Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 58 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : XJ01 เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง (300319)


THT18-XJ-KR-1-30MAR19

ID : 26363

โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
ไร่สตรอว์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง
โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 มีนาคม 2562
ราคา 12,888.-
11 – 15 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
03 – 07 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 14,888.-
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : XJ02 เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2 (300519)


THT18-XJ-KR-31MAR-30MAY19

ID : 26364

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
ไร่สตรอว์เบอร์รี่-ถนนแห่งซากุระ-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ดิวตี้ฟรี-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ช็อปปิ้งย่านฮงแด-โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส- ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
05 – 09 พฤษภาคม 2562
06 – 10 พฤษภาคม 2562
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
ราคา 15,888.-
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562
01 – 05 เมษายน 2562
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,888.-
02 – 06 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 17,888.-
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 18,888.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 23,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (280219)


THH3-LJ-KR-25NOV18-28FEB19

ID : 24751

เกาะนามิ – สกี-ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี
โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,987-25,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-29 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,987.-
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
ราคา 14,987.-
06-10 มกราคม 62
13-17 มกราคม 62
20-24 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62
03-07 กุมภาพันธ์ 62
05-09 กุมภาพันธ์ 62
10-14 กุมภาพันธ์ 62
11-15 กุมภาพันธ์ 62
12-16 กุมภาพันธ์ 62
17-21 กุมภาพันธ์ 62
18-22 กุมภาพันธ์ 62
19-23 กุมภาพันธ์ 62
24-28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
ราคา 16,987.-
16-20 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
07-11 มกราคม 62
08-12 มกราคม 62
14-18 มกราคม 62
15-19 มกราคม 62
21-25 มกราคม 62
22-26 มกราคม 62
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62
29 ม.ค.-02 ก.พ. 62
01-05 กุมภาพันธ์ 62
02-06 กุมภาพันธ์ 62
06-10 กุมภาพันธ์ 62
07-11 กุมภาพันธ์ 62
08-12 กุมภาพันธ์ 62
09-13 กุมภาพันธ์ 62
13-17 กุมภาพันธ์ 62
14-18 กุมภาพันธ์ 62
15-19 กุมภาพันธ์ 62
16-20 กุมภาพันธ์ 62
20-24 กุมภาพันธ์ 62
21-25 กุมภาพันธ์ 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
23-27 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
ราคา 17,987.-
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
05-09 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
01-05 มกราคม 62
02-06 มกราคม 62
03-07 มกราคม 62
04-08 มกราคม 62
05-09 มกราคม 62
10-14 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
26-30 มกราคม 62
30 ม.ค.-03 ก.พ. 62
31 ม.ค.-04 ก.พ. 62
ราคา 18,987.-
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคา 19,987.-
27-31 ธันวาคม 61
ราคา 21,987.-
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 22,987.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 24,987.-
29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
ราคา 25,987.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN21 KOREA SPRING DAY 5D3N (300519)


THZ1-XJ-KR-6APR-30MAY19

ID : 26151

สะพานแขวนมาจังโฮซู – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์โซลทาวเวอร์
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส
ย่านยอนนัมดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20
คอสเมติค - ถนนฮงแด-เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด
ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
07 - 11 พฤษภาคม 2562
09 - 13 พฤษภาคม 2562
14 - 18 พฤษภาคม 2562
23 - 27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 15,999.-
06 – 10 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
18 - 22 เมษายน 2562
19 - 23 เมษายน 2562
16 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
10 - 14 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
11 - 15 เมษายน 2562
13 - 17 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
12 - 16 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-XJ003 ตะลุยชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ 5 วัน 3 คืน (250319)


THG1-XJ-KR-6-25MAR19

ID : 26083

อินชอน  - Songdo Central Park -  G Tower
สวนอิมจินกัก - สะพานมาจัง เลค
ไร่สตอเบอรี่หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก  
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  - พระราชวังชางด๊อกกุง
โซลทาวเวอร์- Cosmetic Shop - Duty free
ตลาดเมียงดง-ชมเทศกาลดอกซากุระ
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มีนาคม 2562 
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 16,888.-
25 – 29 มีนาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N (290519)


THB12-XJ-KR-19APR-29MAY19

ID : 25653

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา
คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 May - 03 Jun 19 
ราคา 14,888.-
17 - 22 May 19 
22 - 27 May 19 
24 - 29 May 19 
ราคา 15,888.-
03 - 08 May 19 
07 - 12 May 19 
10 - 15 May 19 
15 - 20 May 19 
ราคา 16,888.-
19 - 24 Apr 19 
23 - 28 Apr 19 
24 - 29 Apr 19 
26 Apr - 01 May 19 
ราคา 18,888.-
28 Apr - 03 May 19 
30 Apr - 05 May 19 
ราคา 19,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : P9 ยามเมื่อดอกไม้บาน (300419)


THH2-LJ-KR-2MAR-30APR19

ID : 26122

ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า
เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิก-ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free
โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร  –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ) / T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 , 10 – 14 , 24 – 28 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
02 – 06 , 08 – 12 , 12 – 16 , 16 – 20 มี.ค.62
22 – 26 , 26 – 30 , 30 มี.ค.– 03 เม.ย.62
08 – 12 , 22 – 26 , 28 เม.ย.– 02 พ.ค.62
ราคา 15,900.-
06 – 10 , 14 – 18 มี.ค.62
 20 – 24 , 28 มี.ค.– 01 เม.ย.62
02 – 06 , 16 – 20 , 20 – 24 เม.ย.62
26 – 30 , 30 เม.ย.– 04  พ.ค.62
ราคา 16,900.-
04 – 08 , 10 – 14 , 14 – 18 เม.ย.62
18 – 22 , 24 – 28 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KRWE39 Korea Blossom's Soul 5 Days 3 Nights (310519)


THW3-7C-KR-1MAR-31MAY19

ID : 25993

เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก
JADE GARDEN-กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART
สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา
พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด
ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – ศูนย์พลอยอเมทิส
DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
สายการบิน :
JEJU AIR (7C)
EASTAR JET (ZE)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562
ราคา 14,900.-
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
01 – 05 พฤษภาคม 2562
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
05 – 09 พฤษภาคม 2562
06 – 10 พฤษภาคม 2562
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
ราคา 15,900.-
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 16,900.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 18,900.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 19,900.-
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,900.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KRWE04 Korea Winter's Soul 5วัน 3คืน (310319)


THW3-ZE-KR-1DEC18-31MAR19

ID : 25145

เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE-สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
อิสระเล่นสกี-ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
สตอร์วเบอรีฟาร์ม-วัดวาวูจองซา-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND
สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017-ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-DUTY FREE
คลองชองเกซอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
ราคา 14,900.-
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 – 03 เมษายน 2562
31 – 04 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
09 – 13ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 – 01 กุมภาพันธ์ 2562
29 – 02 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 – 01 มีนาคม 2562
26 – 02 มีนาคม 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 – 01 เมษายน 2562
29 – 02 เมษายน 2562
ราคา 16,900.-
04 – 08 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
01 – 05 มกราคม 2562
02 – 06 มกราคม 2562
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 – 03 กุมภาพันธ์ 2562
31 – 04 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 – 03 มีนาคม 2562
28 – 04 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
25 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
26 – 30 ธันวาคม 2561
31 – 04มกราคม 2562
ราคา 20,900.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
28 – 01มกราคม 2562
29 – 02มกราคม 2562
30 – 03มกราคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : ICN19 KOREA ICE FISHING 2019 5D3N (280219)


THG15-XJ-KR-3JAN-28FEB19

ID : 24506

เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอร์รี่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มกราคม 2562
ราคา 14,900.-
06 – 10 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ.62
29 ม.ค. – 02 ก.พ.62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
25 ก.พ. – 01 มี.ค.62
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
ราคา 16,900.-
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ.62
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562 
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 -13 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
ราคา 17,900.-
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN16 KOREA SEOUL FREESTYLE 5D3N (140419)


THZ1-TW-KR-19MAR-14APR19

ID : 26149

เกาะนามิ - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค 
โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย    
พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - วัดโชเกซา
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรโสม
พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด
943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN17 KOREA BLAZING LIGHT 5D3N (260319)


THZ1-XJ-KR-5-26MAR19

ID : 26148

ถ้ำควังเมียง - เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHT VILLAGE
ป้อมฮวาซอง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ศูนย์สมุนไพรโสม
คอสเมติค - พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
05 – 09 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
12 – 16 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ้น 5 วัน 3 คืน (290319)


THS5-LJ-KR-1-29MAR19

ID : 25806

หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบค์-ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี
สวนสนุก EVERLAND-น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)
COSMETIC OUTLET-โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงยอดฮิต-ศูนย์โสมเกาหลี
ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
พลอยอเมทิส-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04  -  08  มีนาคม 62
ราคา 14,999.-
01  -  05  มีนาคม 62
02  -  06  มีนาคม 62
03  -  07  มีนาคม 62
05  -  09  มีนาคม 62
09  -  13  มีนาคม 62
10  -  14  มีนาคม 62
11  -  15  มีนาคม 62
12  -  16  มีนาคม 62
16  -  20  มีนาคม 62
17  -  21  มีนาคม 62
18  -  22  มีนาคม 62
19  -  23  มีนาคม 62
ราคา 15,999.-
06  -  10  มีนาคม 62
07  -  11  มีนาคม 62
08  -  12  มีนาคม 62
13  -  17  มีนาคม 62
14  -  18  มีนาคม 62
15  -  19  มีนาคม 62
20  -  24  มีนาคม 62
21  -  25  มีนาคม 62
22  -  26  มีนาคม 62
23  -  27  มีนาคม 62
24  -  28  มีนาคม 62
25  -  29  มีนาคม 62
26  -  30  มีนาคม 62
27  -  31  มีนาคม 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019 6D3N (270419)


THG15-XJ-KR-1MAR-27APR19

ID : 25626

เมืองโซล – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ... ชมเทศกาลดอกทิวลิป
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก
วัดพงอึนซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษชมดอกซากุระ ที่สวนสาธารณะยออิโด
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ร้านละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
01 – 06 มีนาคม 2562
02 – 07 มีนาคม 2562
08 – 13 มีนาคม 2562
09 – 14 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
15 – 20 มีนาคม 2562
16 – 21 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
22 – 27 มีนาคม 2562
23 – 28 มีนาคม 2562
28 มี .ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี .ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 15,999.-
05 – 10 มีนาคม 2562
06 – 11 มีนาคม 2562
12 – 17 มีนาคม 2562
13 – 18 มีนาคม 2562
19 – 24 มีนาคม 2562
20 – 25 มีนาคม 2562
26 – 31 มีนาคม 2562
27 มี .ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
06 – 11 เมษายน 2562
07 – 12 เมษายน 2562
15 – 20 เมษายน 2562
18 – 23 เมษายน 2562
19 – 24 เมษายน 2562
23 – 28 เมษายน 2562
24 – 29 เมษายน 2562
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
02 – 07 เมษายน 2562
03 – 08 เมษายน 2562
04 – 09 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN14 KOREA SNOW WINTER 5D3N (280219)


THZ1-XJ-KR-14JAN-28FEB19

ID : 25607

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND
ลานสกี-ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN09 KOREA FIN & FUN 5D3N (270319)


THZ1-XJ-KR-1-27MAR19

ID : 25599

สวนสนุก EVERLAND-ป้อมฮวาซอง
ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : AZICN02 KOREA ICE FISHING 5D3N (270219)


