Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 105 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : SXC13 ฮอยอัน เรารักกัน ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (290319)


THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19

ID : 24236

ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง-กระเช้าบานาฮิลล์
สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
วัดลินห์อึ๋ง  - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พ.ย 61
17-19 พ.ย 61
ราคา 8,999.-
27-29 ต.ค 61
3-5 พ.ย 61
ราคา 9,999.-
20-22 ต.ค 61
21-23 ต.ค 61
26-28 ต.ค 61
2-4 พ.ย 61
9-11 พ.ย 61
16-18 พ.ย 61
23-25 พ.ย 61
24-26 พ.ย 61
7-9 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
21-23 ธ.ค 61
22-24 ธ.ค 61
1-3 ก.พ 62
15-17 ก.พ 62
16-18 ก.พ 62
22-24 ก.พ 62
8-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
ราคา 10,555.-
19-21 ต.ค 61
8-10 ธ.ค 61
9-11 ธ.ค 61
8-10 ก.พ 62
17-19 ก.พ 62
ราคา 11,555.-
28-30 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค 62
ราคา 13,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD08 SURPRISE BANAHILLS 3D2N BY VZ (300319)


THZ1-VZ-VN-24OCT18-30MAR19

ID : 24259

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค-หาดหมีเคว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 พฤศจิกายน 2561
14 – 16 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 มกราคม 2562
16 – 18 มกราคม 2562
23 – 25 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 1 ก.พ.62
ราคา 9,999.-
24 – 26 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 2 พ.ย.61
21 – 23 พฤศจิกายน 2561
28 – 30 พฤศจิกายน 2561
12 – 14 ธันวาคม 2561
19 - 21ธันวาคม 2561
12 – 14 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
13 – 15 มีนาคม 2562
20 – 22 มีนาคม 2562
27 – 29 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 10,999.-
27 – 29 ตุลาคม 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 1 มี.ค.62
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
05 – 07 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
26 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (230519)


THZ1-FD-HK-10JAN-23MAY19

ID : 24298

มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น
Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 มกราคม 2562
ราคา 9,999.-
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
18 – 21 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
14-  17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย.62
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
04 – 07 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (270319)


THS17-HX-HK-5DEC18-27MAR19

ID : 24722

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง Citygate Outlet
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
09 – 12 มกราคม 2562
16 – 19 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
06 – 09 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 4999.-

ทัวร์พม่า : BT-JT01 ย่างกุ้ง ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง (260319)


THB11-SL-MM-13NOV18-26MAR19

ID : 24803

ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62
ราคา 4,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3678.-

ทัวร์พม่า : RGN-PM01-SL Pray Myanmar ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (280319)


THP3-SL-MM-12NOV18-28MAR19

ID : 24827

ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,678 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 พ.ย.61
13 พ.ย.61
14 พ.ย.61
15 พ.ย.61
21 พ.ย.61
22 พ.ย.61
28 พ.ย.61
29 พ.ย.61
6 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
12 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61
24 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61
7 ม.ค.62
8 ม.ค.62
9 ม.ค.62
10 ม.ค.62
14 ม.ค.62
15 ม.ค.62
16 ม.ค.62
23 ม.ค.62
24 ม.ค.62
30 ม.ค.62
31 ม.ค.62
11 ก.พ.62
12 ก.พ.62
13 ก.พ.62
14 ก.พ.62
21 ก.พ.62
25 ก.พ.62
26 ก.พ.62
27 ก.พ.62
28 ก.พ.62
4 มี.ค.62
5 มี.ค.62
6 มี.ค.62
7 มี.ค.62
11 มี.ค.62
12 มี.ค.62
13 มี.ค.62
14 มี.ค.62
18 มี.ค.62
19 มี.ค.62
20 มี.ค.62
21 มี.ค.62
25 มี.ค.62
26 มี.ค.62
27 มี.ค.62
28 มี.ค.62
ราคา 3,678.-
5 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61
ราคา 4,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์พม่า : RGN-SM01-SL SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (260319)


