Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 105 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZSGN04 DALAT CARNIWOW 3D 2N (270319)


THZ1-VZ-VN-1DEC18-27MAR19

ID : 25077

เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-นั่งรถราง ROLLER COASTER
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
สวนดอกไฮเดรนเยีย-สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน-สถานีรถไฟเก่า
วัดหลิงเฝือก-โบสถ์รูปไก่-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 ธันวาคม 2561
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
09 – 11 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
16 – 18 มกราคม 2562
18 – 20 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
23 – 25 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
13 – 15 มีนาคม 2562
20 – 22 มีนาคม 2562
27 – 29 มีนาคม 2562
ราคา 8,999.-
01 – 03 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
19 – 21 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
26 – 28 ธันวาคม 2561
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
09 - 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22  - 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
05 – 07 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 11,999.-
28 - 30 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
29 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์กัมพูชา : CBD02 พนมเปญ 2วัน 1คืน (230319)


THA7-QD-KH-8DEC18-23MAR19

ID : 25079

พนมเปญ-พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์
วัดพระแก้ว-ตวลสะแลง-ทุ่งสังหาร-วัดพนม
สายการบิน : JC INTERNATIONAL AIRLINES (QD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8 – 9 DEC 2561
15-16 DEC 2561
22-23 DEC 2561
29-30 DEC 2561
5-6 JAN 2562
12-13 JAN 2562
19-20 JAN 2562
26-27 JAN 2562
9-10 FEB 2562
16-17 FEB 2562
23-24 FEB 2562
9-10 MAR 2562
16-17 MAR 2562
23-24 MAR 2562
ราคา 7,999.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19

ID : 25080

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 ม.ค 62
9-10 มี.ค 62
23-24 มี.ค 62
30-31 มี.ค 62
ราคา 7,999.-
22-23 ธ.ค 61
18-19 ก.พ 62
4-5 พ.ค 62
18-19 พ.ค 62
25-26 พ.ค 62
ราคา 8,555.-
6-7 เม.ย 62
ราคา 9,555.-
9 – 10 ธ.ค 61
ราคา 9,999.-
29 – 30 ธ.ค 61
30 – 31 ธ.ค 61
31ธ.ค – 1ม.ค 62
13-14 เม.ย 62
14-15 เม.ย 62
15-16 เม.ย 62
ราคา 10,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT02-FD FANTASTIC VIETNAM ฮานอย–ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25339

ฮานอย – ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง   
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 10,500.-
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 10,900.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 11,500.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 11,900.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
ราคา 13,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25340

ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-12,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 8,900.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 9,500.-
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 9,900.-
31 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,999.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 10,500.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 10,900.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
30 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
ราคา 12,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9500.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW01-FD SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (250519)


THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19

ID : 25341

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 ธ.ค. 61
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,500.-
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
ราคา 9,999.-
31 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 10,500.-
17-19 พ.ค. 62
ราคา 10,900.-
06-08 เม.ย. 62
ราคา 11,500.-
29-31 ธ.ค. 61
ราคา 12,500.-
30 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT01-SL FANTASTIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (290319)


THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19

ID : 25342

ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World -ไนท์มาเก็ตฮาลอง
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,900.-
03-05 ธ.ค. 61
10-12 ธ.ค. 61
08-10 ก.พ. 62
ราคา 9,999.-
07-09 ธ.ค. 61
ราคา 10,900.-
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 11,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9500.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW02-SL SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (290319)


THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19

ID : 25343

ฮานอย – ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ถนน 36 สายเก่า-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน-วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
ราคา 9,500.-
08-10 ก.พ. 62
ราคา 9,800.-
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 10,900.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 9799.-

ทัวร์พม่า : RGN-LM02-FD LIKE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (300319)


THP3-FD-MM-15DEC18-30MAR19

ID : 25360

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนเจ๊าทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี
วัดพระหินอ่อน – โรงช้างเผือก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,799-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
11-13 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
ราคา 9,799.-
05-07 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
ราคา 9,999.-
28-30 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
ราคา 10,500.-
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19

ID : 25372

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 9,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK001 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (300319)


THH5-CX-HK-11JAN-30MAR19

ID : 25498

ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอหวู่-ร้านผ้าไหม ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ-จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์
ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3D
วัดแชกงหมิว –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
2-4 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24  มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3993.-

ทัวร์พม่า : FT-RGN DD01D เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 1 วันเต็ม (120319)


THF4-DD-MM-9JAN-12MAR19

ID : 25584

ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ
พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 ม.ค.62
14 ม.ค.62
15 ม.ค.62
16 ม.ค.62
22 ม.ค.62
23 ม.ค.62
26 ม.ค.62
29 ม.ค.62
30 ม.ค.62
05 ก.พ.62
06 ก.พ.62
12 ก.พ.62
13 ก.พ.62
20 ก.พ.62
26 ก.พ.62
27 ก.พ.62
12 มี.ค.62
ราคา 3,993.-
 
*โปรแกรม One Day Trip*
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : WOW WOW! Taiwan 9,999 (270319)


THV4-SL-TW-13JAN-27MAR19

ID : 25588

อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง 
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,111 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
26 ก.พ.-01 มี.ค. 62
03-06 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
ราคา 10,555.-
17-20 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคา 11,111.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (220319)


THB11-VZ-VN-11JAN-22MAR19

ID : 25605

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ก.พ.62-03 ก.พ.62
08 ก.พ.62-10 ก.พ.62
15 มี.ค.62-17 มี.ค.62
ราคา 8,900.-
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
15 ก.พ.62-17 ก.พ.62
22 ก.พ.62-24 ก.พ.62
01 มี.ค.62-03 มี.ค.62
08 มี.ค.62-10 มี.ค.62
22 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 9,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S02) ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน (260419)


THF5-SL-TW-18JAN-26APR19

ID : 25668

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 JAN 19
25 – 28 JAN 19
ราคา 8,888.-
02 – 05 MAR 19
09 -  12 MAR 19
16 – 19 MAR 19
23 – 26 MAR 19
30 MAR-02 APR 19
20 – 23 APR 19
26 – 29 APR 19
ราคา 10,999.-
06 – 09 APR 19
ราคา 11,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก