Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 30 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3CDG-CA003 EUROPE HOT PRO CA3 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (130319)


THG1-CA-EU-6-13MAR19

ID : 25471

ปารีส – ก็อง – อนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลก
โบสถ์เซนต์ปิแอร์ – โบสถ์บุรุษ – มงต์แซงต์มิเชล
แซ็ง มาโล  – ปารีส – ถนนชองป์เชลิเช – หอไอเฟล
ประตูชัย – บรัสเซล – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
เมเนเก้นพีส – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสดัมสแควร์ -โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
แฟรงค์เฟิร์ท – จตุรัสโรเมอร์
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-13, 13-20 มี.ค. 62
ราคา 45,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZCDG11 TULIP LOVER BENELUX FRANCE BELGIUM LUXEMBOURG GERMANY NETHERLANDS 8D5N (080519)


THZ1-EY-EU-20MAR-8MAY19

ID : 25336

เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ช็อง เซลิเซ่
ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท-บรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก 
เมืองลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองลิซเซ่ - เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 45,999-59,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 27 มีนาคม 2562
ราคา 45,999.-
26 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
01 - 08 พฤษภาคม 2562
08 - 15 พฤษภาคม 2562
ราคา 48,999.-
05 - 12 เมษายน 2562
ราคา 57,999.-
10 - 17 เมษายน 2562
ราคา 59,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC14 BELIEVE EAST EUROPE 8D5N (170319)


THZ1-QR-EU-3DEC18-17MAR19

ID : 24899

เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง-เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท-เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-จตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-เมืองปราก
ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองปราก
ปราสาทปราก-มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
เมืองเวียนนา-ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวัง เบลวีเดียร์-พระราชวังฮอฟบวร์ค
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 45,999-48,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 10 มีนาคม 2562
17 - 24 มีนาคม 2562
ราคา 45,999.-
03 - 10 ธันวาคม 2561
10 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 48,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZAMS03 CIRCLE BENELUX NETHERLANDS GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM 7D5N (220619)


THZ1-BR-EU-24JAN-22JUN19

ID : 25337

เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ถนนไซล์
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ-ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 46,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 - 30 มกราคม 2562
ราคา 46,999.-
22 - 28 มิถุนายน 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZBRU01 SELECTED BENELUX BELGIUM NETHERLANDS GERMANY 7D4N (120619)


THZ1-TG-EU-13FEB-12JUN19

ID : 24910

เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
อะโตเมียม-จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป-ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป-โบสถ์แห่งเจ้าหญิง
เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์
ย่านบินเนนฮอฟ-หอคอยแห่งอัศวิน
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์-หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์
โบสถ์เซนต์นิโคลาส-น้ำพุแห่งความยุติธรรม
ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 48,999-52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 12 มีนาคม 2562
ราคา 48,999.-
13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 50,999.-
18 - 24 พฤษภาคม 2562
12 - 18 มิถุนายน 2562
ราคา 52,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3FRA-EK016 Wonderful Alsace And Beautiful Danube River 9 วัน 6 คืน (310519)


THG1-EK-EU-25DEC18-31MAY19

ID : 25452

แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
รีคเวียร์ - กอลมาร์ – อองกีเชม - มูว์ลูซ
เมืองลูเซิร์น - เมืองซุก - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
ฮัลสตัท – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
Parndorf Outlet -บราติสลาว่า – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Vaci Street-CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ธ.ค.61-2 ม.ค. 62
ราคา 65,900.-
23-31 ม.ค. 62
27 ก.พ.-7 มี.ค. 62
ราคา 49,900.-
6-14, 20-28 มี.ค. 62
ราคา 50,900.-
10-18 เม.ย. 62
ราคา 69,900.-
2-10 เม.ย. 62
30 เม.ย.-1 พ.ค. 62
31 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
ราคา 55,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3AMS-BR004 Windmill And The Heidelberg Castle เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (150619)


THG1-BR-EU-14MAR-15JUN19

ID : 25440

อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
โคโลญ-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-แฟรงก์เฟิร์ต
ไฮเดลเบิร์ก-ลักเซมเบิร์ก-บรัสเซลส์
อะตอมเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ
อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-53,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-20, 16-22 มี.ค. 62
ราคา 53,900.-
23-29 พ.ค. 62
6-12, 15-21 มิ.ย. 62
ราคา 49,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3CDG-CA001 EUROPE HOT PRO CA1 ฝรั่งเศส–เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (200319)