THP3-SL-MM-5NOV18-26MAR19

ID : 24829

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-06 พ.ย. 61
12-13 พ.ย. 61
13-14 พ.ย. 61
19-20 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
26-27 พ.ย. 61
27-28 พ.ย. 61
11-12 ธ.ค. 61
17-18 ธ.ค. 61
18-19 ธ.ค. 61
24-25 ธ.ค. 61
25-26 ธ.ค. 61
07-08 ม.ค. 62
08-09 ม.ค. 62
14-15 ม.ค. 62
15-16 ม.ค. 62
21-22 ม.ค. 62
22-23 ม.ค. 62
28-29 ม.ค. 62
11-12 ก.พ. 62
12-13 ก.พ. 62
25-26 ก.พ. 62
26-27 ก.พ. 62
04-05 มี.ค. 62
05-06 มี.ค. 62
11-12 มี.ค. 62
12-13 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
19-20 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
26-27 มี.ค. 62
ราคา 6,999.-
03-04 ม.ค. 62
ราคา 7,555.-
10-11 ธ.ค. 61
19-20 ก.พ. 61
ราคา 8,555.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์พม่า : RGN-MW01-B-SL MAKE A WISH MYANMAR 2 วัน (260319)


THP3-SL-MM-5NOV18-26MAR19

ID : 24834

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-06 พ.ย. 61
12-13 พ.ย. 61
13-14 พ.ย. 61
19-20 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
26-27 พ.ย. 61
27-28 พ.ย. 61
29-30 พ.ย. 61
11-12 ธ.ค. 61
17-18 ธ.ค. 61
18-19 ธ.ค. 61
24-25 ธ.ค. 61
25-26 ธ.ค. 61
07-08 ม.ค. 62
08-09 ม.ค. 62
14-15 ม.ค. 62
15-16 ม.ค. 62
22-23 ม.ค. 62
29-30 ม.ค. 62
11-12 ก.พ. 62
12-13 ก.พ. 62
25-26 ก.พ. 62
26-27 ก.พ. 62
04-05 มี.ค. 62
05-06 มี.ค. 62
11-12 มี.ค. 62
12-13 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
19-20 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
26-27 มี.ค. 62
ราคา 6,999.-
03-04 ม.ค. 62
ราคา 7,500.-
04-05 ธ.ค. 61
10-11 ธ.ค. 61
19-20 ก.พ. 62
ราคา 8,500.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6996.-

ทัวร์พม่า : FT-RGN SL02D เที่ยวฟิน อิ่มบุญ MYANMAR เที่ยวพม่า 2 วันเต็ม (240319)


THF4-SL-MM-16DEC18-24MAR19

ID : 24838

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,996-7,997 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-17 ธ.ค.61
13-14 ม.ค.62
20-21 ม.ค.62
03-04 ก.พ.62
10-11 ก.พ.62
10-11 มี.ค.62
17-18 มี.ค.62
24-25 มี.ค.62
ราคา 6,996.-
23-24 ธ.ค.61
17-18 ก.พ.62
24-25 ก.พ.62
ราคา 7,997.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3889.-

ทัวร์พม่า : FT-RGN SL01D เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 1 วันเต็ม (260219)


THF4-SL-MM-12DEC18-26FEB19

ID : 24847

ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ
พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 3,889-4,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
05 ม.ค.62
05 ก.พ.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
ราคา 3,889.-
19 ก.พ.62
ราคา 4,889.-
 
*โปรแกรม One Day Trip*
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์มาเลเซีย : THE FLASH MALAYSIA 3 DAYS (280619)


THS12-MH-MY-16NOV18-28JUN19

ID : 24934

กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู-ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20 JAN 19
14-16 JUN 19
ราคา 6,999.-
16-18 NOV 18
11-13 JAN 19
25-27 JAN 19
15-17 FEB 19
22-24 FEB 19
2-4 MAR  19
9-11 MAR 19
23-25 MAR 19
30 MAR – 1 APR 19
20-22 APR 19
26-28 APR 19
27-29 APR 19
3-5 MAY 19
4-6 MAY 19
10-12 MAY 19
24-26 MAY 19
21-23 JUN 19
28-30 JUN 19
ราคา 7,999.-
5-7 APR 19
17-19 MAY 19
ราคา 8,999.-
28-30 DEC 18
29-31 DEC 18
6-8 APR 19
11-13 APR 19
18-20 MAY 19
ราคา 9,999.-
8-10 DEC 18
1-3 JAN 19
12-14 APR 19
14-16 APR 19
ราคา 10,999.-
30 DEC 18-1 JAN 19
31 DEC 18-2 JAN 19
13-15 APR 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์มาเลเซีย : Hilight Of Malaysia 4 Days (170519)