THZ1-XJ-KR-9JAN-27FEB19

ID : 24545

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี-ไร่สตรอเบอรี่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก
ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC-สวนสนุก LOTTE WORLD
โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
TRICK EYE & ICE MUSEUM-พลอยอเมทิส
พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
ราคา 14,999.-
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ.62
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 02 มี.ค.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KXJ16 ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6D3N (290519)


THB12-XJ-KR-12MAR-29MAY19

ID : 25609

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน
DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 Mar 19 
15 - 20 May 19 
17 - 22 May 19 
22 - 27 May 19 
24 - 29 May 19 
29 May - 03 Jun 19 
ราคา 15,888.-
26 - 31 Mar 19 
ราคา 16,388.-
13 - 18 Mar 19 
15 - 20 Mar 19 
20 - 25 Mar 19 
22 - 27 Mar 19 
27 Mar - 01 Apr 19 
29 Mar - 03 Apr 19 
03 - 08 May 19 
07 - 12 May 19 
10 - 15 May 19 
ราคา 16,888.-
16 - 21 Apr 19 
19 - 24 Apr 19 
ราคา 17,888.-
17 - 22 Apr 19 
23 - 28 Apr 19 
24 - 29 Apr 19 
26 Apr - 01 May 19 
ราคา 18,888.-
28 Apr - 03 May 19 
30 Apr - 05 May 19 
ราคา 19,888.-
03 - 08 Apr 19 
05 - 10 Apr 19 
ราคา 21,888.-
09 - 14 Apr 19 
10 - 15 Apr 19 
12 - 17 Apr 19 
ราคา 25,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KXJ15 KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน (080319)


THB12-XJ-KR-30NOV18-8MAR19

ID : 24759

เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท-ลานสกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่ COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 Mar 19
ราคา 15,888.-
04 - 09 Jan 19 
06 - 11 Mar 19 
ราคา 16,888.-
09 - 14 Jan 19 
ราคา 17,000.-
16 - 21 Jan 19 
18 - 23 Jan 19 
23 - 28 Jan 19 
25 - 30 Jan 19 
30 Jan - 04 Feb 19 
01 - 06 Feb 19 
06 - 11 Feb 19 
08 - 13 Feb 19 
20 - 25 Feb 19 
22 - 27 Feb 19 
01 - 06 Mar 19 
03 - 08 Mar 19 
ราคา 17,888.-
30 Nov - 05 Dec 18 
12 - 17 Dec 18 
14 - 19 Dec 18 
19 - 24 Dec 18 
13 - 18 Feb 19 
ราคา 18,888.-
04 - 09 Dec 18 
05 - 10 Dec 18 
21 - 26 Dec 18 
ราคา 19,888.-
07 - 12 Dec 18
ราคา 20,888.-
23 - 28 Dec 18
ราคา 21,888.-
25 - 30 Dec 18 
26 - 31 Dec 18 
15 - 20 Feb 19 
ราคา 22,888.-
28 Dec 18 - 02 Jan 19 
ราคา 25,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลี : KRWE40 Seorak Vacation On The Beach 5 Days 3 Nights (310519)


THW3-7C-KR-1MAR-31MAY19

ID : 25994

หาดยองจิน - วัดฮูฮวม – หาดเคียงโป
ซอรัคซาน-วัดชินฮึนซา – RAIL BIKE เลียบทะเล
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพร-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
LINE FRIENDS STORE-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE-SUPERMARKET
สายการบิน :
JEJU AIR (7C)
EASTAR JET (ZE)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
01 – 05 พฤษภาคม 2562
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
05 – 09 พฤษภาคม 2562
06 – 10 พฤษภาคม 2562
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
ราคา 16,900.-
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,900.-
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
ราคา 18,900.-
11 – 15 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 19,900.-
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 21,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก