Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 105 รายการ

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-PYOBS001 แอ่วเมืองเหนือ ม่วนใจ๋ พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน (280319)


THG1-BUS-TH-24JAN-28MAR19

ID : 25824

ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ
ล่องเรือกว๊านพะเยา-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง
ชมงาช้างดำ-วัดช้างค้ำ-แพะเมืองผี
พระธาตุแช่แห้ง-บ้านวงศ์บุรี
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 มกราคม 2562
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
07-10,14-17,21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 
07-10,14-17,21-24,28-31 มีนาคม 2562
ราคา 6,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4600.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-KRIBS001 เมืองสวรรค์ตะวันตก สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน (300319)


THG1-BUS-TH-19JAN-30MAR19

ID : 25825

กาญจนบุรี-น้ำพุร้อนหินดาด
ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น
สังขละบุรี-สะพานมอญ-เมืองบาดาล
เจดีพุทธคยา-วัดวังก์วิเวการาม
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,600 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-20,26-27 มกราคม 2562
02-03,09-10,16-17,23-24 กุมภาพันธ์ 2562
02-03,09-10,16-17,23-24,30-31 มีนาคม 2562
ราคา 4,600.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-THABS001 “รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัย 2 วัน 1 คืน (300319)


THG1-BUS-TH-19JAN-30MAR19

ID : 25826

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดพิพัฒน์มงคล -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำบ้านหาดเสี้ยว 
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-20,26-27 มกราคม 2562
02-03,09-10,16-17,23-24 กุมภาพันธ์ 2562
02-03,09-10,16-17,23-24,30-31 มีนาคม 2562 
ราคา 4,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-UTHBS002 ชมทะเลบัวแดง-อุดรธานี 4 วัน 2 คืน (280319)


THG1-BUS-TH-24JAN-28MAR19

ID : 25827

วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อน
อุทยานภูพระบาท-หอนางอุษา-ตลาดผ้านาข่า
หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-วัดโพธิ์สมภรณ์
ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน-ชมทะเลบัวแดง
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 มกราคม 2562
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
7-10,14-17,21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
7-10,14-17,21-24,28-31 มีนาคม 2562
ราคา 6,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6200.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-LEIBS001 เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-BUS-TH-18JAN-29MAR19

ID : 25828

วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน
ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด
อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20,25-27 มกราคม 2562 
01-03,08-10,15-17,22-24 กุมภาพันธ์ 2562
01-03,08-10,15-17,22-24,29-31 มีนาคม 2562
ราคา 6,200.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-UTHBS001 เยือนถิ่นอีสาน..ตามฮอยพญานาค อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน 2 คืน (280319)


THG1-BUS-TH-24JAN-28MAR19

ID : 25829

อุดรธานี-ศาลหลักเมืองอุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า
ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน-วัดโพธิ์สมภรณ์
ตลาดผ้าบ้านนาข่า-คำชะโนด-วัดป่าภูก้อน
พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว-วัดผาตากเสื้อ
ทางเดินกระจก Sky Walk-หนองคาย-ท่าเสด็จ
วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 มกราคม 2562
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
07-10,14-17,21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
07-10,14-17,21-24,28-31 มีนาคม 2562 
ราคา 6,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 5900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TM-TAKBS001 ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-BUS-TH-18JAN-29MAR19

ID : 25830

ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก
วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล
กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม-เที่ยวแม่สอด-เมียวดี
ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20-25-27 มกราคม 2562 
01-03,08-10,15-17,22-24 กุมภาพันธ์ 2562
01-03,08-10,15-17,22-24,29-31 มีนาคม 2562
ราคา 5,900.-
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
เริ่มต้น 8400.-

ทัวร์บาหลี : คลับเมดบาหลี อินโดนีเซีย 3 วัน 2 คืน (แพ็คเกจห้องพักอย่างเดียว)(Booking By 280219)


THCM-PKG-ID-12MAR-12APR19

ID : 25846

กรุงเทพฯ-บาหลี
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,400-16,800 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 MAR – 12 APR 19
 
*รายละเอียดโปรแกรม รูปแบบห้องพักและราคา คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์*
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (230419)


THV4-SL-TW-24JAN-23APR19

ID : 25889

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 - 27 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
13 - 16 ก.พ. 62
14 - 17 ก.พ. 62
17 - 20 ก.พ. 62
20 - 23 ก.พ. 62
21 - 24 ก.พ. 62
24 - 27 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
03 - 06 มี.ค. 62
06 - 09 มี.ค. 62
10 - 13 มี.ค. 62
13 - 16 มี.ค. 62
ราคา 10,555.-
17 - 20 มี.ค. 62
20 - 23 มี.ค. 62
24 - 27 มี.ค. 62
27 - 30 มี.ค. 62
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
02 - 05 เม.ย. 62
23 - 26 เม.ย. 62
ราคา 11,777.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (280619)


THZ1-FD-VN-26JAN-28JUN19

ID : 25995

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
หมู่บ้านก๊าตก๊าต -หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
26 – 28 มกราคม 2562
ราคา 10,999.-
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
05 – 07 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
12 – 14 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD15 GO ON BANA HILLS 4D3N (270319)


THZ1-VZ-VN-7FEB-27MAR19

ID : 25997

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101-ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค -สะพานสีทอง
เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-วัดหลินอึ๋ง
หาดมีเค – ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 06 มีนาคม 2562
12 – 15 มีนาคม 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
02 – 05 มีนาคม 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 12,999.-
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : BZCKG02 T-SUD CHONGQING SMART DEAL 3D2N (280619)


THZ1-WE-CN-22FEB-28JUN19

ID : 26024

ฉงชิ่ง – หวู่หลง
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
14 – 16 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
01 – 03 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
19 – 21 เมษายน 2562
03 – 05 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 07 เมษายน 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
15 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD012 มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน (300319)


THG1-FD-HK-22FEB-30MAR19

ID : 26028

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
23-25 กุมภาพันธ์ 2562
01-03 มีนาคม 2562
02-04 มีนาคม 2562
08-10 มีนาคม 2562
09-11 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
16-18 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
23-25 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
31 มี.ค.-01 เม.ย.62
ราคา 8,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX008 SUMMER IN MACAO 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-NX-HK-1-29MAR19

ID : 26029

มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอหวู่-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,888-8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 มี.ค. 62  
07-09 มี.ค. 62  
14-16 มี.ค. 62  
21-23 มี.ค. 62  
23-25 มี.ค. 62  
28-30 มี.ค. 62  
ราคา 7,888.-
01-03 มี.ค. 62  
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62  
ราคา 8,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW06-SL SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (240319)


THP3-SL-VN-3FEB-24MAR19

ID : 26048

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง-น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)
ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 ก.พ. 62
10-13 ก.พ. 62
ราคา 10,999.-
17-20 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
ราคา 9,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก