Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 84 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (220319)


THB11-VZ-VN-1DEC18-22MAR19

ID : 25180

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ก.พ.62-03 ก.พ.62
08 ก.พ.62-10 ก.พ.62
15 ก.พ.62-17 ก.พ.62
22 ก.พ.62-24 ก.พ.62
01 มี.ค.62-03 มี.ค.62
08 มี.ค.62-10 มี.ค.62
15 มี.ค.62-17 มี.ค.62
22 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 8,900.-
1 ธ.ค.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
ราคา 9,900.-
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 10,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (280619)


THZ1-FD-VN-9DEC18-28JUN19

ID : 25257

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL 
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
09 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 10,888.-
19 – 21 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
ราคา 10,999.-
15 – 17 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
05 – 07 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
12 – 14 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
29 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT02-FD FANTASTIC VIETNAM ฮานอย–ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25339

ฮานอย – ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง   
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 10,500.-
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 10,900.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 11,500.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 11,900.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
ราคา 13,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25340

ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-12,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 8,900.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 9,500.-
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 9,900.-
31 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,999.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 10,500.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 10,900.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
30 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
ราคา 12,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9500.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW01-FD SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25341

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,500.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 9,999.-
31 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 10,500.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 10,900.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 11,500.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 12,500.-
30 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT01-SL FANTASTIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (290319)


THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19

ID : 25342

ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World -ไนท์มาเก็ตฮาลอง
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,900.-
03-05 ธ.ค. 61
10-12 ธ.ค. 61
08-10 ก.พ. 62
ราคา 9,999.-
07-09 ธ.ค. 61
ราคา 10,900.-
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 11,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9500.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW02-SL SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (290319)


THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19

ID : 25343

ฮานอย – ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ถนน 36 สายเก่า-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน-วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,500.-
08-10 ก.พ. 62
ราคา 9,800.-
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 10,900.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 9799.-

ทัวร์พม่า : RGN-LM02-FD LIKE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (300319)


THP3-FD-MM-15DEC18-30MAR19

ID : 25360

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนเจ๊าทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี
วัดพระหินอ่อน – โรงช้างเผือก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,799-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
11-13 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,799.-
05-07 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
ราคา 9,999.-
28-30 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
ราคา 10,500.-
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19

ID : 25372

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 9,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก