ค้นหา
ค้นหา
เนเธอร์แลนด์

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เนเธอร์แลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THB12-EY-EU-22JAN-29JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EY
 
ราคา65,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เยอรมัน เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ
เนเธอร์แลนด์ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม
พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์
เบลเยียม เที่ยว เมืองแอนต์เวิร์ป อะโตเมียม ชมความงามหอระฆังแห่งเกนต์ สถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์
ฝรั่งเศส เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย เช็คอิน หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้าแซน โดยบาโต มูช
ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-BE-08APR-07MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน4คืน
SQ
 
ราคา65,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช 
คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก 
ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม
เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์ สคันส์ – ชีสฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร 
ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส –จัตุรัสกร็องปลัส
รหัสทัวร์ : THG1-TK-EU-13NOV-20NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
TK
 
ราคา68,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิสตันบูล 
ปารีส 
ประตูชัย 
หอไอเฟล 
ล่องเรือแม่น้าแซน
พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ห้างลา ซามาริแตง
มงมาร์ต 
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
พระราชวังแวร์ซายน์
บรัสเซลส์ 
ลักเซมเบิร์ก 
โคโลญ 
มหาวิหารโคโลญ
OUTLET 
อัมสเตอร์ดัม 
ล่องเรือหลังคากระจก 
จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม 
หมู่บ้านกีธูร์น
รหัสทัวร์ : THG15-CX-NL-17OCT-19NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
CX
 
ราคา74,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือหมู่บ้านกีธูนร์ 
หมู่บ้านกังหันลมอันโด่งดัง
ไกด์พาชมด้านในพระราชวังแวร์ซายส์ 
ล่องเรือบาโตมุซ แม่่น้ำแซนด์
เพชรสวย น้ำใส และไฮเดลเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต – 
เวิร์ซบวร์ก 
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ 
เทาเบอร์ 
ไฮเดลเบิร์ก
ดุสเซลดอร์ฟ 
อัมเตอร์ดัม 
ล่องเรือ โรงงานเพชร
ดัมสแควร์
หมู่บ้านกังหันลม 
บรูกส์ บรัสเซลส์
ปารีส มงมาร์ต 
พิพิธภัณฑ์ลูฟท์
ห้างลา ซามาริแตง
ประตูชัยนโปเลียน 
หอไอเฟล 
ล่องเรือแม่น้าแซน
แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต์
รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-30MAR-08MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EK
 
ราคา75,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET
มหาวิหารโคโลญ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม
เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์

ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง
ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์
บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์
หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - Designer Outlet Roermond – ดุสเซนดอร์ฟ
มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ - ยอดเขาทิตลิส

รหัสทัวร์ : THB12-TG-EU-26MAR-03APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
TG
 
ราคา79,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เยอรมัน เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ
เนเธอร์แลนด์ ชมความสวยงามของสวนเคอเคนฮอฟ หรือที่รู้จักกันในนาม สวนดอกไม้แห่งยุโรป
ล่องเรือชมธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธร์น ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์
เบลเยียม เที่ยว เมืองแอนต์เวิร์ป อะโตเมียม ชมความงามหอระฆังแห่งเกนต์ สถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์
ฝรั่งเศส เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้าแซน โดยบาโต มูช
ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ปารีส - ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ดุสเซนดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - กรุงอัมสเตอร์ดัม
กรุงอัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์
รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-26MAR-09MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
EK
 
ราคา79,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกีธุ์น - ดุสเซนดอร์ฟ
มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์
ยอดเขาทิตลิส

10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top