ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์วันหยุดยาว
ทัวร์วันหยุดยาว
เส้นทาง : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-22MAY-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,499
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : THS12-MH-MY-26APR19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999
MH
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-26APR-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888
SL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-3MAY-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,988
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-VN-14JUN-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999
VZ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-2JUN-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999
VZ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
รหัสทัวร์ : THG15-MS-HK-11MAY-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,989
MS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์อินเดีย
รหัสทัวร์ : THF4-TG-IN-12JUL-4DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-1JUN-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,999
XW
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EU-11JUL-10NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : THB15-MH-MY-3MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888
MH
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THA7-TG-VN-3MAY-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-9MAY-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
53,900
B3
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : THP3-PG-MM-3MAY-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999
PG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-9MAY-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
รหัสทัวร์ : THP3-PG-VN-17MAY-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
PG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์อินเดีย
รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-30OCT19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน ฟ่งหวง
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-23-27OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999
WE
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-5-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-3K-SG-18MAY-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999
3K
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-17MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-18MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์พม่า สิเรียม
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-12MAY-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,299
SL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900
SL
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-17JUL-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THS20-PG-VN-23MAY-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,899
PG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : THB11-CX-HK-23MAY-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900
CX
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ดูไบ
รหัสทัวร์ : THZ1-EK-AE-14JUN-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
EK
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 62 , 13 - 17 ก.ย. 62 , 20 - 24 ก.ย. 62 , 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62 ,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 62 , 11 - 15 ต.ค. 62 , 18 - 22 ต.ค. 62 ,
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-TW-17MAY-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888
VZ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-TW-22JUN-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,888
VZ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THB15-SQ-SG-29DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,900
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THB15-3K-SG-14JUN-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
3K
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
รหัสทัวร์ : THZ2-XJ-KR-2OCT-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900
XJ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THW5-TG-TW-17MAY-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : THB11-CX-HK-18MAY-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
CX
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-13JUL-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top