Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ลดราคา

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (271018)


THZ1-CX-HK-1MAR-27OCT18

ID : 20230

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
01 – 04 กันยายน 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
15 - 18 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 1
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 2
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 1
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 2
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 1
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 2
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 1
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 2
26 - 29 พฤษภาคม 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 1
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 2
16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 1
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 2
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 1
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 2
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 1
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 2
06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 1
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 2
04 - 07 สิงหาคม 2561
17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21  สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 1
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 2
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 1
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 2
14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 1
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 2
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 1
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 2
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 15,999.-
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 1
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 1
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 2
28 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 2
11 - 14 สิงหาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 1
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 2
ราคา 17,999.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 - 16 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT23 ALL STAR LAVENDER 4D3N (021018)


THZ1-XJ-JP-7JUN-2OCT18

ID : 20522

นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  - ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ) 
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
09-12 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
14-17 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
16-19 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
21-24 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
23-26 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ราคา22,999
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 ราคา22,999
05-08 กรกฎาคม 2561 ราคา22,999
07-10 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
12-15 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
14-17 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
19-22 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
21-24 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
25-28 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
26-29 กรกฎาคม 2561 ราคา24,999
02-05 สิงหาคม 2561 ราคา22,999
04-07 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
16-19 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
18-21 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
23-26 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
25-28 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ราคา23,999
06-09 กันยายน 2561 ราคา22,999
08-11 กันยายน 2561 ราคา19,999
13-16 กันยายน 2561 ราคา22,999
15-18 กันยายน 2561 ราคา22,999
20-23 กันยายน 2561 ราคา22,999
22-25 กันยายน 2561 ราคา22,999
27-30 กันยายน 2561 ราคา22,999
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 ราคา23,999
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33888.-

ทัวร์ตุรกี : TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน (211118)


THB12-TK-TR-17MAY-21NOV18

ID : 21215

ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช
อิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่า - มัสยิด Grand Mosque
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย - ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย
คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - กรุงอังการา
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Candy Shop - ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 33,888 - 36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 24 May 2018 
ราคา 33,888.-
18 - 25 Jul 2018 
22 - 29 Aug 2018 
12 - 19 Sep 2018 
ราคา 34,888.-
29 May - 05 Jun 2018 
31 May - 07 Jun 2018 
13 - 20 Jun 2018 
27 Jun - 04 Jul 2018 
29 Aug - 05 Sep 2018 
26 Sep - 03 Oct 2018 
07 - 14 Nov 2018 
21 - 28 Nov 2018 
ราคา 35,888.-
08 - 15 Aug 2018 
10 - 17 Oct 2018 
17 - 24 Oct 2018 
24 - 31 Oct 2018 
ราคา 36,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์จีน : CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERRITAGE 6D4N (080818)


THZ1-TG-CN-21JUN-8AUG18

ID : 21886

เฉินตู  – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว-เขาง้อไบ๊
ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ)
ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 26 มิถุนายน 2561
ราคา 24,888.-
26 - 31 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N (310818)


THG15-HX-HK-5JUL-31AUG18

ID : 22196

เมืองฮ่องกง – กระเช้านองปิง-พระใหญ่นองปิง
ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก – ถนนนาธาน –   ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 25 Aug 2018
ราคา 11,999.-
05 - 07 Jul 2018 
08 - 10 Jul 2018 
12 - 14 Jul 2018 
ราคา 12,999.-
06 - 08 Jul 2018 
13 - 15 Jul 2018 
19 - 21 Jul 2018 
26 - 28 Jul 2018 
02 - 04 Aug 2018 
24 - 26 Aug 2018 
30 Aug - 01 Sep 2018 
31 Aug - 02 Sep 2018 
ราคา 13,999.-
14 - 16 Jul 2018
ราคา 14,999.-
12 - 14 Aug 2018 
ราคา 15,999.-
28 - 30 Jul 2018 
ราคา 17,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 13998.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT44 TOKYO FUJI โปรกระแทกใจ 5D3N (190718)


THG15-XW-JP-14-19JUL18

ID : 22886

โตเกียว  – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค
ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่)-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ
ชงชาแบบญี่ปุ่น – โอไดบะ  – นาริตะ-วัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,998-15,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 กรกฎาคม 61
15 – 19 กรกฎาคม 61
ราคา 13,998.-
19 – 23 กรกฎาคม 61
ราคา 14,998.-
18 – 22 กรกฎาคม 61
ราคา 15,998.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HNJS4 CLASSIC SUMMER HOKKAIDO 5D3N (190718)


THH2-XJ-JP-19-23JUL18

ID : 22888

โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ
โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเป่าแก้ว-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-เมืองบิเอะ
สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –บ่อน้ำสีฟ้า – ฟุราโน่
โทมิตะฟาร์ม –มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 กรกฎาคม 2561
ราคา 23,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก