท

ฝ่ายหัวหน้าทัวร์
เป็นผู้นำลูกค้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม บริหาร จัดการนำเที่ยว และดูแลบริการลูกค้าระหว่างการท่องเที่ยวในด้าน ต่างๆ ตลอดการเดินทางให้ครบถ้วนและบรรลุตาม เป้าประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง


Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top