THS12-SL-MY-7DEC18-17MAY19

ID : 24935

ปีนัง-คาเมรอนไฮแลนด์
เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL) / MALINDO AIR (OD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 FEB-1 MAR 19
ราคา 8,999.-
13-16 DEC 18
20-23 DEC 18
20-23 DEC 18
14-17 FEB 19
7-10 MAR 19
14-17 MAR 19
21-24 MAR 19
28-31 MAR 19
 18-21 APR 19
25-28 APR 19
2-5 MAY 19
ราคา 9,999.-
7-10 DEC 18
27-30 DEC 18
28-31 DEC 18
9-12 MAY 19
17-20 MAY 19
ราคา 10,999.-
31 DEC 18-3 JAN 19
5-8 APR 19
11-14 APR 19
ราคา 11,999.-
29 DEC 18-1 JAN 19
30 DEC 18-2 JAN 19
12-15 APR 19
13-16 APR 19
ราคา 12,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SCOOT AWESOME (121019)


THS12-TR-SG-8MAR-12OCT19

ID : 24937

ไชน่าทาวน์- Garden By The Bay
Marina Bay Sands-Duty Free Shop
ช็อปปิ้ง Orchard
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 MAR 19
15-17 MAR 19
ราคา 9,999.-
6-8 APR 19
10-12 AUG 19
ราคา 11,999.-
12-14 APR 19
13-15 APR 19
14-16 APR 19
27-29 JUL 19
12-14 OCT 19
ราคา 12,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (280419)


THS12-SL-SG-11JAN-28APR19

ID : 24946

เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 JAN 19
17-19 JAN 19
24-26 FEB 19
6-8 MAR 19
20-22 MAR 19
ราคา 9,999.- (Option A) / 11,999.- (Option B)
12-14 JAN 19
18-20 JAN 19
19-21 JAN 19
25-27 JAN 19
26-28 JAN 19
1-3 FEB 19
2-4 FEB 19
15-17 FEB 19
16-18 FEB 19
22-24 FEB 19
23-25 FEB 19
1-3 MAR 19
2-4 MAR 19
3-5 MAR 19
7-9 MAR 19
8-10 MAR 19
9-11 MAR 19
10-12 MAR 19
14-16 MAR 19
15-17 MAR 19
16-18 MAR 19
17-19 MAR 19
21-23 MAR 19
22-24 MAR 19
23-25 MAR 19
24-26 MAR 19
28-30 MAR 19
29-31 MAR 19
30 MAR-1 APR 19
18-20 APR 19
19-21 APR 19
20-22 APR 19
21-23 APR 19
25-27 APR 19
26-28 APR 19
27-29 APR 19
28-30 APR 19
ราคา 10,999.- (Option A) / 12,999.- (Option B)
15-17 APR 19
ราคา 12,999.- (Option A) / 14,999.- (Option B)
06-08 APR 19
11-13 APR 19
12-14 APR 19
ราคา 13,999.- (Option A) / 15,999.- (Option B)
7-9 FEB 19
8-10 FEB 19
9-11 FEB 19
13-15 APR 19
14-16 APR 19
ราคา 14,999.- (Option A) / 16,999.- (Option B)
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN26 เวียดนามใต้ มุยเน่-ดาลัท 3 วัน 2 คืน (230319)


THJ6-VZ-VN-21DEC18-23MAR19

ID : 24981

ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่-สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
ราคา 9,999.-
21-23 ธ.ค.61
04-06 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
02-04 ก.พ.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
ราคา 10,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก