ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์วันหยุดยาว
ทัวร์วันหยุดยาว
เส้นทาง : ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-1FEB-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,999
DD
กุมภาพันธ์ 01 - 01 ก.พ. 63, 02 - 02 ก.พ. 63, 07 - 07 ก.พ. 63, 14 - 14 ก.พ. 63, 15 - 15 ก.พ. 63, 16 - 16 ก.พ. 63, 21 - 21 ก.พ. 63, 22 - 22 ก.พ. 63, 23 - 23 ก.พ. 63, 28 - 28 ก.พ. 63,
มีนาคม 06 - 06 มี.ค. 63, 07 - 07 มี.ค. 63, 13 - 13 มี.ค. 63, 14 - 14 มี.ค. 63, 15 - 15 มี.ค. 63, 20 - 20 มี.ค. 63, 21 - 21 มี.ค. 63, 22 - 22 มี.ค. 63, 27 - 27 มี.ค. 63, 28 - 28 มี.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-21NOV19-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,999
SL
มกราคม 23 - 23 ม.ค. 63, 30 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์ 06 - 06 ก.พ. 63, 13 - 13 ก.พ. 63, 20 - 20 ก.พ. 63, 27 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม 05 - 05 มี.ค. 63, 12 - 12 มี.ค. 63, 19 - 19 มี.ค. 63, 26 - 26 มี.ค. 63,
เมษายน 02 - 02 เม.ย. 63, 09 - 09 เม.ย. 63, 13 - 13 เม.ย. 63, 16 - 16 เม.ย. 63, 23 - 23 เม.ย. 63, 30 - 30 เม.ย. 63,
พฤษภาคม 07 - 07 พ.ค. 63, 14 - 14 พ.ค. 63, 21 - 21 พ.ค. 63, 28 - 28 พ.ค. 63,
มิถุนายน 04 - 04 มิ.ย. 63, 11 - 11 มิ.ย. 63, 18 - 18 มิ.ย. 63, 25 - 25 มิ.ย. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-4MAR-27AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,999
FD
มีนาคม 04 - 04 มี.ค. 63, 18 - 18 มี.ค. 63, 25 - 25 มี.ค. 63,
เมษายน 30 - 30 เม.ย. 63,
พฤษภาคม 20 - 20 พ.ค. 63, 27 - 27 พ.ค. 63,
มิถุนายน 04 - 04 มิ.ย. 63, 10 - 10 มิ.ย. 63, 17 - 17 มิ.ย. 63, 18 - 18 มิ.ย. 63, 24 - 24 มิ.ย. 63, 25 - 25 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม 01 - 01 ก.ค. 63, 02 - 02 ก.ค. 63, 08 - 08 ก.ค. 63, 09 - 09 ก.ค. 63, 15 - 15 ก.ค. 63, 16 - 16 ก.ค. 63, 22 - 22 ก.ค. 63, 23 - 23 ก.ค. 63, 29 - 29 ก.ค. 63, 30 - 30 ก.ค. 63,
สิงหาคม 05 - 05 ส.ค. 63, 06 - 06 ส.ค. 63, 12 - 12 ส.ค. 63, 13 - 13 ส.ค. 63, 19 - 19 ส.ค. 63, 20 - 20 ส.ค. 63, 26 - 26 ส.ค. 63, 27 - 27 ส.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-17DEC19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,990
DD
มกราคม 22 - 22 ม.ค. 63, 23 - 23 ม.ค. 63, 25 - 25 ม.ค. 63, 28 - 28 ม.ค. 63, 29 - 29 ม.ค. 63, 30 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์ 02 - 02 ก.พ. 63, 04 - 04 ก.พ. 63, 05 - 05 ก.พ. 63, 06 - 06 ก.พ. 63, 08 - 08 ก.พ. 63, 11 - 11 ก.พ. 63, 12 - 12 ก.พ. 63, 13 - 13 ก.พ. 63, 15 - 15 ก.พ. 63, 18 - 18 ก.พ. 63, 19 - 19 ก.พ. 63, 20 - 20 ก.พ. 63, 22 - 22 ก.พ. 63, 25 - 25 ก.พ. 63, 26 - 26 ก.พ. 63, 27 - 27 ก.พ. 63, 29 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม 01 - 01 มี.ค. 63, 03 - 03 มี.ค. 63, 04 - 04 มี.ค. 63, 05 - 05 มี.ค. 63, 07 - 07 มี.ค. 63, 10 - 10 มี.ค. 63, 11 - 11 มี.ค. 63, 12 - 12 มี.ค. 63, 17 - 17 มี.ค. 63, 18 - 18 มี.ค. 63, 19 - 19 มี.ค. 63, 21 - 21 มี.ค. 63, 22 - 22 มี.ค. 63, 24 - 24 มี.ค. 63, 25 - 25 มี.ค. 63, 26 - 26 มี.ค. 63, 28 - 28 มี.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-1DEC19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,876
XJ
มกราคม 24 - 28 ม.ค. 63, 26 - 30 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์ 02 - 06 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 09 - 13 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 16 - 20 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 23 - 27 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 08 - 12 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 15 - 19 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-JP-7-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,999
SL
เมษายน 07 - 11 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 10 - 14 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 14 - 18 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 18 - 22 เม.ย. 63, 19 - 23 เม.ย. 63, 20 - 24 เม.ย. 63, 21 - 25 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63, 25 - 29 เม.ย. 63, 26 - 30 เม.ย. 63, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 63, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
XJ
เมษายน 12 - 18 เม.ย. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
XJ
เมษายน 12 - 18 เม.ย. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12APR-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
XJ
เมษายน 12 - 18 เม.ย. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12APR-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900
XJ
เมษายน 12 - 18 เม.ย. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : THV3-PS-GD-9-30APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
PS
เมษายน 09 - 16 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top