THG1-CA-EU-28NOV18-20MAR19

ID : 24438

ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช  
พระราชวังแวร์ซายน์ – เมทซ์ – สตราสบูร์ก
มหาวิหารแห่งสตราซบูร์ – กอลมาร์
อองกีเชม – รีคเวียร์ – ไฮเดลเบิร์ก 
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ 
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-52,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61
12-19, 19-26 ธ.ค. 61
ราคา 49,900.-
9-16 ม.ค. 62
6-13, 13-20, 20-27 มี.ค. 62
ราคา 52,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3CDG-CA002 EUROPE HOT PRO CA2 ฝรั่งเศส–ลักเซมเบิร์ก–เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (200319)


THG1-CA-EU-28NOV18-20MAR19

ID : 24426

ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายน์ – ลักเซมเบิร์ก 
ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท 
นูเรมเบิร์ก-แบมเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ 
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61
12-19, 19-26 ธ.ค. 61
ราคา 49,900.-
9-16 ม.ค. 62
6-13, 13-20, 20-27 มี.ค. 62
ราคา 54,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZAMS04 FLOWER FRESH BENELUX NETHERLANDS GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM 7D5N (160519)


THZ1-BR-EU-21MAR-16MAY19

ID : 25334

เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิสส์เซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป
ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ถนนไซล์
เมืองลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม - บรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก-เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแอนท์เวิร์ป
ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ-ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-62,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 49,999.-
21 - 27 มีนาคม 2562
09 - 15 พฤษภาคม 2562
11 - 17 พฤษภาคม 2562
ราคา 52,999.-
04 - 10 เมษายน 2562
ราคา 59,999.-
06 - 12 เมษายน 2562
ราคา 62,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC13 TURBO WEST EUROPE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND 8D5N (150519)


THZ1-SQ-EU-12FEB-15MAY19

ID : 24911

เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน
ปราสาท นอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย
ถนนมาเรียเทเรซ่า-หอคอยประจำเมือง
เสาอันนาเซาเลอ-หลังคาทองคำ
เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย
เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์
ปราสาทวาดุซ-มหาวิหารแห่งวาดุช
เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล-หมู่บ้านวิทซ์เนา
นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ
เมืองซูริค-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-จัตุรัสเลค ซูริค
เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
น้ำตกไรน์-เมืองลินเดา ประเทศเยอรมัน
ศาลาว่าการเมืองเก่า-เมืองอินกอลสตัทท์
อินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท-เมืองมิวนิก
ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน-โอเปร่าเฮ้าซ์
พระราชวังเก่า-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก-พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-55,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 19 มีนาคม 2562
15 - 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 49,999.-
08 - 15 เมษายน 2562
ราคา 51,999.-
12 - 19 เมษายน 2562
ราคา 55,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC12 READY EAST EUROPE 8D5N (150619)


THZ1-TG-EU-26JAN-15JUN19

ID : 24898

เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง-เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ  -เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-จตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-เมืองปราก
ปราสาทปราก-มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท-ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-62,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562
09 - 16 มีนาคม 2562
16 - 23 มีนาคม 2562
ราคา 49,999.-
23 - 30 มีนาคม 2562
ราคา 50,999.-
04 - 11 พฤษภาคม 2562
18 - 25 พฤษภาคม 2562
08 - 15 มิถุนายน 2562
15 - 22 มิถุนายน 2562
ราคา 51,999.-
13 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 52,999.-
14 - 21 เมษายน 2562
ราคา 59,999.-
09 - 16 เมษายน 2562
ราคา 61,999.-
12 - 19 เมษายน 2562
13 - 20 เมษายน 2562
ราคา 62,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3CDG-EK009 Many Thanks From Paris And Benelux ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (090519)


THG1-EK-EU-26DEC18-9MAY19

ID : 25468

ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก
เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์-โคโลญ
มหาวิหารโคโลญ-อัมสเตอร์ดัม –  หมู่บ้านกังหันลม
Red light district – ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชร - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61- 6 ม.ค. 62
ราคา 59,900.-
14-21 ก.พ. 62
16-23, 21-28, 24-31 มี.ค. 62
ราคา 55,900.-
11-18, 13-20 เม.ย. 62
ราคา 62,900.-
4-11 เม.ย. 62
19-26 เม.ย. 62
9-16 พ.ค. 62
ราคา 52,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZCDG13 TULIP FEVER BENELUX FRANCE BELGIUM LUXEMBOURG GERMANY NETHERLANDS 8D5N (050419)


THZ1-QR-EU-5-17APR19

ID : 25332

เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ช็อง เซลิเซ่
ประตูชัยนโปเลียน - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนน์
หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท  
บรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ-โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า - สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองลิสส์เซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป - เมืองอัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 52,999-55,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 14 เมษายน 2562
ราคา 52,999.-
05 - 12 เมษายน 2562
08 - 15 เมษายน 2562
10 - 17 เมษายน 2562
ราคา 55,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZBRU03 FLOWER BLOOMING BENELUX BELGIUM NETHERLANDS GERMANY 7D4N (130519)


THZ1-TG-EU-17APR-13MAY19

ID : 25328

เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - เมืองเฮก - ย่านบินเนนฮอฟ-หอคอยแห่งอัศวิน
เมืองอัมสเตอร์ดัม-เมืองลิสส์เซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ-ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส-เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท
เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ -เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 23 เมษายน 2562
04 - 10 พฤษภาคม 2562
08 - 14 พฤษภาคม 2562
13 - 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 52,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : Happy Heritage เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน (180219)


THV3-TG-EU-18-25FEB19

ID : 25045

บรัสเซลส์-บรูจจ์-อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธูร์น
ซานสคันส์-อัมสเตอร์ดัม-โคโลญจ์
บอนน์-มาชเมอเชอเลน เอ๊าท์เล็ต-เกนท์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-25 ก.พ.62
ราคา 53,500.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZCDG07 COMBO FRANCE SWISS GERMANY 8D5N (140519)


THZ1-SQ-EU-15MAR-14MAY19

ID : 25335

เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ช็อง เซลิเซ่
ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท-เมืองดิจอง
เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์
เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร
ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองกอลมาร์
เมืองไฮเดลเบิร์ก - มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,999-56,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 22 มีนาคม 2562
26 มี.ค. – 02 เม.ย.62
ราคา 55,999.-
27 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
07 – 14 พฤษภาคม 2562
14 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 56,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZCDG04 ENJOY BENELUX FR BE LUX GE NE 8D5N (230319)


THZ1-QR-EU-30DEC18-20MAR19

ID : 24906

เมืองปารีส-ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
ชองป์ เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน
หอไอเฟล-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
พระราชวังแวร์ซายส์-ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองบรูช ประเทศเบลเยี่ยม-จัตุรัสมาร์ค-หอระฆัง
จัตุรัสบรูช-ศาลาว่าการเมืองบรูช-เมืองบรัสเซลส์
อะตอมเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ
รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าของเมืองลักเซมเบิร์ก-สะพานสมัยโรมัน
ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก
พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค-อาคารรัฐสภา
โบสถ์เซนต์ ไมเคิล-ป้อมปราการสมัยโรมัน
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน-มหาวิหารโคโลญ
หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
เมืองอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,999-61,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 24 มีนาคม 2562
20 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 55,999.-
30 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2562
ราคา 61,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3BRU-TG002 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน (170519)


THG1-TG-EU-17-24MAY19

ID : 25479

บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ
ดุสเซลดอร์ฟ  – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสดัมสแควร์-หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-24 พ.ค. 62
ราคา 57,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3BRU-TG001 TULIP FESTIVAL 2019 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน (100519)


THG1-TG-EU-5APR-10MAY19

ID : 25481

บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์
โคโลญ – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – เทศกาลดอกไม้
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม 
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-73,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-12 เม.ย. 62
27 เม.ย.-4 พ.ค. 62
ราคา 69,900.-
8-15 เม.ย. 62
ราคา 73,900.-
3-10, 10 -17 พ.ค. 62
ราคา 59,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก