Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 84 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24536

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,888.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
12-14 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
08-10 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (170119)


THH13-HX-HK-15OCT18-17JAN19

ID : 24570

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 8,999.-
15-18 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
02-05 พฤศจิกายน 2561
09-12 พฤศจิกายน 2561
16-19 พฤศจิกายน 2561
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
ราคา 9,999.-
27-30 ตุลาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (200119)


THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19

ID : 24571

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 6,999.-
14-17 ตุลาคม 2561
15-18 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
ราคา 7,999.-
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (200119)


THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19

ID : 24572

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์  – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ -เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 ตุลาคม 2561
27-30 ตุลาคม 2561
01-04 พฤศจิกายน 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 9,999.-
22-25 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
02-05 พฤศจิกายน 2561
09-12 พฤศจิกายน 2561
16-19 พฤศจิกายน 2561
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
ราคา 10,999.-
14-17 ตุลาคม 2561
15-18 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-15NOV-28MAR19

ID : 24573

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 6,999.-
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
19-22 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
11-14 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561
18-21 ธันวาคม 2561
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
13-16 กุมภาพันธ์  2562
14-17 กุมภาพันธ์  2562
20-23 กุมภาพันธ์  2562
21-24 กุมภาพันธ์  2562
13-16 มีนาคม  2562
14-17 มีนาคม  2562
20-23 มีนาคม  2562
21-24 มีนาคม  2562
ราคา 7,999.-
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
03-06 ธันวาคม 2561
04-07 ธันวาคม 2561
10-13 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
17-20 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
08-11 มกราคม 2562
09-12 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
29-31 มกราคม 2562
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์  2562
24-27 กุมภาพันธ์  2562
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม  2562
06-09 มีนาคม  2562
07 - 10 มีนาคม  2562
10-13 มีนาคม  2562
17-20 มีนาคม  2562
24-28 มีนาคม  2562
27-30 มีนาคม  2562
28-31 มีนาคม  2562
ราคา 8,999.-
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (270319)


THS17-HX-HK-5DEC18-27MAR19

ID : 24722

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง Citygate Outlet
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
09 – 12 มกราคม 2562
16 – 19 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
06 – 09 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 9997.-

ทัวร์พม่า : RGN03-FD MYANMAR SAVER (ดอนเมือง) ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (230319)


THP19-SL-MM-19JAN-23MAR19

ID : 24725

ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี
สายการบิน : AIR ASIA (FD) / THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 21 มกราคม 2562 SL
26 - 28 มกราคม 2562 SL
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 SL
16 - 18 มีนาคม 2562 SL
23 - 25 มีนาคม 2562 SL
ราคา 9,997.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 9997.-

ทัวร์พม่า : RGN03-UB MYANMAR SAVER (สุวรรณภูมิ) ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (300319)


THP19-UB-MM-4JAN-30MAR19

ID : 24726

ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)
เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองหงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี
สายการบิน : MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 06 มกราคม 2562
05 - 07 มกราคม 2562
11 - 13 มกราคม 2562
12 - 14 มกราคม 2562
18 - 20 มกราคม 2562
25 - 27 มกราคม 2562
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 -25 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 03 มีนาคม 2562
02 - 04 มีนาคม 2562
08 - 10 มีนาคม 2562
09 - 11 มีนาคม 2562
15 - 17 มีนาคม 2562
22 - 23 มีนาคม 2562
23 - 25 มีนาคม 2562
29 - 31 มีนาคม 2562
30 มีนาคม -01 เมษายน 2562
ราคา 9,997.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-FD32-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี 3D3N (311218)


THH3-FD-VN-26OCT-31DEC18

ID : 24748

หมู่บ้านแกะสลักหิน – ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง       
บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge
แฟนตาซีพาร์ค-วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 พฤศจิกายน 2561
19-21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 7,999.-
29-31 ตุลาคม 2561
12-14 พฤศจิกายน 2561
26-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 8,999.-
28-30 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 1 พ.ย.61
31 ต.ค. – 2 พ.ย.61
4-6 พฤศจิกายน 2561
6-8 พฤศจิกายน 2561
7-9 พฤศจิกายน 2561
11-13 พฤศจิกายน 2561
13-15 พฤศจิกายน 2561
14-16 พฤศจิกายน 2561
18-20 พฤศจิกายน 2561
20-22 พฤศจิกายน 2561
21-23 พฤศจิกายน 2561
25-27 พฤศจิกายน 2561
27-29 พฤศจิกายน 2561
28-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,999.-
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
1-3 พฤศจิกายน 2561
2-4 พฤศจิกายน 2561
3-5 พฤศจิกายน 2561
8-10 พฤศจิกายน 2561
9-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
15-17 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
22-24 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย.-1 ธ.ค.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
1-3 ธันวาคม 2561
2-4 ธันวาคม 2561
3-5 ธันวาคม 2561
6-8 ธันวาคม 2561
9-11 ธันวาคม 2561
10-12 ธันวาคม 2561
11-13 ธันวาคม 2561
12-14 ธันวาคม 2561
13-15 ธันวาคม 2561
16-18 ธันวาคม 2561
17-19 ธันวาคม 2561
18-20 ธันวาคม 2561
19-21 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
4-6 ธันวาคม 2561
5-7 ธันวาคม 2561
7-9 ธันวาคม 2561
8-10 ธันวาคม 2561
24-26 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
25-27 ธันวาคม 2561
26-28 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 17,999.-
30 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9876.-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอน บาน่าฮิลล์ 4D3N (230119)


THH3-VZ-VN-17NOV18-23JAN19

ID : 24749

บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge 
แฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน
เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้
พระราชวังไดนอย-ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา)
หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน
วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,876-12,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พฤศจิกายน 2561
24-27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,876.-
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
ราคา 10,987.-
27-30 ธันวาคม 2561
ราคา 12,987.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์มาเก๊า : EASY STAR เที่ยวครบ 3 เมือง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (301218)


THZ2-FD-HK-3NOV-30DEC18

ID : 24800

มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-THE VENETIAN RESORT
จูไห่-เซินเจิ้น-ชมหยก Minerial Museum
ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
ราคา 9,900.-
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 10,900.-
07-09 ธันวาคม 61
ราคา 11,900.-
09-11   ธันวาคม 61
ราคา 12,900.-
28-30   ธันวาคม 61
29-31   ธันวาคม 61
ราคา 13,900.-
30 ธันวาคม-1 มกราคม 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 4999.-

ทัวร์พม่า : BT-JT01 ย่างกุ้ง ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง (260319)


THB11-SL-MM-13NOV18-26MAR19

ID : 24803

ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62
ราคา 4,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7876.-

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B04 HAPPY HONGKONG SHENZHEN แถมกระเช้านองปิง 3D2N (301218)


THH3-FD-HK-1NOV-30DEC18

ID : 24820

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – Citygate Outlet – เซินเจิ้น 
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้าน
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดสามเซียน&วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,876-19,876 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2561
ราคา 7,876.-
15-17 พฤศจิกายน 2561
22-24 พฤศจิกายน 2561
ราคา 8,876.-
01-03 พฤศจิกายน 2561
12-14 พฤศจิกายน 2561
06-08 ธันวาคม 2561
10-12 ธันวาคม 2561
13-15 ธันวาคม 2561
ราคา 9,876.-
07-09 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 11,876.-
21-23 ธันวาคม 2561
27-29 ธันวาคม 2561
ราคา 12,876.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 13,876.-
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 16,876.-
30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 19,876.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3678.-

ทัวร์พม่า : RGN-PM01-SL Pray Myanmar ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (280319)


THP3-SL-MM-12NOV18-28MAR19

ID : 24827

ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,678 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12พ.ย.61
13พ.ย.61
14พ.ย.61
15พ.ย.61
21พ.ย.61
22พ.ย.61
28พ.ย.61
29พ.ย.61
6ธ.ค.61
11ธ.ค.61
12ธ.ค.61
13ธ.ค.61
19ธ.ค.61
20ธ.ค.61
24ธ.ค.61
25ธ.ค.61
26ธ.ค.61
27ธ.ค.61
7ม.ค.62
8ม.ค.62
9ม.ค.62
10ม.ค.62
14ม.ค.62
15ม.ค.62
16ม.ค.62
23ม.ค.62
24ม.ค.62
30ม.ค.62
31ม.ค.62
11ก.พ.62
12ก.พ.62
13ก.พ.62
14ก.พ.62
21ก.พ.62
25ก.พ.62
26ก.พ.62
27ก.พ.62
28ก.พ.62
4มี.ค.62
5มี.ค.62
6มี.ค.62
7มี.ค.62
11มี.ค.62
12มี.ค.62
13มี.ค.62
14มี.ค.62
18มี.ค.62
19มี.ค.62
20มี.ค.62
21มี.ค.62
25มี.ค.62
26มี.ค.62
27มี.ค.62
28มี.ค.62
ราคา 3,678.-
5ธ.ค.61
10ธ.ค.61
ราคา 4,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์พม่า : RGN-SM01-SL SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (260319)


THP3-SL-MM-5NOV18-26MAR19

ID : 24829

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-06 พ.ย. 61
12-13 พ.ย. 61
13-14 พ.ย. 61
19-20 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
26-27 พ.ย. 61
27-28 พ.ย. 61
11-12 ธ.ค. 61
17-18 ธ.ค. 61
18-19 ธ.ค. 61
24-25 ธ.ค. 61
25-26 ธ.ค. 61
07-08 ม.ค. 62
08-09 ม.ค. 62
14-15 ม.ค. 62
15-16 ม.ค. 62
21-22 ม.ค. 62
22-23 ม.ค. 62
28-29 ม.ค. 62
11-12 ก.พ. 62
12-13 ก.พ. 62
25-26 ก.พ. 62
26-27 ก.พ. 62
04-05 มี.ค. 62
05-06 มี.ค. 62
11-12 มี.ค. 62
12-13 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
19-20 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
26-27 มี.ค. 62
ราคา 6,999.-
03-04 ม.ค. 62
ราคา 7,555.-
10-11 ธ.ค. 61
19-20 ก.พ. 61
ราคา 8,555.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก